Afdelingshoofd Productsamenstelling

Afdelingshoofd Productsamenstelling

Geplaatst Deadline Locatie
4 feb vandaag Bilthoven
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Functieomschrijving

Als afdelingshoofd geef je leiding aan de afdeling Productsamenstelling (PRS) met ongeveer 30 medewerkers (laboratoriummedewerkers en wetenschappelijke experts). In je functie ben je lid van het managementteam van het centrum GZB.

Je bent verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en aansturing van de afdeling en haar medewerkers. Samen met het centrumhoofd, je collega afdelingshoofden en de inhoudelijke experts draag je actief bij aan de positionering van je afdeling en het centrum. Je combineert management met strategische werkzaamheden op de hierboven genoemde (deel)terreinen van de afdeling. Je draagt de visie en strategie van de afdeling en het centrum actief uit binnen het centrum, binnen het RIVM en in het veld, als de betrouwbare adviseur die we als RIVM zijn voor de overheid, professionals en burgers. Maatschappelijke vraagstukken zijn leidend voor ons werk en deze vertalen zich in onze opdrachten. Op basis daarvan verbind je het onderzoek en de expertise van de afdeling met relevante beleidsontwikkelingen en vice versa.

Een belangrijk onderdeel van de functie is de organisatie en de aansturing van de inhoudelijke (analytische) werkzaamheden en de werkprocessen van de afdeling en van het centrum. De afdeling moet namelijk voldoen aan de kwaliteitsnormen ISO9001/ 17025 en regelgeving. Verder bewaak en borg je de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek, en ben je verantwoordelijk voor de contacten met opdrachtgevers over de voortgang van werkzaamheden. Je bewaakt het bijbehorende financiële budget. Het binnenhalen van nieuwe projecten en flexibele inzet van de medewerkers zijn belangrijke elementen om de afdeling verder vorm te geven. Daarvoor stimuleer je open communicatie, eigen verantwoordelijkheid, verbinding, flexibiliteit en samenwerking binnen en buiten de afdeling.

Als lid van het MT GZB zoek je ook daar verbinding en samenwerking. Open communicatie en onderling overleg is ook daar van belang om elkaar te versterken en flexibel te kunnen handelen als de situatie daarom vraagt.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

Wij zoeken een ervaren, enthousiaste manager die staat voor verbinding (binnen en buiten de afdeling) en die medewerkers betrokken maakt en houdt. Belangrijk is dat je aantoonbare affiniteit hebt met het werkterrein van de afdeling PRS.

Vanuit het leiderschapsprofiel VWS en het profiel Middenmanagent voor het functiegebouw Rijk (FGR) gelden de volgende competenties voor de functie van Afdelingshoofd binnen het RIVM:

  • Zelfinzicht;
  • Inspiratiekracht;
  • Verbindingskracht;
  • Strategische stuurkracht.

Als afdelingshoofd ben je een voorbeeld voor je collega’s. Je draagt met durf en energie actief het beleid van de organisatie uit en maakt medewerkers betrokken bij, en enthousiast voor de afgesproken doelstellingen. In onze organisatie staan vakmanschap, professionaliteit, integriteit en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel. Daarbij denk en handel je over de grenzen van je eigen afdeling en centrum heen en neem je medewerkers hierin mee.

Je bouwt bruggen en signaleert kansen die je ook weet te verzilveren. Je reageert flexibel op veranderende omstandigheden en anticipeert goed op het ad hoc karakter van veel van onze opdrachten. Je weet te verbinden en bent niet bang om feedback te geven. Je hebt oog voor talent en stimuleert ontwikkeling van de afdeling en de medewerkers. Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en handelt in lijn daarmee. Je stimuleert acquisitie binnen de afdeling. Je presteert onder druk ook effectief, stelt zo nodig prioriteiten en kan snel schakelen.

Je beschikt over aantoonbare ruime ervaring in leidinggeven aan professionals. Het liefste in een wetenschappelijke/complexe, politiek-bestuurlijke omgeving. Je bent vaardig in het uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische (beleids)doelstellingen van de organisatie. Naast kennis en ervaring met managementmethodieken en –technieken heb je kennis van bedrijfsvoeringprocessen.

