Radboud Universiteit

Hooglerarenbeleid

Onderwijs en onderzoek met significante impact. Onze hoogleraren geven er in belangrijke mate richting aan. Welke soorten hoogleraarschap heeft de Radboud Universiteit? Hoe verloopt de procedure van benoemingen? En wat is ons loopbaanbeleid en hooglerarenplan? Je vindt hierover meer informatie in de brochure Hooglerarenbeleid via https://www.ru.nl/werken-bij/werken-radboud-universiteit/.