Docent Bouweconomie

Docent Bouweconomie

Geplaatst Deadline Locatie
5 mrt 5 apr Delft

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een Docent Bouweconomie om ons team voor het onderwijs op gebied van Bouweconomie en Real Estate Economics en Finance te versterken.

We zoeken een kandidaat met expertise, ervaring en enthousiasme voor het lesgeven over bouweconomie, waar de focus ligt op de relatie tussen waarde, kwaliteit en (bouw)kosten van vastgoed, zowel in onze MSc als BSc onderwijs.

De kandidaat versterkt het team van een hoog aangeschreven afdeling, faculteit en universiteit en werkt in een internationaal team van zeer betrokken en gedreven academici in bouweconomie en vastgoedmanagement in de afdeling Management in the Built Environment (MBE). De afdeling focust op het gebruikersperspectief in vastgoed, en ontwerpt strategieën en hulpmiddelen om dit perspectief in vastgoedmanagement te implementeren. Daarnaast richten we ons op de levenscyclus van de gebouwde omgeving op alle schaalniveaus en de dynamiek van die cycli. Bouweconomie is hierin belangrijk, en levert onderwijs op gebied van waarde, taxatie, duurzaamheid, levenscycluskosten en totale gebruikskosten. In ons onderwijs focussen we op beslissingsondersteunende strategieën en hulpmiddelen voor actoren die de gebouwde omgeving vormen of beïnvloeden, zoals investeerders, ontwikkelaars, ontwerpers, ingenieurs, eigenaren en gebruikers.

Het onderwijs bij de faculteit en de afdeling bestaat uit zowel activerende hoorcolleges als werkcolleges, groepsbegeleiding en individuele begeleiding. We focussen daarnaast steeds meer op "blended learning", waarbij het lesgeven (gedeeltelijk) digitaal gebeurt, en "flipped classrooms" waar met gebruik van digitale hulpmiddelen en actieve onderwijsmethoden studenten geactiveerd worden. Van de kandidaat wordt verwacht dat deze bekwaam is in de verschillende onderwijsvormen. Verwacht wordt dat de kandidaat les geeft op BSc en MSc niveau (BSc Bouwkunde, MSc Track Management in the Built Environment (MBE) en zich ontwikkelt om ook onderwijs te coordineren en vernieuwen. De kandidaat wordt daarnaast verwacht afstudeerders binnen het domein van bouweconomie en MBE te begeleiden. Hiervoor is ervaring en affiniteit met onderzoek belangrijk. Voor de uitvoering van het onderwijs moet de kandidaat goed kunnen samenwerken met verschillende docenten en onderzoekers van de afdeling MBE en de Faculteit Bouwkunde.

De verwachte startdatum is 1 augustus, of zo snel mogelijk.

Specificaties

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Functie-eisen

De kandidaat voldoet aan de volgende criteria:

 • is afgestudeerd PhD, MSc of BSc, en heeft ervaring met het lesgeven  op het gebied van bouweconomie of vergelijkbare gebieden;
 • heeft uitstekende kennis van bouweconomie en heeft affiniteit met vastgoedmanagement;
 • beschikt over sterke (bewezen) didactische vaardigheden en onderwijservaring in BSc- en MSc-onderwijs;
 • heeft een basiskwalificatie onderwijs (BKO) of is bereid deze te halen;
 • neemt zelfstandig onderwijstaken op zich op het gebied van bouweconomie en gerelateerde vakken;
 • kan communiceren, schrijven en lesgeven in het Nederlands en Engels op academisch niveau.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: tijdelijk met uitzicht op een vast diestverband.

De TU Delft biedt een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een flexibele werkweek, korting bij zorgverzekeraars, en de mogelijkheid om jaarlijks een individueel arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten.

Werkgever

Technische Universiteit Delft

De Technische Universiteit Delft is een veelzijdige universiteit die onderwijs aanbiedt en onderzoek doet van een internationaal erkend niveau op het gebied van de technische wetenschappen. Onderwijs, onderzoek en ontwerpen zijn sterk gericht op maatschappelijke toepasbaarheid. De TU Delft ontwikkelt technologie voor volgende generaties met focus op duurzaamheid, veiligheid en economische vitaliteit. Bij de TU Delft werk je in een omgeving waar technische wetenschappen en de maatschappij elkaar ontmoeten. De TU Delft bestaat uit 8 faculteiten, de Universiteitsdienst, unieke laboratoria, onderzoeksinstituten en -scholen.

Afdeling

Faculteit Bouwkunde

In haar 110-jarige bestaan heeft de faculteit Bouwkunde een stevige internationale reputatie opgebouwd in het opleiden van architecten en stedenbouwkundigen en in het scholen van promovendi. Met zo'n 2600 studenten, ruim 500 medewerkers waarvan circa 230 FTE wetenschappelijk personeel, is de faculteit een van de grootste opleidingen van TU Delft en een van de meest gerenommeerde architectuurfaculteiten in Europa. Een gedegen ontwerpersopleiding en onderzoek in het domein van de gebouwde omgeving vormen van oudsher de opgave waar de faculteit voor staat. Ruim 40 hoogleraren zijn werkzaam op uiteenlopende wetenschapsgebieden die het gehele domein van de gebouwde omgeving bestrijken.

Management in de Built Environment (MBE)
De afdeling MBE streeft naar een duurzame gebouwde omgeving waarin de belangen van de eindgebruiker en andere stakeholders uitgangspunt zijn. MBE richt zich op oplossingen voor het ontwikkelen en beheren van gebouwen, portfolio’s en stedelijke gebieden en het opleiden van de volgende generatie managers in de gebouwde omgeving.

Specificaties

 • Onderwijs
 • Economie
 • 32—40 uur per week
 • €3123—€4978 per maand
 • Universitair
 • BK2020/09

Werkgever

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Julianalaan 134, 2628 BL, Delft

Bekijk op Google Maps