Sr inspecteur luchtvaart (communications navigation & surveillance specialist)

Sr inspecteur luchtvaart (communications navigation & surveillance specialist)

Geplaatst Deadline Locatie
3 jul 17 jul Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport

Functieomschrijving

De snelle groei in de luchtvaart laat zien dat de complexiteit, zowel op de grond als in de lucht, toeneemt. Deze sterke groei, maar vooral ook de sterke groei van de mainport Schiphol, vraagt om bijzondere aandacht voor de risico’s die de toenemende complexiteit met zich meebrengt. Dit geldt ook voor het toezicht op de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van het luchtverkeer, in het bijzonder de luchthavens en luchtverkeersdienstverleners. Het toezicht op deze organisaties vraagt om deskundige en professionele inspecteurs zoals jij, die oog hebben voor de ontwikkelingen en veranderingen binnen de luchtvaart en de organisaties.

Je werkt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport als senior inspecteur op het vakgebied van luchtruimcommunicatiesystemen en de vakgebieden binnen het werkpakket van het team Luchtvaart Infrastructuur. Jij houdt toezicht op de naleving van nationale regelgeving, en de verordeningen en uitvoeringsmaatregelen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Daarbij word je ingezet bij de uitvoering van audits en inspecties op Nederlandse luchtverkeersdienstverleners.

Audits en inspecties worden uitgevoerd in teamverband en vinden zowel nationaal als op internationaal niveau plaats. Voor jouw inzet als auditor krijg je, afhankelijk van jouw ervaring, diverse opleidingen aangeboden. Daarnaast werk je in teamverband aan het beoordelen van grote infrastructurele of procesmatige veranderingen op gecertificeerde luchthavens (safety assessments) die ter goedkeuring bij de inspectie worden ingediend. Daarbij beoordeel je tegen de vigerende regelgeving of het vereiste veiligheidsniveau wordt gehaald.

Jouw taken

 • Je wordt ingezet als projectleider of als deelnemer in projecten die zich richten op veiligheidsaspecten in relatie tot luchthavens en luchtverkeersdienstverlening.
 • Je kunt worden ingezet op projecten voor de verdere ontwikkeling van het toezicht in algemene zin.
 • Je werkt mee aan het opstellen en standaardiseren van toezichtprocessen, zowel nationaal als internationaal, via de diverse werkgroepen die hiervoor zijn ingesteld.
 • Je beoordeelt de handhaafbaarheid van (nieuwe) regelgeving en houdt toezicht op de juiste implementatie van deze regelgeving, waarbij je over het algemeen in teamverband werkt.
 • Je neemt deel aan het vakgroepoverleg waarin samen met collega’s ontwikkelingen in het toezicht en de handhaving worden besproken.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal academisch niveau en kennis van het luchtruim en luchtverkeersleidingsoperaties.
 • Je hebt kennis van en ervaring op het gebied van techniek van luchtverkeersleidingssystemen.
 • Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring op het gebied van luchthavens.
 • Je hebt ervaring of affiniteit met het werken in een internationale omgeving.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels.
 • Je hebt een goede schrijfvaardigheid, een goed analytisch vermogen en kunt je snel een oordeel vormen.
 • Je kunt zelfstandig werken, maar houdt ook van werken in een team.
 • Je hebt een zakelijke en resultaatgerichte instelling.
 • Je bent innovatief, oplossingsgericht en kunt goed met veranderingen omgaan.
 • Je bent omgevingsbewust, stelt je flexibel op en kunt goed plannen en organiseren.
 • Je zet gezamenlijkheid voor deelbelang, hecht veel waarde aan (des)kundige (inter)actie en blijft voortdurend in contact met collega’s.
 • Je bent sociaal, beschikt over overtuigingskracht en toont lef.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris­niveauschaal: 12
 • Maand­salaris: Min €3.667 – Max. €5.450 (bruto)
 • Dienst­verband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week: 36
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Werkgever

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Waterstaat.

Inspectie Leefomgeving en Transport
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruim 1.100 medewerkers werken dagelijks aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.

