GZ-psycholoog

GZ-psycholoog

Geplaatst Deadline Locatie
25 feb 8 apr Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als GZ-psycholoog ben je werkzaam binnen het multidisciplinaire team van onze afdeling. Je maakt onderdeel uit van de totale staf van 12 psychiaters en 5 stafpsychologen. Wij leiden jaarlijks twee gezondheidszorgpsychologen en een psychotherapeut op. In deze tijdelijke functie maak je deel uit van het team Klinische Neuropsychologie dat breed wordt ingezet over de verschillende units van de afdeling Psychiatrie. Je verzorgt zelfstandig (neuro)psychologisch onderzoek, waarbij de klinisch neuropsycholoog (i.o.) op indicatie inhoudelijke begeleiding zal bieden.

Wij zoeken een GZ-psycholoog die (neuro)psychologisch onderzoek kan verrichten bij patiënten van de afdeling Psychiatrie. Het betreft het zelfstandig uitvoeren van intakes, vormgeven van (neuro)psychologisch onderzoek, verslaglegging en teruggavegesprek met de patiënt. Voor de uitvoer van het testonderzoek worden psychodiagnostisch medewerkers ingezet.

Taken en verantwoordelijkheden
 • Uitvoeren, superviseren, interpreteren van neuropsychologisch onderzoek.
 • Uitvoeren van intakes, contact onderhouden met patiënten en verwijzers en eventueel deelname aan behandelplanbespreking.

Specificaties

Radboudumc

Functie-eisen

 • BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog.
 • Stressbestendig, het vermogen om in een team te functioneren, creativiteit en improvisatietalent.
 • Herkent jezelf in de Radboud manier van werken.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Tot 1 januari 2021.

Het betreft een contract voor bepaalde tijd, maar momenteel onderzoeken wij de mogelijkheden voor het creëren van een opleidingsplaats voor een klinisch neuropsycholoog in opleiding, waarvoor de GZ-psycholoog mogelijk in aanmerking zou kunnen komen.
De aanstelling is voor 24 uur per week, indien gewenst zijn minder uren bespreekbaar.

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc.

Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Werkgever

Radboudumc

De afdeling Psychiatrie van het Radboudumc is een academisch psychiatrisch kenniscentrum dat kennis ontwikkelt op geselecteerde gebieden van de psychiatrie, kennis toepast in vernieuwende en hoogwaardige patiëntenzorg op verschillende niveaus van complexiteit en kennis overdraagt in de opleiding van medisch specialisten en het onderwijs aan studenten en psychologen. Onze afdeling heeft een nauwe koppeling tussen hoogwaardige en vernieuwende zorg voor onze patiënten en wetenschappelijk onderzoek. De principes van de 'evidence-based psychiatry' zijn daarbij leidend: we willen zoveel mogelijk behandelingen aanbieden waarvan de werkzaamheid wetenschappelijk is aangetoond en doen onderzoek naar de werkzaamheid van nieuwe behandelvormen.

Wij zetten ons in voor de behandeling van en de zorg voor patiënten met psychiatrische stoornissen vanuit een biologisch, psychologisch en sociaalpsychiatrisch gezichtspunt. Onze kerntaken zijn patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding van medisch specialisten (psychiaters) en onderwijs aan studenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) heeft in 2016 haar vernieuwde kliniek geopend. Psychiatrische en somatische zorg komen hier samen, vormgegeven binnen verschillende zorgconcepten. Voor dit nieuwe gebouw vormden persoonsgerichte zorg en Healing enviroment het uitgangspunt en zijn de landelijke MPU veldnormen leidend geweest. Daarnaast beschikt de MPU beschikt over een High & Intensive care afdeling, waarmee het Radboudumc het eerste ziekenhuis in Nederland is die over zo'n afdeling beschikt.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en wat onze medewerkers daarover vertellen.

Specificaties

 • Medisch personeel (anios, aios, specialist)
 • Gezondheid
 • max. 24 uur per week
 • €3808—€5226 per maand
 • Universitair
 • 116523-P601190-1

Werkgever

Locatie

Geert Grooteplein-Zuid 10, 6525 GA, Nijmegen

Bekijk op Google Maps