Je hebt een academische opleiding en bent (bij voorkeur) gepromoveerd in een voor deze functie relevant inhoudelijk domein. Goede kennis, ruime ervaring en affiniteit met analytische laboratoriumwerkzaamheden en de daaraan gerelateerde kwaliteitseisen zijn een pré voor deze positie. Je hebt aantoonbare affiniteit met het werkveld Gezondheidsbescherming en bent in staat om een relevant netwerk op te bouwen en te onderhouden.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (2 jaar) met vooruitizcht op contract voor onbepaalde tijd bij goed functioneren.

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Afdeling

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zet zich als betrouwbare adviseur in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Het centrum Gezondheidsbescherming (GZB) van het RIVM bestaat uit 4 afdelingen, waaronder de afdeling Productsamenstelling (PRS). Overkoepelend richt het centrum zich op gezondheidseffecten en de risico’s voor de mens van chemische en biologische agentia, Speciale aandachtsgebieden daarbij zijn chemische stoffen, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, tabak, consumentenproducten en (de interactie met) leefstijlfactoren.

Ook werken we aan de vroege opsporing van ziekten door o.a. een actieve rol bij diverse bevolkingsonderzoeken. Daarnaast signaleren we nieuwe ontwikkelingen in bovengenoemde domeinen, en voeren we kennis-genererend onderzoek uit om de gezondheidseffecten te kunnen duiden. Het centrum heeft hiervoor een breed scala aan laboratoria ter beschikking. De onderzoeksuitkomsten vertalen we vervolgens naar adviezen aan beleidsdirecties, toezichthouders en relevante (inter)nationale gremia.

De afdeling Productsamenstelling onderzoekt reguliere en illegale geneesmiddelen, medische hulpmiddelen zoals implantaten en reguliere en alternatieve tabaksproducten en drugs. Daarbij combineren we chemische- en farmaceutische kennis met analytisch laboratoriumwerk. Voor tabaksproducten richt het onderzoek zich ook op aspecten zoals de aantrekkelijkheid en verslavendheid. Het signaleren van nieuwe ontwikkelingen is een belangrijk onderdeel van het werk bij PRS, net als risicocommunicatie. Op basis hiervan adviseren wij onze opdrachtgevers tijdig en goed over (nieuwe) gezondheidsrisico’s, (technologische) innovaties en de effecten van beleid op de volksgezondheid.

Meer informatie over ons werk vind je via: https://www.rivm.nl/geneesmiddelen-voor mensenhttps://www.rivm.nl/tabak, en https://www.rivm.nl/medische-hulpmiddelen.

De afdeling werkt intensief samen met de andere afdelingen van GZB (EVG, BSI en VTS), met andere centra binnen het RIVM en met externe, vaak internationale partijen. Binnen de afdeling wordt veel samen aan opdrachten gewerkt, waarbij het van belang is dat de afdeling als een hecht team functioneert. We vinden het belangrijk te werken in een informele sfeer, waarbij alle deuren open staan.

Meer over de functiegroep Manager
Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze vacature neem contact op met mw. Dr. S.W.J. Janssen, centrumhoofd GZB, tel. nr.: 030-2743037

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je mailen of bellen naar  naar Asmae Uali (vacaturebeheer) via vacature@rivm.nl, tel. nr.: 030-2742054 of Linda de Greef-Norden (vacaturebeheer) via vacature@rivm.nl, tel. nr.: 030-2743682. 

Interesse in solliciteren? Dat kan via de 'solliciteer nu'-knop die je zal doorverwijzen naar Werkenvoornederland. Hier vindt je onderaan de pagina 'solliciteren op externe site' een verwijzing naar een digitaal sollicitatieformulier wat je verzocht wordt in te vullen. Rijksoverheid verzoekt je de brief te richten aan mw. Dr. S.W.J. Janssen, centrumhoofd GZB.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

Specificaties

  • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Management
  • Gedrag en maatschappij; Economie
  • 32—36 uur per week
  • €4797—€7046 per maand
  • Universitair
  • AT Afdelingshoofd

Werkgever

Locatie

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA, Bilthoven

Bekijk op Google Maps

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Rijksoverheid). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Solliciteer op deze vacature via de website van de werkgever

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer uiterlijk op 17 feb. 2020 23:59 (Europe/Amsterdam).