De ILT beweegt mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al haar werkzaamheden: toezicht, vergunning- en dienstverlening, opsporing en communicatie. De inspectie zet haar middelen in waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Als ‘ogen en oren’ van de minister en de staatssecretaris signaleert de ILT nieuwe, soms ongewenste ontwikkelingen en communiceert zij daarover. Zij legt aan de Tweede Kamer en de maatschappij transparant en actief verantwoording af van het effect van haar werk. Bij haar vergunning- en dienstverlening hanteert de ILT als uitgangspunt dat de gebruiker duidelijkheid, eenvoud en gemak ervaart en inzicht en overzicht heeft.

De veranderingen in de maatschappij vragen flexibiliteit van de ILT en van haar medewerkers. Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn daarbij sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken.

Afdeling

Meer over jouw toekomstige afdeling
‘De inspectie werkt aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen.’ Dit is de missie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Jij bent werkzaam binnen de afdeling Veilige Mobiliteit van de ILT, onderdeel van de directie Veiligheid en Instituties

Veilige Mobiliteit stelt zich tot doel veiligheid en duurzaamheid in het luchtvaartsysteem te stimuleren. Ons beleid richt zich op naleving van wet- en regelgeving. Het luchtvaartveiligheidsbeleid wordt sterk internationaal bepaald en gestandaardiseerd. Wereldwijd door International Civil Aviation Organisation en in Europa door de Europese Unie en European Aviation Safety Agency (EASA). Om deze doelstellingen te waarborgen, beschikt ILT/Luchtvaart over een certificaat ISO 9001-2008.

Team Luchtvaart Infrastructuur
Het team Luchtvaart Infrastructuur van de ILT zorgt voor de uitvoering en handhaving van luchtvaartbeleid en -regelgeving op het gebied van luchthavens, luchtruim en luchtvaartnavigatiedienstverlening. Wij zijn verantwoordelijk voor het veiligheidstoezicht op luchthavens en luchtvaartnavigatiedienstverleners, ook wel serviceproviders genoemd. Het toezicht op gecertificeerde luchthavens in Nederland is vooral gericht op het veiligheidsmanagementsysteem van de luchthaven en de naleving op eisen die gesteld zijn aan de infrastructuur. De National Supervisory Authority (NSA), die is ondergebracht bij het team Luchtvaart infrastructuur, houdt toezicht op de verleners van luchtvaartnavigatiediensten.

Bij de certificatie en het toezicht op de Mainport Schiphol, de luchthavens van nationaal belang (Rotterdam, Maastricht, Groningen en Lelystad) en de luchthavens van regionaal belang werken we veelal samen met de afdeling Vergunningverlening en de inspecteurs luchtverkeersdienstverlening. Verder werken we regelmatig samen met partners van andere EASA-landen. Ook is er een samenwerkingsverband met de Militaire Luchtvaartautoriteit, dat we in de komende jaren zullen intensiveren.

De NSA houdt toezicht op de naleving van de verordeningen en uitvoeringsmaatregelen die in het kader van het Single European Sky-programma van de Europese Commissie zijn en nog worden vastgesteld. Het gaat hierbij om het toezicht op de veilige en efficiënte wijze van werken van luchtverkeersleidingorganisaties en meteodienstverleners die binnen het Nederlandse luchtruim actief zijn. Bij de certificatie en het toezicht op Eurocontrol Maastricht wordt samengewerkt met de Belgische, Luxemburgse en Duitse toezichthouders. Daarnaast wordt met deze partners, aangevuld met Frankrijk en Zwitserland, samengewerkt in FABEC-verband. Onze afdeling brengt over de resultaten van het toezicht verslag uit aan het management van de ILT, het directoraat-generaal Bereikbaarheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en de Europese Commissie.

Specificaties

 • Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie; Techniek / laboratorium; IT; Beleid- en staf
 • Natuurwetenschappen; Techniek; Economie
 • max. 36 uur per week
 • €3667—€5450 per maand
 • Universitair
 • AT ILT 2019-130

Werkgever

Locatie

Kingsfordweg 1, 1043 GN, Amsterdam

Bekijk op Google Maps