Radboud Universiteit

Promoveren aan de Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit heeft de ambitie om in de gehele breedte van haar onderzoek internationaal toonaangevend te zijn. Promovendi zijn essentieel voor de voortgang en vooruitgang van de wetenschap.

Aan de Radboud Universiteit worden jaarlijks ruim 150 personen als promovendus in dienst genomen. De universiteit heeft een eigen promovendibeleid, waarin jonge onderzoekers meetellen als volwaardige medewerkers. Zij voeren hun onderzoek uit in één van de 18 onderzoeksinstituten van de universiteit. Binnen deze instituten volgen zij in de Graduate School hun promotie-opleiding. In veel gevallen geven de promovendi ook onderwijs.

Een opleidings- en begeleidingsplan maakt deel uit van de arbeidsovereenkomst. Bovendien kan de promovendus rekenen op goede loopbaanbegeleiding. Want de Radboud Universiteit wil de kansen voor jong talent ten volle benutten, of dit nu binnen of buiten de eigen instelling is.

Meer informatie over promoveren aan de Radboud Universiteit staat op onze  website voor promovendi. Bekijk ook onze vacatures voor promovendi.