PROMOVENDUS RECHTSGESCHIEDENIS

PROMOVENDUS RECHTSGESCHIEDENIS

Geplaatst Deadline Locatie
23 nov 13 dec Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 13 dec 2018).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Het promotieonderzoek richt zich op de receptie van canoniek en Romeins recht in het middeleeuwse Friese recht van de 15e eeuw. Middeleeuws Friesland kende een autonome, inheemse rechtstraditie, die een lange continuïteit vertoonde. Al vanaf het einde van de 12e eeuw reisden echter Friese kloosterlingen af naar de pas gestichte universiteiten van Parijs en Bologna om daar rechten te studeren. De invloed van het geleerde recht nam een hoge vlucht vanaf ca. 1400, toen er een teksttraditie ontstond waarin inheems Fries recht en geleerd recht werden samengesmeed in één teksttraditie: Excerpta Legum of Jurisprudentia Frisica. Het promotieonderzoek zal zich richten op deze teksttraditie. Wat waren de bronnen? Hoe is de traditie tot stand gekomen? Met welke concepten worstelde men in de confrontatie van het inheemse met het geleerde recht? In hoeverre bepaalde deze traditie de dagelijkse rechtspraktijk?

Jouw taken
De belangrijkste taak van de promovendus is het uitvoeren van het onderzoek en het publiceren van een proefschrift. 

Specificaties

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Functie-eisen

• Master in Rechtsgeleerdheid en/of Geschiedenis
• affiniteit met rechtshistorisch onderzoek
• aantoonbare kennis van Latijn
• aantoonbare kennis van Oudfries of de bereidheid dit in het eerste jaar van de aanstelling aan te leren
• in staat zijn om secundaire literatuur in het Nederlands te lezen
• van de kandidaat wordt verwacht dat hij een deel van zijn onderzoek zal verrichten bij de Fryske Akademy te Leeuwarden
• aantoonbaar goede schrijfvaardigheden
• goede analytische vaardigheden

Arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt gedurende het eerste jaar € 2.266,- oplopend tot € 2.897,- bruto per maand in het vierde jaar bij een voltijds dienstverband.

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden en bij voldoende perspectief verlengd tot een totaal van 4 jaar. Aan het einde van het vierde jaar wordt de arbeidsovereenkomst afgesloten met een dissertatie.

Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals:
• maximaal 41 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
• ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling
• bijdrage aan reiskosten voor woon-werkverkeer
• keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden

Werkgever

http://www.vu.nl/index.aspx

Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen.
 
Aan de VU studeren ruim 23.000 studenten en werken ruim 4.500 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek.

Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Afdeling

De faculteit der Rechtsgeleerdheid verzorgt bacheloropleidingen op drie gebieden: Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Criminologie. Daarnaast hebben we een uitgebreid aanbod aan masteropleidingen en contractonderwijs. Ons onderwijs en onderzoek richten zich op de maatschappelijke functie en relevantie van het recht: van verbintenissen in de platformeconomie tot het nieuwe werken, van koloniaal onrecht tot medische aansprakelijkheid, van gezinshereniging tot burgerinspraak, van zedendelicten tot gijzelsoftware. Ons onderzoek heeft vaak een internationaal en multidisciplinair karakter.

Werken bij de faculteit Rechtsgeleerdheid is werken in een actieve en inspirerende academische omgeving. Samen met je collega’s draag je in een goede onderlinge werksfeer bij aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. De faculteit telt ruim 300 medewerkers en 3.000 studenten.

De afdeling Rechtstheorie & Rechtsgeschiedenis biedt een actieve en inspirerende werkomgeving voor zowel onderwijs als onderzoek. De afdeling hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar werk en aan een goede onderlinge werksfeer. De sectie Rechtsgeschiedenis verzorgt het rechtshistorisch onderwijs binnen de opleidingen Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Criminologie. Het onderzoek van de sectie vindt plaats binnen het kader van het onderzoeks¬programma ‘Publieke en private belangen in het financieel- en ondernemingsrecht’ van het Kooijmans-Instituut. Het promotieonderzoek valt daarbij onder de onderzoekslijn ‘Rechtszekerheid’

Specificaties

  • PhD
  • Recht
  • max. 40 uur per week
  • €2267—€2897 per maand
  • Universitair
  • 18414

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1105, 1081 HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you