Directeur Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Directeur Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Geplaatst Deadline Locatie
15 mrt 3 apr Den Haag

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De directeur WODC

 • is integraal manager van het WODC en geeft leiding aan het managementteam;
 • is verantwoordelijk voor het uitvoeren en doen uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek op het terrein van justitie en veiligheid;
 • levert een bijdrage aan de (coördinatie van de) wetenschappelijke inbreng ten behoeve van het justitie- en veiligheidsbeleid;
 • adviseert over beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek op het terrein van justitie en veiligheid;
 • adviseert gevraagd en ongevraagd aan de departementale top en de hoofden van directies en uitvoeringsdiensten over de toepassing van onderzoeksresultaten;
 • valt als diensthoofd organisatorisch onder de secretaris-generaal;
 • vervult zijn of haar taken op basis van een algemeen volmacht van de minister van Justitie en Veiligheid.

De functie is gewaardeerd in schaal 17 BBRA.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

Genoemde functie vraagt

 • aantoonbare kennis van en ruime ervaring met (de dynamiek van) beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek;
 • brede kennis van en ervaring met diverse onderzoeksmethoden en technieken, bij voorkeur uit zowel sociaal-wetenschappelijke en juridische richtingen als op het gebied van datascience;
 • het kunnen beoordelen van wetenschappelijke onderzoeksrapporten in juridische sociaal-wetenschappelijke en datascience disciplines;
 • wetenschappelijk gezaghebbend (tenminste professorabel) met een breed profiel, bijvoorbeeld blijkend uit publicaties;
 • affiniteit met een aantal thema’s op het terrein van justitie en veiligheid;
 • kunnen optreden als wetenschappelijk boegbeeld van het WODC en een rol kunnen spelen in het wetenschappelijk en maatschappelijk debat;
 • aantoonbaar succesvol in het leidinggeven aan professionals en het delegeren van verantwoordelijkheden;
 • sterke communicatieve vaardigheden, zowel voor interne (in de richting van medewerkers) als externe communicatie (fungeren als wetenschappelijk boegbeeld en in relatie tot het departement van J&V);
 • cultuurdrager zijn: proactief gewenste cultuur uit kunnen dragen, het bevorderen van samenwerking en transparantie; vervullen van voorbeeldfunctie;
 • stressbestendigheid, onafhankelijke oordeelsvorming, weten om te gaan met weerstand, druk en incidenten;
 • in staat zijn een duidelijke visie te ontwikkelen, een krachtige houding in te nemen en tegelijkertijd bestuurlijke sensitiviteit te tonen;
 • beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap: samenwerken, integriteit en reflectie.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal: 17

Werkgever

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is het wetenschappelijk kenniscentrum voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het WODC is verantwoordelijk voor het uitvoeren en doen uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek op het terrein van justitie en veiligheid, voor wetenschappelijke ondersteuning van het justitie- en veiligheidsbeleid, alsmede voor het adviseren over beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek op dit terrein. Als zelfstandig onderdeel van het ministerie, is het WODC inhoudelijk onafhankelijk en geen verantwoording schuldig aan de bewindspersonen, de departementsleiding en andere medewerkers van het ministerie.

Specificaties

 • Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie; Management
 • Natuurwetenschappen; Techniek; Recht; Gedrag en maatschappij
 • max. 36 uur per week
 • AT BABD 246-18

Werkgever

Locatie

Turfmarkt 147, 2511 DP, Den Haag

Bekijk op Google Maps