Scrum Master I-Education (0.4 fte) en Informatiemanager I-Education (0.4 fte)

Scrum Master I-Education (0.4 fte) en Informatiemanager I-Education (0.4 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
21 feb 1 mrt Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Let op: dit is een interne vacature. Je kunt alleen op deze vacature solliciteren als je momenteel al in dienst bent bij deze werkgever.

Functieomschrijving

Het domeinteam I-Education richt zich vanuit de UM I-strategy op het versterken van het Probleem Gestuurd Onderwijs en van de docent-student ervaring met waardevolle en effectieve I-services. Het team doet dit op tactisch niveau in voortdurend gesprek met onderwijsmakers, studenten en support staff, inspelend op trends en ontwikkelingen rond ICT en onderwijs, met een multidisciplinaire aanpak en een bij de UM passende Agile-filosofie. Taken van het team zijn o.a.:

-       Coördineren, stimuleren en initiëren van waardevolle en effectieve I-services voor het onderwijs

-       Opstellen en updaten van ‘I-education vision & roadmap for I-services’

-       Adviseren van de I-Board over scope en prioriteit van I-services

-       Borgen/afroepen van mensen en middelen

Het domeinteam is zelfsturend en werkt in deeltijd samen. Het team bestaat uit een Kwartiermaker, een Scrum Master, een Informatiemanager en de 4 Product Owners van de Shared Services- en Innovatieteams uit het I-Education domein. Het team komt wekelijks samen in een stand-up en 1x per maand wordt de stand-up uitgebreid met liaisons van faculteiten, EDLAB, EDVIEW en I-Board. Stakeholders uit het UM-onderwijs worden bij de ontwikkelingen betrokken door het organiseren van Roadshows, Design Think-sessies etc.

Waar zijn we naar op zoek?

Voor het domeinteam I-Education zoeken we een parttime Scrum Master en een parttime Informatiemanager. We zoeken collega’s die gemotiveerd zijn om het onderwijs aan de UM te versterken door beter in te spelen op de veranderende digitale informatiewereld. Die enthousiast zijn om zich – naast hun huidige werkzaamheden - verder te ontwikkelen in het leerprogramma I-Focus en mee te bouwen aan nieuwe rollen. Meer uitgebreide rolbeschrijvingen en de vereisten vind je in de bijlage.

Scrum Master I-Education (0.4 fte)

Ondersteunt en coacht het domeinteam o.a. door:

- Organiseren, voorbereiden en opvolgen van bijeenkomsten, demo’s, events etc.

- Stimuleren van zelfsturing met de inzet van Agile werkwijzen zoals Scrum, Lean, DEvOps of Kanban

- Bijdragen aan besluitvorming door te helpen bij het formuleren (Refinen) van duidelijk omschreven scope          en doel van de verschillende activiteiten

- Bevorderen van open communicatie, wegnemen van obstakels (Impediments) en waar nodig escaleren

- Actief monitoren van de voortgang van planningen en evaluaties

- Bevorderen van samenhang tussen het domeinteam en de operationele teams in het I-Education domein en met de andere domeinen I-Research, I-Operations en I-Technology

- Afstemmen met het I-Technology-domein o.a. over:

* Changes en releases in het I-Education domein

* Inrichting van test- en ontwikkelomgevingen

Informatiemanager I-Education (0.4 fte)

Fungeert als liaison naar het I4UM-informatiemanagersgremium en ondersteunt het domeinteam o.a. met:

- Management-informatie: verdiepende inventarisatie en analyse van vernieuwing en/of doorontwikkeling van I-Services voor het onderwijs aan de hand van externe ict-ontwikkelingen, business en impact analyses etc.

- Portfolio-management: monitoring en evaluatie van het portfolio van lopende vernieuwingen en/of doorontwikkelingen van I-Services in het I-Education domein en van de roadmap voor toekomstige activiteiten

- Architectuur: bijdragen aan verdere ontwikkeling en borging van de IT-infrastructuur en -architectuur binnen het I-Education-domein e.e.a. in nauwe samenwerking met architecten van de andere domeinen I-Research, I-Operations en I-Technology en in lijn met de UM-Enterprise-architectuur

- Compliancy: beveiligings- en risicomanagement en ondersteunen van AVG-compliance in het I-Education domein.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Beide rollen:

- Je spreekt en schrijft goed Nederlands (min. B-1 niveau) en Engels (min. C-1 niveau).

- Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau

- Je beweegt je positief en flexibel in een veranderende omgeving

- Je bent goed in samenwerken en organiseren

- Je kan je boodschap op een heldere en aansprekende manier overbrengen

Scrum Master:

- Je kennis, ervaring of affiniteit met ICT-diensten, bij voorkeur in het onderwijs, stellen je in staat om de nieuwe manier van werken bij de UM te faciliteren en verder te ontwikkelen

- Je hebt affiniteit met de UM Agile filosofie en bent gemotiveerd om deze binnen de UM verder te brengen

- Je kan inspireren, luisteren, coachen en ook bemiddelen bij conflicten en bent niet bang om feedback te geven

- Certificering als Scrum Master is een pré.

Informatiemanager:

- Je kennis, ervaring of affiniteit met ICT-diensten, bij voorkeur in het onderwijs, stellen je in staat verdieping aan te brengen in je adviezen

- Je bent analytisch en maakt inzichtelijke overzichten en rapportages voor verschillende doelgroepen

- Je hebt affiniteit met architectuur en compliancy-vraagstukken en bent gemotiveerd om deze binnen de UM verder te brengen.

Arbeidsvoorwaarden

Interne kandidaten kunnen reageren op één of op beide nieuwe rollen. In overleg met je eenheid worden afspraken gemaakt over deeltijd-plaatsing voor een jaar in het domeinteam, naast je huidige werkzaamheden. De uren kunnen buiten de afgesproken contactmomenten flexibel ingevuld worden. Als HR-thuisbasis blijf je verbonden aan je eigen eenheid. Na 9 maanden vindt een evaluatiegesprek plaats en bekijken we vervolgens in overleg met je lijnmanager of de rol bij je past en of je deze definitief gaat invullen.

Als referentie wordt voor de Scrum Master het ufo-profiel Procescoördinator ICT en voor de Informatiemanager het ufo-profiel Informatiemanager gehanteerd. Beide rollen worden ingevuld met behoud van je salaris. Omdat de Scrum master een nieuwe rol is, is voor een jaar financiering uit het Vernieuwingsbudget beschikbaar om je vrij te spelen uit je huidige werk.

Opleiding en certificering wordt begeleid vanuit het I-Focusprogramma. Verdere doorontwikkeling wordt georganiseerd in zgn. gildes waarin je met collega’s in dezelfde rol concrete thema’s en cases verder uitdiept zodat je deze in je team in de praktijk kan brengen.

 

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment 18.000 studenten en 4.300 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.
 

Afdeling

I-Education domein

Wat verandert er bij de UM?

Om beter in te kunnen spelen op de snel veranderende wereld is de IT-organisatie van de UM in 2017 een heroriëntatie gestart onder de naam Refocus-IT. De doelen van Refocus-IT zijn inmiddels vastgelegd in de UM I-Strategie 2018-2021. Deze doelen zijn: 1. Meer toegevoegde waarde voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering 2. Meer efficiency en meer focus op innovatie en 3. Voldoen aan regelgeving op gebied van security en privacy. Onder aansturing van de I-Board wordt gaandeweg een nieuwe organisatie van het I-Domein ingericht vanuit 4 sub domeinen: I-Research, I-Education, I-Operations en I-Technology.

Om de I-Strategie in de praktijk te brengen is een andere manier van samenwerken nodig. Hiertoe is Refocus-IT in 2018 omgezet in het leerprogramma I-Focus. Dit programma bevordert een nieuwe manier van werken aan I-services vanuit een bij de UM passende Agile filosofie. Het vertaalt deze filosofie naar bij de UM passende rollen en werkwijzen, introduceert de daarvoor geschikte tools en stimuleert met informatie en opleidingen een betere manier van samenwerken.

Een kenmerk van samenwerken volgens een Agile filosofie is dat zelfsturende multidisciplinaire teams snel kunnen reageren op gebruikerswensen en op veranderende omstandigheden. In het I-Education domein zijn inmiddels operationele Shared Services- en Innovatie-teams ingericht voor beheer en vernieuwing van de I-Services voor het onderwijs en wordt een tactisch domeinteam ingericht voor de coördinatie en prioritering van deze I-Services. Ook in het I-Technology en I-Operations domein worden stappen gezet om de organisatie verder in te richten.

Specificaties

  • IT
  • max. 15.2 uur per week
  • AT2020.73

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

MInderbroedersberg 4-6, 6211 LK, Maastricht

Bekijk op Google Maps