Directeur - NIDI-KNAW - Den Haag

Directeur - NIDI-KNAW - Den Haag

Geplaatst Deadline Locatie
5 dec 2 feb Den Haag

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) zoekt voor het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) een internationaal erkend en gezaghebbend wetenschapper uit het brede veld van de demografie met een brede visie op wetenschap, een uitstekend netwerk en goede managementkwaliteiten.

 • U bent eindverantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding van het NIDI en als zodanig verantwoordelijk voor de koers van het instituut, passend binnen de strategie van de KNAW.
 • U draagt er zorg voor dat NIDI ook in de toekomst een internationaal toonaangevend instituut is met een nationale meerwaarde, waar wetenschappelijk talent tot bloei komt.
 • U signaleert in samenspraak met de vier themaleiders belangrijke ontwikkelingen in wetenschap en maatschappij, in binnen- en buitenland en speelt hier adequaat op in.
 • U ontwikkelt in samenspraak met de vier themaleiders een duidelijke visie op de profilering en de toekomstige ontwikkeling van het NIDI als nationaal onderzoeksinstituut met een internationale uitstraling.
 • U speelt een belangrijke rol binnen (inter-)nationale netwerken en samenwerkingsverbanden in het brede demografische werkveld en bevordert interdisciplinaire samenwerking met universiteiten en met andere KNAW- en NWO-instituten.
 • U positioneert het instituut bij (inter-)nationale wetenschapsfinanciers (waaronder EU, NWO), kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen, overheidsinstellingen en bedrijfsleven en vertaalt dit in nieuwe samenwerkingsverbanden.
 • U geeft nader vorm aan de structurele samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, mede ter versterking van de maatschappelijke onderzoekspeerpunten van de RUG.
 • U vertegenwoordigt het NIDI zowel binnen de KNAW (als lid van de Directeurenraad) als in (inter-)nationale gremia en behartigt op deze wijze de belangen van het NIDI en de KNAW.

Specificaties

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Functie-eisen

 • U bent een internationaal erkend en gezaghebbend wetenschapper, die in binnen- en buitenland als boegbeeld van het NIDI optreedt.
 • U bent actief in onderzoek en presenteert resultaten voor het wetenschappelijk forum. U beschikt over een groot (inter-)nationaal netwerk en bent aantoonbaar in staat dat in te zetten voor het tot stand brengen van strategische allianties en de verwerving van subsidies voor onderzoek.
 • U beschikt over strategisch denkvermogen en bestuurlijk inzicht en heeft het vermogen om te inspireren en te stimuleren en visie en beleid helder naar voren te brengen.
 • U beschikt over aantoonbare leiderschapskwaliteiten en bent in staat om als primus inter pares leiding te geven aan een team van professionals. 
 • U heeft oog voor wat er speelt binnen de organisatie, bent mensgericht, toegankelijk en in staat veranderingen door te voeren. U treedt daarbij verbindend op.
 • U bent integer, resultaatgericht en besluitvaardig en toont daadkracht.
 • U heeft kennis en ervaring op het vlak van financiën en personeelsbeleid.
 • U beheerst de Engelse taal goed, in woord en geschrift; van buitenlandse kandidaten wordt verwacht dat zij binnen afzienbare tijd zich de Nederlandse taal en cultuur eigen maken.

Arbeidsvoorwaarden

De benoeming is voor de duur van vijf jaar met ingang van 1 november 2020, met de intentie tot herbenoeming voor een tweede en laatste termijn van vijf jaar. Afhankelijk van opleiding en werkervaring wordt de functie gehonoreerd op het niveau van schaal 18 (cao Nederlandse Universiteiten), inclusief 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het jaarsalaris. De KNAW kent een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Vrouwelijke kandidaten worden met nadruk uitgenodigd te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid geeft de KNAW gezien het streven naar diversiteit de voorkeur aan een vrouwelijke kandidaat.

Werkgever

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)

Het NIDI van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) doet toonaangevend en kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek naar bevolkingsvraagstukken en levert daarmee een bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen. Het onderzoek is internationaal georiënteerd en richt zich met name op een viertal thema’s: Families & Generations; Migration & Migrants; Work & Retirement; Ageing & Longevity. Kenmerkend voor het onderzoek van NIDI is een interdisciplinaire aanpak.

Het NIDI laat zich inspireren door de wisselwerking tussen demografische en sociale vraagstukken en vertaalt en ontsluit de resultaten van onderzoek voor gebruikers in de wetenschap, het beleid en de samenleving.

Op nationaal niveau streeft NIDI naar een verbindende en aanjagende rol en een gezaghebbende stem in het wetenschappelijke debat en maatschappelijke discussies op het gebied van bevolkingsvraagstukken. Op internationaal niveau positioneert het NIDI zich als "center of excellence" in de context van de voortdurende globalisering van de maatschappij.

Het NIDI is in 1970 opgericht en in 2003 onderdeel geworden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Sinds 2014 is het NIDI daarnaast geaffilieerd met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Bij het NIDI werken ruim 50 medewerkers, waaronder onderzoekers, postdocs, promovendi en gastonderzoekers. Het instituut heeft een horizontale organisatiestructuur. Beleid wordt voorbereid in het Management Team, waarin vier themaleiders en het hoofd van de afdeling Ondersteuning zitting hebben.     

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Management; Hoogleraar; Universitair hoofddocent; Universitair docent; Lector
 • Gezondheid; Economie; Gedrag en maatschappij
 • max. 38 uur per week
 • Gepromoveerd
 • AT2019-086

Werkgever

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Lange Houtstraat 19, 2511 CV, Den Haag

Bekijk op Google Maps