Promovendus voor onderzoek naar Bottom-Up Toekomstverkennen van Zorguitgaven

Promovendus voor onderzoek naar Bottom-Up Toekomstverkennen van Zorguitgaven

Geplaatst Deadline Locatie
26 jun 5 sep Tilburg

Functieomschrijving

Het centrum Gezondheid en Maatschappij van het RIVM biedt met de Kosten van Ziekten-studie (www.kostenvanziekten.nl) kennis en ondersteuning aan het overheidsbeleid op het gebied van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit gebeurt onder andere door inzicht te geven in het verband tussen zorguitgaven, zorgaanbod en onderliggende epidemiologische en demografische patronen die de zorgvraag beïnvloeden. De Kosten van Ziekten-studie ligt tevens aan de basis van de toekomstprojecties van zorguitgaven van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV).

Er zijn de laatste jaren steeds meer detailgegevens op persoonsniveau (microdata) over diagnose, behandeling, kosten én demografische informatie beschikbaar gekomen. Het project Bottom-Up Toekomstverkennen van Zorguitgaven (BUTZ) wil op basis hiervan nieuwe methodes ontwikkelen voor zorguitgavenschattingen, deze toepassen en de resultaten hiervan gebruiken voor toekomstverkenningen van zorguitgaven en (waar mogelijk) zorggebruik.

Wij zijn hiervoor op zoek naar een beginnende onderzoeker met affiniteit met het samenstellen van en werken met grote databestanden en wiskundige modellering. Als promovendus zal je je binnen het project Bottom-Up Toekomstverkennen van Zorguitgaven richten op de volgende vragen:

 • Hoe kan informatie over zorguitgaven en zorggebruik op persoonsniveau worden gebruikt om zorguitgaven per diagnosegroep beter te kwantificeren?
 • Hoeveel van de zorguitgaven en zorggebruik zijn toe te wijzen aan multimorbiditeit, veranderingen in zorggebruik of epidemiologie?
 • Kunnen we inzicht krijgen in andere factoren die een rol spelen zoals ontwikkelingen in de medische technologie?
 • Kunnen we deze informatie gebruiken om projecties te maken van zorguitgaven en -gebruik voor een groep mensen met een diagnose of ziekte-episode en wat is daarvoor nodig?

Een deel van je werk zal bestaan uit het ontwikkelen en gebruiken van methoden om de diagnose van patiënten te bepalen op basis van zorggebruik én deze informatie vervolgens te gebruiken voor het toewijzen van zorgkosten aan kenmerken van zorgvraag en zorgaanbod.

Als promovendus word je aangesteld voor een periode van 4 jaar. Het project BUTZ heeft vooralsnog inhoudelijke invulling voor 2 jaar. Voor de volgende 2 jaar worden de vragen nog nader gedefinieerd. Als promovendus heb je daarin een belangrijke stem. Het RIVM heeft een groot aantal promovendi in dienst, die samen ook een netwerk vormen. Er zijn samenwerkingsrelaties met vrijwel alle Nederlandse universiteiten. De beoogde promotie zal plaatsvinden aan Tilburg University. Als promovendus op het project Bottom-Up Toekomstverkennen van Zorguitgaven houd je je onder andere bezig met literatuuronderzoek, het opschonen van data en het uitvoeren van kwantitatieve analyses en projecties het publiceren van de resultaten. Meer in detail betekent dit:

 • Ontwikkelen van een systematiek om de diagnose van patiënten te bepalen op basis van zorgdeclaraties;
 • Ontwikkelen van een wiskundig bevolkingsmodel voor korte- en langetermijnverkenningen van zorggebruik en -kosten en daarbij de epidemiologische en demografische bevolkingsvoorspellingen in acht nemend.
 • Het organiseren van expertmeetings;
 • Publiceren over de resultaten in artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften;
 • Publiceren over de resultaten in Nederlandstalige korte notities en artikelen voor een breder publiek;
 • Presentatie van de resultaten op (inter-)nationale congressen en bijeenkomsten.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante universitaire opleiding afgerond in wiskunde, econometrie of (gezondheids)economie.
 • Je hebt ervaring met kwantitatief onderzoek
 • Je hebt methodologische en statistische kennis en ervaring met het analyseren van grote en complexe datasets (R, SAS of vergelijkbare statistische pakketen)
 • Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Je kunt goed analyseren, plannen en organiseren en bent in staat om op je eigen functioneren te reflecteren en doelen te stellen voor verdere zelfontwikkeling
 • Je hebt een goede beheersing van Engelse taal (CEFR-niveau C1) en goede schrijfvaardigheden.
 • Je bent een teamspeler, kan goed in een multidisciplinair teamverband werken, bent in staat professioneel samen te werken met collega’s en externe partners, maar kunt ook zelfstandig resultaat realiseren.

