Opleider Ontwerp en Ontwikkeling Radboudumc Health Academy

Opleider Ontwerp en Ontwikkeling Radboudumc Health Academy

Geplaatst Deadline Locatie
3 dec 12 dec Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Binnen het team ontwerp en ontwikkeling zoeken wij een gedreven en deskundige opleider/L&D adviseur. Als opleider werk je primair in het werkgebied Vervolgopleidingen zorgberoepen, maar in de toekomst kun je ook op de andere werkgebieden binnen de Radboudumc Health Academy je aandeel leveren. Je organiseert en ontwikkelt opleidingen en coacht de studenten. Dit alles vindt plaats in nauwe samenwerking met de praktijk uit het Radboudumc en instellingen waarmee we als Radboudumc Health Academy (RHA) samenwerken. Daarnaast draag je bij aan de vernieuwing van de opleidingen en teamoverstijgende onderwijszaken.
We stellen altijd de vraag uit de praktijk centraal en stimuleren deelnemers om direct in de praktijk toe te passen wat ze in de opleiding hebben geleerd. Werkplekleren is daarom een ontwikkeling die we in ons aanbod steeds meenemen.

Taken en verantwoordelijkheiden
 • Het verzorgen van onderwijs (ontwikkeling, coördinatie, uitvoering en toetsing).
 • Het begeleiden en coachen van studenten in hun leerproces.
 • Werven en didactisch ondersteunen van gastdocenten.
 • Onderhouden van contacten met het werkveld zowel binnen als buiten het Radboudumc.
 • Samen met het werkveld de opleidingen in co-creatie vormgeven.
 • Het leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op het gebied van de vervolgopleiding zorgberoepen (zoals CZO Flex Level; modernisering van het opleidingsaanbod) en de Radboudumc Health Academy.

Specificaties

Radboudumc

Functie-eisen

 • Je hebt een opleiding onderwijskunde/opleidingskunde (of vergelijkbaar, bijvoorbeeld een lerarenopleiding gezondheidszorg en welzijn) aangevuld met ervaring in of affiniteit met zorgberoepen.
 • Je hebt ruime ervaring met het (begeleiden van de) ontwikkeling en implementatie van vernieuwende leer- en verandertrajecten.
 • Je hebt ervaring met projectmanagement.
 • Je hebt sterk ontwikkelde analytische vaardigheden.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Je beschikt over improvisatievermogen, bent creatief en flexibel.
Competenties: samenwerken, teamgeest, service- en klantgericht, commercieel, resultaatgericht, flexibiliteit, schriftelijke en mondelinge communicatie, netwerken en plannen en organiseren.

Naast de bovenstaande competenties is het van belang te weten dat (een deel van) de werkzaamheden worden verricht op de dag van de scholingsactiviteit. Je vervult een representatieve functie voor de Radboudumc Health Academy alsook het Radboudumc en dient hiernaar te handelen.

Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar, met uitzicht op verlenging.

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc.

Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Werkgever

Radboudumc

Radboudumc Health Academy: hét centrum voor onderwijs, opleiden en ontwikkelen voor de leven lang lerende health professional.
De Radboudumc Health Academy heeft een divers opleidingsaanbod voor verschillende doelgroepen: artsen, verpleegkundigen, paramedici en onderzoekers. Binnen de Radboudumc Health Academy komen professionals al tijdens de opleiding met elkaar in contact en worden vanuit één gedachte opgeleid. We geloven in continue professionele ontwikkeling van zorgprofessionals en daar hoort een leven lang leren bij om patiënten dagelijks de beste zorg te kunnen bieden.

Werken aan de gezondheidszorg van de toekomst
Gezondheidszorg is mensenwerk. Wij willen betekenisvol zijn voor de gezondheidszorg van de toekomst. Dat vraagt om een investering in de opleiding van (toekomstige) zorgprofessionals. Zorgprofessionals die persoonsgerichte zorg kunnen geven, voor aantoonbare kwaliteit gaan, kunnen werken in netwerken en oog hebben voor doelmatigheid. Kunnen werken in interprofessionele teams is daarbij van wezenlijk belang. Dat geldt voor artsen en verpleegkundigen in de directe zorg en voor hen die actief zijn in medisch wetenschappelijk onderzoek.

Team Ontwerp & Ontwikkeling
Als opleider maak je onderdeel uit van het team ontwerp & ontwikkeling (18 fte) van de Radboudumc Health Academy.
De werkzaamheden van het team richten zich op het begeleiden van zorgprofessionals (individueel, groepen, afdelingen) bij leer- en ontwikkelvragen en/of het begeleiden van curricula, opleidingen, centra bij specifieke leer- en ontwikkelvraagstukken. Het team ontwikkelt en levert concrete producten en diensten voor onder andere de academische opleidingen, vervolgopleidingen (zorg) en bij- en nascholingsactiviteiten van zorgprofessionals. Je kunt hierbij denken aan (online en offline) leer- en ontwikkeltrajecten, scholing (maatwerk en standaard), vaardighedenonderwijs, toetsing, digitale leermiddelen en/of advisering hieromtrent.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en wat onze medewerkers daarover vertellen.

Specificaties

 • Onderwijs
 • Gezondheid
 • 28—32 uur per week
 • €2826—€57947 per maand
 • HBO
 • 112083-P574004-1

Werkgever

Locatie

Geert Grooteplein-Zuid 10, 6525 GA, Nijmegen

Bekijk op Google Maps