Wetenschappelijk medewerker circulaire economie en duurzaamheid

Wetenschappelijk medewerker circulaire economie en duurzaamheid

Geplaatst Deadline Locatie
28 nov 10 dec Bilthoven

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Wetenschappelijk medewerker circulaire economie en duurzaamheid
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Functieomschrijving
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu maakt kennis beschikbaar voor professionals en burgers, zodat zij goede en duurzame keuzes kunnen maken voor een gezonde leefomgeving. Als wetenschappelijk medewerker richt jij je tijdens je onderzoeken op circulaire economie en duurzaamheid.

Je werkt mee aan lopende projecten en bestudeert diverse vraagstukken op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid. Daarbij maak je de vertaling van een duurzaamheidsvraag bij beleid of maatschappelijke partijen naar kwantitatieve maten. Onderzoeksresultaten vertaal je vervolgens naar de maatschappelijk-bestuurlijke context.

Bij je onderzoek heb je aandacht voor zowel de afwegingskaders (duurzaam, schoon en veilig), de economische kant (maatschappelijke kosten-batenanalyse), gedragskennis en governance. Je verzamelt informatie, verricht duurzaamheidsstudies, interpreteert de resultaten en bediscussieert met collega's de validiteit en betekenis van de uitkomsten. Je schrijft adviezen en rapporten voor overheden en publiceert je werk in populaire en vak- en wetenschappelijke bladen. Daarnaast presenteer je jouw werk op congressen en symposia.

Als wetenschappelijk medewerker onderhoud je ook contacten met opdrachtgevers. Circulaire economie en duurzaamheid zijn thema’s waar meerdere afdelingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en andere instituten aan werken. Daarom is het voor deze functie belangrijk dat je proactief de samenwerking zoekt met collega’s en andere instituten. Je werkt zelfstandig en binnen wisselende teams en acquireert samen met anderen nieuwe opdrachten die maatschappelijk relevant zijn en passen binnen het profiel van het RIVM.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

 • Je hebt een wetenschappelijke opleiding gevolgd in het veld van sustainability science, industrial ecology of sustainable business and innovation.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van beleidswetenschappen, psychologie en/of organisatiemanagement/governance.
 • Je hebt ervaring in onderzoek doen, toelichtingen geven en bijdragen leveren aan publicaties.
 • Je kunt goed communiceren met collega’s, ook uit andere disciplines.
 • Je bent initiatiefrijk en kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren.
 • Je bent in staat om naast je eigen kennis ook informatie uit andere expertisegebieden te integreren in je werk.
 • Je weet onderzoeksresultaten in heldere rapportages weer te geven.
 • Je presteert goed onder tijdsdruk.
 • Je kunt goed omgaan met standaardsoftware voor het uitvoeren en rapporteren van onderzoeken.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau: schaal 11
Maandsalaris: Min €3.130 – Max. €4.809 (bruto)
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Contractduur: 1 jaar met mogelijke verlenging tot 2 jaar
Minimaal aantal uren per week: 32
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Werkgever

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich al meer dan honderd jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Wij zijn een kennisinstituut op het gebied van volksgezondheid, voeding, milieu en veiligheid en vervullen de rol van betrouwbare adviseur (trusted advisor). Vanuit de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden, ondersteunen wij burgers, professionals en overheden. Wij voeren kennisintensieve taken uit, verrichten zelf onderzoek en verzamelen wereldwijd kennis. Jaarlijks brengen wij een groot aantal kennisproducten uit in de vorm van publicaties, adviezen, rapporten en factsheets.

Wij kiezen positie midden in de maatschappij, om zo iets te betekenen voor anderen – voor opdrachtgevers, voor netwerk- en ketenpartners en voor de maatschappij als geheel. Deskundig, betrouwbaar en waakzaam zijn belangrijke kernwaarden, naast onafhankelijk, omgevingsbewust, dienend en verbindend.

Samenwerken is essentieel voor het RIVM van nu en de toekomst. Wij bouwen aan nieuwe netwerken en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Vernieuwing en flexibiliteit zijn belangrijke pijlers. Een ondernemende houding, lef, transparantie en een stevige dosis lerend vermogen zijn voor ons van wezenlijk belang. Bij het RIVM, gevestigd in Bilthoven, werken ongeveer 1.800 mensen.

RIVM. De zorg voor morgen begint vandaag.

Afdeling

Meer over jouw toekomstige afdeling
Het centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid staat voor het verduurzamen van de samenleving, zodat onze leefomgeving nu en in de toekomst verstandig kan worden gebruikt. Wij zetten daarvoor onze kennis en inzichten in over de invloed van de kwaliteit van de leefomgeving op de mens (gezondheid en welzijn) en op ecosystemen.

Afdeling Milieueffecten en Ecosystemen
De afdeling Milieueffecten en Ecosystemen onderzoekt en adviseert over de effecten van het menselijk handelen op het milieu en het natuurlijk kapitaal. De kennis die we met onderzoek genereren maken we toegankelijk voor professionals en burgers en passen we toe in de praktijk op nationaal en lokaal niveau. Ook integreren we binnen de afdeling kennis vanuit andere afdelingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over gezondheidseffecten.

Daarnaast richten we ons sterk op stakeholderparticipatie om daarmee draagvlak te genereren. De afdeling houdt zich ook bezig met onderzoek naar risicoperceptie en -communicatie en de toepassing hiervan in de praktijk.

Specificaties

 • Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie; Beleids- en staffuncties
 • Economie
 • 32—36 uur per week, tijdelijk
 • €3130—€4809 per maand
 • Universitair
 • AT M&V-DMG-039

Werkgever

Locatie

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA, Bilthoven

Bekijk op Google Maps