Onderzoeker project Selectie & Toegankelijkheid (Onderwijsinspectie)

Onderzoeker project Selectie & Toegankelijkheid (Onderwijsinspectie)

Geplaatst Deadline Locatie
26 okt 25 dec Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Momenteel zoekt de Inspectie van het Onderwijs (van het Ministerie van OCW) een enthousiaste promovendus die gedurende een half jaar als onderzoeker bijdraagt aan de projectgroep Selectie en Toegankelijkheid van de afdeling Hoger Onderwijs.

Vanzelfsprekend participeer je in het dagelijks reilen en zeilen van de afdeling:

Je neemt deel aan het overleg in de projectgroep Selectie & Toegankelijkheid, het afdelingsoverleg en het teamoverleg. De tijdelijk onderzoeker vervult ook de rol van projectsecretaris. Daarnaast behoort incidentele inzet in andere werkzaamheden (instellingsonderzoeken, ronde tafels, gesprekken met externen) tot de mogelijkheden, al naar gelang je interesse en de kansen die zich voordoen.

Onderzoeksachtergrond:

Onderzoeksproject Selectie en Toegankelijkheid

De rendementen in het hoger onderwijs zijn al jaren (te) laag. Om die rendementen op orde te krijgen, heeft de minister diverse maatregelen genomen om de mogelijkheden van selectie voor en na de poort uit te breiden. Het betreft onder meer de maatregelen die mogelijk zijn gemaakt door de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid (KiV) die per 1 september 2013 inwerking is getreden, zoals de studiekeuzecheck.

De maatregelen schuren mogelijk met het idee van een voldoende breed toegankelijk HO. We voeren daarom een meerjarig onderzoeksprogramma uit naar de gevolgen van de wet KiV. We onderzoeken hoe instellingen selecterende maatregelen invoeren en of er sprake is van een cumulatie van maatregelen. We hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor de spanning die er bestaat tussen brede toegankelijkheid van het hoger onderwijs enerzijds en het streven naar een hoger niveau en grotere selectiviteit anderzijds.

Andere onderwerpen van onderzoek zijn het invoeringsproces van volledige decentrale selectie bij bacheloropleidingen met een numerus fixus met ingang van studiejaar 2017-2018 en studenten met een functiebeperking.

Specificaties

Inspectie van het Onderwijs

Functie-eisen

 • Analytisch vermogen, goede schrijfvaardigheid en affiniteit met data en spreadsheets zijn belangrijk.
 • Ervaring met SPSS strekt tot aanbeveling.
 • Je kunt goed samenwerken in een team.
 • Je bent in staat op korte termijn vertrouwd te raken met nieuwe gegevensbronnen en analysetools.
 • Je kunt met een helikopterview een situatie bekijken en je verdiepen in een probleem, waardoor je uit grote hoeveelheden informatie snel de kern kunt halen.
 • Je bent je bewust van de omgeving en van de veranderingen die hierin plaatsvinden. 

Arbeidsvoorwaarden

 • Startdatum, werktijden etc, worden in onderling overleg bepaald. 
 • De omvang en duur van de aanstelling is bij voorkeur 3 of 4 dagen gedurende een half jaar (minimaal drie, maximaal zes maanden).
 • Je salaris is conform de hoogte van je huidige promotiesalaris uit de CAO NU/UMC.
 • Gedurende het project ga je eigen universiteit met onbetaald verlof. Na de projectperiode gaat je de promotie voort in dienst van je eigen universiteit.

Werkgever

Inspectie van het Onderwijs (van het Ministerie van OCW) via Promovendi Netwerk Nederland

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is de landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi werkzaam op één van de 14 Nederlandse Universiteiten, of één van de 8 Universitaire Medische Centra, of op één van de 5 zogenaamde Onderzoeksinstellingen.

De Inspectie van het Onderwijs heeft als missie is 'Effectief toezicht voor beter onderwijs'. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Leraren, schoolbesturen en andere professionals zetten zich hier iedere dag voor in. De inspectie valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van OCW.

Specificaties

 • Promotieplaatsen; Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie
 • Gedrag en maatschappij
 • 24—32 uur per week
 • Universitair
 • SP Onderzoeker Onderwijsinspectie

Werkgever

Inspectie van het Onderwijs

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Park Voorn 4, 3544 AC, Utrecht

Bekijk op Google Maps