Radboud Universiteit

Over de Radboud Universiteit

Aan de Radboud Universiteit doen we onderzoek en geven we onderwijs over de volle breedte van het academisch spectrum. Dit doen we op een groene, moderne campus met state-of-the-art voorzieningen. De Radboud Universiteit kent een open en persoonlijke sfeer. Dat stimuleert kennisdeling tussen collega's, voorbij de grenzen van vakgebieden. Het prikkelt om verder te kijken, meer te zien. Zo draagt de Radboud Universiteit bij aan nieuwe perspectieven. Binnen de wetenschap en binnen de samenleving. Hiermee is de Radboud Universiteit succesvol en van internationale betekenis.

De Radboud Universiteit is een bijzondere universiteit en werd in 1923 opgericht als Katholieke Universiteit Nijmegen. Op 1 september 2004 is de naam van de universiteit veranderd in Radboud Universiteit Nijmegen. De universiteit heeft bijna 21.000 studenten en 5.000 medewerkers.

Kijk voor meer informatie over de universiteit op www.ru.nl of op www.ru.nl/overons/werken-radboud/alle-vacatures/ voor al onze vacatures.

De Europese Commissie heeft aan de Radboud Universiteit het logo ‘HR Excellence in Research’ toegekend voor vergaande realisering van het Europese Handvest voor Onderzoekers en de Europese Gedragscode voor de Rekrutering van Onderzoekers.