HOOGLERAAR FINANCIERING EN DUURZAAMHEID

HOOGLERAAR FINANCIERING EN DUURZAAMHEID

Geplaatst Deadline Locatie
23 jul 1 sep Heerlen

Functieomschrijving

Financiering is het deelvakgebied van Bedrijfseconomie dat het onderwerp van de financiering van, met name, op winst gerichte ondernemingen bestudeert en onderwijst. De andere deelvakgebieden naast Financiering binnen de Bedrijfseconomie zijn Accounting, Strategie en Organisatie (Management), Marketing, Informatiemanagement en Operations/Supply Chain Management. Met al deze gebieden binnen Bedrijfseconomie heeft Financiering een band: in de eerste plaats met Accounting. De onderliggende gedragswetenschap in het Financiering onderwijs en onderzoek is veelal Micro-Economie en daarnaast Psychologie (Behavioural Finance). Financiering valt uiteen in twee hoofdgebieden: Ondernemingsfinanciering (Corporate Finance) en Financiële Markten (Financial Markets).

Op beide deelgebieden is er in sterk toenemende mate aandacht voor Duurzaamheid. Duurzaamheid binnen het vakgebied Financiering verwoordt een aandacht voor een ruimere waardeschepping door ondernemingen en kapitaalverstrekkers dan alleen financiële waarde. De aan te stellen Hoogleraar Financiering en Duurzaamheid onderzoekt, en geeft ook onderwijs hierover, de integratie van duurzaamheidskansen en -risico’s in vermogensbeheer, in ondernemingsbestuur (“corporate governance”), en in duurzaam ondernemen in algemene zin. Daardoor past de leerstoel ook goed in de Vakgroep Accounting en Financiering. Deze Vakgroep doet onderzoek in alle deelgebieden van Accounting en Financiering, met een focus op Corporate Social Responsibility (CSR). De Vakgroep geeft ook onderwijs met deze focus en daarnaast natuurlijk ook algemeen Accounting en Financiering onderwijs. De focus op CSR plaatst het Vakgroep onderzoek direct in het ‘resilience’ deel van het MST onderzoeksprogramma.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

U speelt in de Vakgroep een initiërende en inspirerende rol, onder meer tot uitdrukking komend in het opstarten c.q. begeleiden van (nieuw) (promotie) onderzoek. Tevens bent u in staat externe middelen te verwerven uit de tweede en derde geldstroom. De hoogleraar neemt deel aan de facultaire werkverbanden die voor een goede functievervulling noodzakelijk zijn. Daarnaast maakt u deel uit van netwerken die fungeren als voedingsbodem en toetssteen voor het eigen onderzoek en dat van collega’s en promovendi.
U beschikt over uitstekende academische kwalificaties op het gebied van ondernemingsfinanciering, in het bijzonder op het gebied van Financiering en Duurzaamheid, blijkend uit een proefschrift en heel goede publicaties. U bent een enthousiaste en enthousiasmerende docent, die, gebruik makend van hedendaagse onderwijs technologieën, in staat is nieuwe wetenschappelijke inzichten te vertalen in het MST bachelor en masteronderwijs op het terrein van Financiering (en Duurzaamheid). U heeft het gebleken vermogen om promovendi te inspireren en te begeleiden. U bent in staat een (internationaal) netwerk op te bouwen en te onderhouden met het oog op samenwerkingsverbanden. U bent in staat externe middelen te verwerven uit de tweede en derde geldstroom. U bezit die goede contactuele en communicatieve vaardigheden die vereist zijn voor deze functie. U bent in het bezit van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of bereid dit binnen korte tijd te behalen. Er wordt van u een actieve beheersing van het Nederlands verwacht.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: tijdelijk voor de duur van 5 jaar..

Het salaris voor deze functie wordt, afhankelijk van opleiding en ervaring, vastgesteld overeenkomstig schaal H2 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 8.127,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

Standplaats
Heerlen

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Open Univesiteit

De Open Universiteit (OU) is de deeltijd universiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken 655 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website (www.ou.nl).

Afdeling

Faculteit Management, Science and Technology

De faculteit Management, Science and Technology (MST) is één van de drie faculteiten van de Open Universiteit. Onderwijs, onderzoek en valorisatie zijn de hoofdtaken binnen de faculteit. MST biedt wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen aan op het gebied van management, milieu-natuurwetenschap en informatica. Daarnaast biedt de faculteit een brede bachelor (Liberal Arts & Sciences), evenals korte programma’s aan ten behoeve van professionals die hun kennis willen verdiepen (certified professional programs). Het onderzoeksprogramma (Learning and Innovation in Resilient Systems) kenmerkt zich door haar multidisciplinaire aanpak. Aan de faculteit is een groot aantal promovendi verbonden die op diverse actuele thema’s binnen het onderzoeksprogramma onderzoek doen.
Bij de faculteit MST kunnen studenten aan de hand van het geleerde direct reflecteren op hun werksituatie. De organisaties waar zij werkzaam zijn worden vaak betrokken bij het uitvoeren van opdrachten en onderzoek in het kader van zowel de bachelor- als de masteropleiding. Door de interdisciplinaire visie op onderwijs en onderzoek en de verbinding met bedrijfsleven is wetenschappelijk werk aan de faculteit MST vernieuwend en uitdagend.

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof. dr. Gerard Mertens, decaan van de faculteit MST, e-mail: gerard.mertens@ou.nl  of  prof. dr. Willem Buijink, hoogleraar Accounting en voorzitter van de Vakgroep Accounting en Financiering, e-mail: willem.buijink@ou.nl.

LET OP: de hierboven vermelde e-mailadressen zijn uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. U wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij  “Procedure” vermelde e-mailadres.

Meer informatie over de Open Universiteit kunt u vinden op onze website: www.ou.nl.

Specificaties

  • Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren; Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie
  • Natuurwetenschappen
  • max. 19 uur per week
  • Gepromoveerd
  • FAC/MST/19040

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

X

Solliciteer op deze vacature

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

Solliciteer uiterlijk op 1 sep. 2019 23:59 (Europe/Amsterdam).