Projectleider maatschappelijke kosten-batenanalyses

Projectleider maatschappelijke kosten-batenanalyses

Geplaatst Deadline Locatie
11 apr 25 apr Den Haag

Functieomschrijving

Hoe we omgaan met het milieu, de natuur en onze leefruimte is van grote invloed op onze kwaliteit van leven. Hoe geven we invulling aan een duurzame ontwikkeling? En wat is een maatschappelijk aanvaardbare balans in kosten en baten? Jij helpt als projectleider de juiste afwegingen te maken. Zo draag je bij aan een optimaal leefklimaat in Nederland.

Binnen de sector Duurzame Ontwikkeling van het Planbureau voor de Leefomgeving loopt een programma maatschappelijke kosten-batenanalyses. In 2015 is samen met het Centraal Planbureau de Algemene Leidraad MKBA opgesteld die de basis is voor het programma MKBA. Een belangrijk onderdeel van het programma MKBA is onderzoek naar de achterliggende theorie en aannames bij de MKBA. Jij geeft daar als projectleider sturing aa

Daarnaast stel je zelf maatschappelijke kosten-batenanalyses op en voer je second opinions uit. Je initieert onderzoek naar de achterliggende theorie en aannames voor de bestaande algemene richtlijn en legt bijvoorbeeld de discontovoet van natuur- en ecosysteemdiensten onder het vergrootglas.

Je werkt nauw samen met het Centraal Planbureau en universiteiten en coördineert extern onderzoek. Belangrijke kenmerken van je functie als projectleider:

 • Je bent verantwoordelijkheid voor een aantal onderdelen van het programma.
 • Je werkt zowel zelfstandig als in multidisciplinaire teams.
 • Je bent in voorkomende gevallen verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van het uitbestedingsproces van offerteaanvraag tot oplevering van het rapport.
 • Je vervult als projectleider een coördinerende, inspirerende en verbindende rol.
 • Je vertegenwoordigt het programma, samen met de programmaleider.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-opleiding afgerond en bent bij voorkeur gepromoveerd op een relevant vakgebied.
 • Je hebt ten minste vijf jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt ervaring als projectleider.
 • Je hebt ervaring met het uitvoeren van maatschappelijke kosten-batenanalyses op uiteenlopende gebieden, zoals infrastructuur, gebiedsontwikkeling, natuur/landschap en/of duurzame energie.
 • Je hebt de vereiste kwaliteiten en vaardigheden om leiding te geven aan multidisciplinaire teams.
 • Je weet waar je moet zijn voor aanvullende inzichten en kennis op het gebied van maatschappelijke kosten-batenanalyses.
 • Je beschikt over een relevant, vakgerelateerd netwerk.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 11 en schaal 12
 • Salaris­omschrijving: Inschaling afhankelijk van opleiding en werkervaring.
 • Maand­salaris: Min €3.130 – Max. €5.450 (bruto)
 • Dienst­verband: Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur: 4 jaar
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Werkgever

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Planbureau voor de Leefomgeving

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Waterstaat.

Planbureau voor de Leefomgeving

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties, waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is vooral beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Afdeling

Duurzame Ontwikkeling

Als sector Duurzame Ontwikkeling willen we ons concept hanteerbaar maken voor beleidsmakers en de samenleving. We vatten het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ breed op: hoe bereiken we een goede kwaliteit van leven — hier en nu, elders en later — en hoe houden we die in stand? Hiervoor ontwikkelen we afwegingskaders en beleidsinstrumenten. Het gaat onder andere om de verdere ontwikkeling en uitvoering van de methodiek van maatschappelijke kosten-batenanalyses en om systeem-dynamische en economische modellering voor verkenningen en evaluaties van het beleid. De sociaaleconomische, fysieke en beleidsmatige processen die duurzame ontwikkelingen bepalen, strekken zich uit over verschillende schaalniveaus. Daarom richt ons onderzoek zich zowel op Nederland en Europa als op de mondiale verbanden.

Additionele informatie

 • Een assessment maakt mogelijk deel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Het gaat om een tijdelijk dienstverband voor vier jaar in schaal 11 of 12, afhankelijk van opleiding en werkervaring. Bij voldoende budgettaire ruimte kan de tijdelijke aanstelling op termijn worden omgezet in een vaste aanstelling. Bij goed functioneren kun je hiervoor in aanmerking komen.

Specificaties

 • Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie; Leidinggevende functies
 • Natuurwetenschappen; Economie
 • 32—36 uur per week, tijdelijk
 • €3130—€5450 per maand
 • Universitair
 • AT PBL 2019-073

Werkgever

Locatie

Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV, Den Haag

Bekijk op Google Maps

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature via de website van de werkgever.

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Rijksoverheid). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer uiterlijk op 25 apr 2019.