Met het oog op de huidige samenstelling van het centrum Gezondheid en Maatschappij nodigen we in het bijzonder mannen en kandidaten met een multiculturele achtergrond van harte uit om te solliciteren.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris­omschrijving: Het salaris (36-urige werkweek) wordt vastgesteld op grond van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, en loopt in 4 stappen op van schaal 8, salarisnummer 0 (€ 2.503,94 bruto per maand; per 1 juli 2019 € 2.554,02) naar schaal 8, salarisnummer 8, (€ 3.384,77 bruto per maand; per 1 juli 2019 € 3.452,47) in het vierde jaar.
 • Dienst­verband: Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur: voor 48 maanden
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Werkgever

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Al meer dan 100 jaar zet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving.

Als kennisinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid, voeding, milieu en veiligheid vervult het RIVM de rol van betrouwbare adviseur (Trusted Advisor). In deze rol ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden. Het RIVM voert kennisintensieve taken uit zoals het Rijksvaccinatieprogramma, de Bevolkingsonderzoeken en CBRN (Chemische, Biologische, Radiologische, Nucleaire) crises en verricht daartoe zelf onderzoek, maar verzamelt ook wereldwijd kennis en past die toe. Het RIVM brengt jaarlijks een groot aantal kennisproducten uit: publicaties, adviezen, rapporten en factsheets.

Het RIVM kiest positie midden in de maatschappij, om zo iets te betekenen voor anderen – voor opdrachtgevers, voor netwerk- en ketenpartners en voor de maatschappij als geheel. Deskundig, betrouwbaar en waakzaam zijn belangrijke kernwaarden, naast onafhankelijk, omgevingsbewust, dienend en verbindend. Samenwerken is essentieel voor het RIVM van nu en de toekomst. Het RIVM bouwt aan nieuwe netwerken en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Hierbij richt het RIVM zich op vernieuwing en flexibiliteit. Een ondernemende houding, lef, transparantie en een stevige dosis lerend vermogen zijn voor het RIVM van wezenlijk belang. Bij het RIVM, gevestigd te Bilthoven, werken ongeveer 1800 mensen.

RIVM. De zorg voor morgen begint vandaag.

Afdeling

Centrum Gezondheid en Maatschappij

Het Centrum Gezondheid en Maatschappij ondersteunt beleid, toezicht, (lokale) professionals en burgers met toepasbare kennis en informatie op het gebied van gezond leven, publieke gezondheid en gezondheidszorg. Het Centrum Gezondheid en Maatschappij kent momenteel twee afdelingen: Gezond Leven en Kennisintegratie Volksgezondheid en Zorg. Je gaat aan de slag vanuit de afdeling Kennisintegratie Volksgezondheid en Zorg.

In de afdeling Kennisintegratie Volksgezondheid en Zorg werken medewerkers aan het inzicht geven in de volle breedte in de gezondheid van de inwoners van Nederland en in de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. Wetenschappelijk medewerkers verkennen de actuele situatie én maken projecties naar de toekomst, gebaseerd op trends uit heden en verleden. Met deze kennis kunnen landelijke en lokale beleidsmakers het gevoerde volksgezondheidsbeleid evalueren en eventueel bijstellen. De websites www.volksgezondheidenzorg.info en www.staatVenZ.nl zijn belangrijke communicatiekanalen waarop kennis wordt ontsloten voor zowel landelijke als lokale beleidsmakers. Deze kennis wordt ook veel gebruikt in het onderwijs, door professionals in de zorg en in de media.

Je werkt ook veel samen met onderzoekers in andere centra, zoals het centrum Voeding, Preventie en Zorg (VPZ). Dit centrum genereert kennis op het terrein van volksgezondheid, preventie en zorg.

Additionele informatie

Je kunt je digitale sollicitatie richten aan Mevr. Dr.Mariken Leurs, centrumhoofd.

Als promovendus word je aangesteld voor een periode van 4 jaar. Het project BUTZ heeft vooralsnog een inhoudelijke invulling voor 2 jaar. Voor de daarop volgende 2 jaar zullen de vraagstellingen nog nader gedefinieerd worden. Als promovendus heb je daarin een belangrijke stem.

Specificaties

 • Promotieplaatsen; Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie
 • Natuurwetenschappen; Gezondheid; Economie
 • 32—36 uur per week
 • €2503—€3452 per maand
 • Universitair
 • AT V&Z-G&M-081

Werkgever

Locatie

Bijsterveldenlaan 5, 5045 ZZ, Tilburg

Bekijk op Google Maps

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature via de website van de werkgever.

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Rijksoverheid). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer uiterlijk op 5 sep. 2019 23:59 (Europe/Amsterdam).