Wetenschappelijk onderzoekers

Wetenschappelijk onderzoekers

Geplaatst Deadline Locatie
11 jul 12 aug Bilthoven
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Functieomschrijving

Als wetenschappelijk onderzoeker werk je mee aan projecten op het gebied van (biologische) geneesmiddelen en medische technologie. Jouw kennis over (toepassing van) geneesmiddelen of medische technologie wordt binnen projecten gecombineerd met verzamelde gegevens over volksgezondheid en informatie over gebruik van producten in de praktijk. Voorbeelden van projecten op het gebied van medische technologie kun je hier vinden: https://www.rivm.nl/medische-hulpmiddelen/. Daarnaast kan het zijn dat je met jouw kennis en ervaring een bijdrage levert aan het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten https://www.rivm.nl/meldpunt-bijwerkingen-implantaten of juist aan een project op het gebied van geneesmiddelen: https://www.rivm.nl/geneesmiddelen-voor-mensen/kennisprogramma-geneesmiddelenketen

Werkzaamheden zullen binnen de afdeling Effecten Volksgezondheid (EVG), maar zeker ook breder plaatsvinden.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

Je hebt een relevante master bv. in de (technische) geneeskunde, medische biologie, farmaceutische wetenschappen of biomedische technologie/wetenschappen, aangevuld met relevante werkervaring. Een afgeronde promotie is een pré.

Je hebt affiniteit met beleids-/toezichtsondersteunend onderzoek en kunt je onderzoek overtuigend en toegankelijk zowel schriftelijk als mondeling presenteren. Je hebt gevoel en interesse voor wat er speelt in de maatschappij en kunt dat verwerken in op wetenschappelijke kennis gebaseerde adviezen. Je hebt een brede belangstelling, bent in staat om vakinhoudelijke grenzen gemakkelijk te overstijgen en met medewerkers van andere disciplines samen te werken.

Je kunt het RIVM ook buitenshuis goed vertegenwoordigen en weet anderen aan je te binden, waarbij je rekening weet te houden met verschillende verhoudingen. Je houdt van samenwerken en een multidisciplinaire aanpak van vraagstukken. Je kunt projectmatig werken en vindt het prettig om aan meerdere projecten tegelijkertijd te werken.

Relevante competenties:
Omgevingsbewustzijn, conceptuele en persoonlijke flexibiliteit, innovatief handelen, samenwerken en overtuigingskracht.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau: schaal 11
 • Maandsalaris: Min €3.192 – Max. €4.905 (bruto)
 • Dienstverband: Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contractduur: De aanstelling is voor een jaar, met mogelijke verlenging voor nog een jaar.
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Werkgever

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich al meer dan honderd jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Wij zijn een kennisinstituut op het gebied van volksgezondheid, voeding, milieu en veiligheid en vervullen de rol van betrouwbare adviseur (trusted advisor). Vanuit de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden, ondersteunen wij burgers, professionals en overheden. Wij voeren kennisintensieve taken uit, verrichten zelf onderzoek en verzamelen wereldwijd kennis. Jaarlijks brengen wij een groot aantal kennisproducten uit in de vorm van publicaties, adviezen, rapporten en factsheets.

Wij kiezen positie midden in de maatschappij, om zo iets te betekenen voor anderen – voor opdrachtgevers, voor netwerk- en ketenpartners en voor de maatschappij als geheel. Deskundig, betrouwbaar en waakzaam zijn belangrijke kernwaarden, naast onafhankelijk, omgevingsbewust, dienend en verbindend.

Samenwerken is essentieel voor het RIVM van nu en de toekomst. Wij bouwen aan nieuwe netwerken en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Vernieuwing en flexibiliteit zijn belangrijke pijlers. Een ondernemende houding, lef, transparantie en een stevige dosis lerend vermogen zijn voor ons van wezenlijk belang. Bij het RIVM, gevestigd in Bilthoven, werken ongeveer 1.800 mensen.

RIVM. De zorg voor morgen begint vandaag.

Afdeling

Effecten Volksgezondheid (EVG)

De afdeling Effecten Volksgezondheid (EVG), onderdeel van het centrum Gezondheidsbescherming (GZB), doet onderzoek naar de toepassing van medische technologie en geneesmiddelen. Ook doen we onderzoek naar risicofactoren van chronische ziekten en mechanismen die daaraan ten grondslag liggen. In de afdeling vindt zowel onderzoek in het laboratorium plaats als kennisintegrerend bureauonderzoek om (gezondheids)effecten te duiden. Signalering van nieuwe ontwikkelingen is een essentieel onderdeel van de afdeling. De afdeling beschikt over uitgebreide kennis en expertise die nodig is om onze opdrachtgevers tijdig en goed te kunnen adviseren over (nieuwe) gezondheidsrisico’s, (technologische) innovaties en de effecten van beleid op de volksgezondheid.

Opdrachtgevers zijn ministeries zoals VWS en SZW, inspecties zoals IGJ en NVWA, maar ook kennisinstellingen zoals NIH. Vanuit de afdeling wordt intensief samengewerkt met de andere afdelingen van GZB, met andere centra binnen RIVM en met externe partijen waaronder veel internationale partijen. 

Binnen de afdeling werken we veelal samen aan opdrachten, met elkaar vormen we een sterk team en er heerst een informele sfeer.

Additionele informatie

Richt je digitale sollicitatie aan Anika Bink, afdelingshoofd.

Voor meer informatie over deze vacature:

 • mevrouw Anika Bink, Afdelingshoofd: 06-27852847
 • Susan Janssen, Hoofd centrum GZB: 06-52461928

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Specificaties

 • Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie; Techniek / laboratorium; Beleid- en staf
 • Natuurwetenschappen; Techniek; Gezondheid
 • 32—36 uur per week
 • €3192—€4905 per maand
 • Universitair
 • AT V&Z-GZB-055

Werkgever

Locatie

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA, Bilthoven

Bekijk op Google Maps

X

Sollicitatieprocedure

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande link verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Een ieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature via de website van de werkgever.

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Rijksoverheid). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande link verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Een ieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Solliciteer uiterlijk op 12 aug. 2019 23:59 (Europe/Amsterdam).