Radboud Universiteit

Onderzoek en onderwijs

Onderwijs en onderzoek voor de oplossingen van morgen

Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dit is wat meer dan 22.000 studenten en 5.000 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt.

We zoeken elkaar op

Binnen 7 faculteiten en circa 15 onderzoeksinstituten onderzoeken wetenschappers uit zo’n 100 landen vrijwel alle domeinen van de wetenschap. Onze open en persoonlijke cultuur daagt onderzoekers en docenten van verschillende disciplines uit om over de grenzen van hun vakgebieden heen te kijken, elkaar op te zoeken en samen te werken.

Opleidingen van topkwaliteit

De Radboud Universiteit heeft zo’n 40 bacheloropleidingen en meer dan 70 masterprogramma’s van topkwaliteit. In 2019 staan we voor de zevende keer in de afgelopen acht jaar op de eerste plaats in de Keuzegids Universiteiten:

  • Drie van onze bacheloropleidingen krijgen vanwege hun hoge score het predicaat ‘topopleiding’.
  • Negen bacheloropleidingen zijn de beste in hun vakgebied.
  • Ook op het gebied van masteropleidingen is de Radboud Universiteit de beste klassieke universiteit.
  • In 2019 zijn tien masteropleidingen gekozen tot de beste van Nederland.