GZ-psycholoog met mogelijke ontwikkeling naar klinisch neuropsycholoog

GZ-psycholoog met mogelijke ontwikkeling naar klinisch neuropsycholoog

Geplaatst Deadline Locatie
30 mrt 19 apr Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als GZ-psycholoog ben je werkzaam binnen het multidisciplinaire team van onze afdeling. Je maakt onderdeel uit van de totale staf van 12 psychiaters en 5 stafpsychologen. Wij leiden jaarlijks twee gezondheidszorgpsychologen en een psychotherapeut op. In deze functie maak je deel uit van het team Klinische Neuropsychologie (KNP) dat breed wordt ingezet over de verschillende units van de afdeling Psychiatrie. Je verzorgt zelfstandig (neuro)psychologisch onderzoek, waarbij de klinisch neuropsycholoog (i.o.) op indicatie inhoudelijke begeleiding zal bieden.

Je hebt taken in alle vier de kerntaken van de afdeling: patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Binnen de patiëntenzorg voer je zelfstandig intakes en neuropsychologisch onderzoek uit. Daarnaast geef je psychologische behandelingen, bij voorkeur vanuit een cognitief gedragstherapeutisch denkkader, en heb je een consultfunctie voor onze kliniek.

Je bent supervisor en werkbegeleider binnen de verschillende opleidingen en geeft onderwijs aan co-assistenten, en aan psychiaters en GZ- en klinisch neuropsychologen in opleiding. Daarnaast neem je deel aan wetenschappelijk onderzoek. Je bent binnen het KNP-team betrokken bij een (aantal) onderzoeksprojecten of -stages en voert diagnostiek uit in het kader van onderzoek. Gepromoveerde kandidaten zijn tevens betrokken bij de begeleiding van promovendi.

Wij zoeken een GZ-psycholoog die (neuro)psychologisch onderzoek kan verrichten bij patiënten van de afdeling Psychiatrie. Het betreft het zelfstandig uitvoeren van intakes, vormgeven van (neuro)psychologisch onderzoek, verslaglegging en teruggavegesprek met de patiënt. Voor de uitvoer van het testonderzoek worden psychodiagnostisch medewerkers ingezet. In het eerste jaar van de aanstelling onderzoeken wij samen met deze GZ-psycholoog de mogelijkheden voor instroom in de opleiding tot klinisch neuropsycholoog, voor de verdere ontwikkeling van deze functie.

Taken en verantwoordelijkheden
 • Uitvoeren, superviseren, interpreteren van neuropsychologisch onderzoek.
 • Uitvoeren van intakes, contact onderhouden met verwijzers en deelname aan behandelplanbespreking.
 • Behandeling van patiënten met psychiatrische en cognitieve problematieken (bijv. vormen van cognitieve gedragstherapie, strategietraining), indicatiestelling en supervisie.
 • Consultfunctie voor de kliniek.
 • Supervisie en werkbegeleiding PIOG's en stagiairs psychologie, deelname aan opleidingsgroepen GZ-/KNP-opleiding, opleidingsgroep Psychiatrie.
 • Onderwijs binnen het Geneeskundecurriculum en voor de opleiding tot psychiater en psycholoog.
 • Afhankelijk van achtergrond en ervaring deelname aan onderzoeksprojecten en begeleiding van wetenschappelijke stages.
 • Deelname aan afdelingsonderzoek, verantwoordelijkheid neuropsychologie en meetinstrumenten.
 • Deelname beleidsbesprekingen staf/afdeling.

Specificaties

Radboudumc

Functie-eisen

 • BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog met expertise op het gebied van de neuropsychologie.
 • Bij voorkeur gepromoveerd, dan wel wens om een promotieonderzoek uit te voeren.
 • Aantoonbare affiniteit met onderzoek en academische werkomgeving.
 • Affiniteit met CGT . Afgeronde opleiding VGCT strekt tot aanbeveling.
 • Stressbestendig, het vermogen om in een team te functioneren, creativiteit en improvisatietalent.
 • Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc.

Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Werkgever

Radboudumc

De afdeling Psychiatrie van het Radboudumc is een academisch psychiatrisch kenniscentrum dat kennis ontwikkelt op geselecteerde gebieden van de psychiatrie, kennis toepast in vernieuwende en hoogwaardige patiëntenzorg op verschillende niveaus van complexiteit en kennis overdraagt in de opleiding van medisch specialisten en het onderwijs aan studenten en psychologen. Onze afdeling heeft een nauwe koppeling tussen hoogwaardige en vernieuwende zorg voor onze patiënten en wetenschappelijk onderzoek. De principes van de 'evidence-based psychiatry' zijn daarbij leidend: we willen zoveel mogelijk behandelingen aanbieden waarvan de werkzaamheid wetenschappelijk is aangetoond en doen onderzoek naar de werkzaamheid van nieuwe behandelvormen.

Wij zetten ons in voor de behandeling van en de zorg voor patiënten met psychiatrische stoornissen vanuit een biologisch, psychologisch en sociaalpsychiatrisch gezichtspunt. Onze kerntaken zijn patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding van medisch specialisten (psychiaters) en onderwijs aan studenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) heeft in 2016 haar vernieuwde kliniek geopend. Psychiatrische en somatische zorg komen hier samen, vormgegeven binnen verschillende zorgconcepten. Voor dit nieuwe gebouw vormden persoonsgerichte zorg en Healing enviroment het uitgangspunt en zijn de landelijke MPU veldnormen leidend geweest. Daarnaast beschikt de MPU beschikt over een High & Intensive care afdeling, waarmee het Radboudumc het eerste ziekenhuis in Nederland is die over zo'n afdeling beschikt.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en wat onze medewerkers daarover vertellen.

Specificaties

 • Paramedische patiëntenzorg
 • Gezondheid
 • 24—32 uur per week
 • €3808—€5226 per maand
 • Universitair
 • 118223-P610594-1

Werkgever

Locatie

Geert Grooteplein-Zuid 10, 6525 GA, Nijmegen

Bekijk op Google Maps