Hoogleraar Boeddhisme

Hoogleraar Boeddhisme

Geplaatst Deadline Locatie
2 jul 1 aug Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Bent u gedreven om onderzoek te verrichten en onderwijs te geven op het gebied van het Boeddhisme? Solliciteer dan bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Binnen de VU zoekt de Faculteit Religie en Theologie een hoogleraar Boeddhisme.

Functieomschrijving

Als hoogleraar houdt u zich bezig met de studie van het Boeddhisme en profileert u zich als gezichtsbepalend voor zowel het Nederlands als internationaal Boeddhisme. Als zodanig bent u een autoriteit op het vlak van boeddhisme, met name van klassiek Aziatische en mondiale modernistische vormen. U bent in deze functie bovendien hoofd van de ambtsopleiding voor boeddhistische geestelijke verzorging  en u werkt daartoe samen met de te benoemen Universitair Docent. De hoogleraar heeft een academische rol die gericht is op onderzoek dat relevant is voor de (door)ontwikkeling en institutionalisering van het boeddhisme in het westen en in het bijzonder in Nederland. U draagt tevens bij aan de nadere profilering van de afdeling Texts and Traditions binnen de Faculteit Religie en Theologie, alsmede aan het geheel van de facultaire gemeenschap.  

Uw taken
 • Onderzoek dat zich richt op een van de vakgebieden van zowel het klassieke als het moderne Boeddhisme, dat relevant is voor de maatschappelijke praktijk van het Boeddhisme in het Westen. Daartoe zet u aan aansprekende onderzoekslijn op
 • Onderwijs in  de verschillende vakken van het Boeddhisme, zowel op BA als MA niveau
 • Leiding geven aan het track ‘Boeddhistische geestelijke verzorging’ en uit dien hoofde ook q.q. zitting hebben in de zgn. seminarieraad
 • Een bijdrage leveren aan valorisatie
 • Acquisitie van onderzoekssubsidies
 • Bijdragen aan bestuurlijke taken  

Specificaties

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Functie-eisen

 • Gepromoveerd op een relevant vakgebied
 • De kandidaat beschikt behalve over een gedegen kennis van de klassieke bronnen van het Boeddhisme ook over ervaring met de vertaling hiervan naar de wereld van vandaag, en is vertrouwd met de institutionalisering van het Boeddhisme in het westen, bij voorkeur ook in Nederland
 • High ranking wetenschappelijke publicaties die blijk geven van het bovenstaande, alsmede relevante netwerken en redactielidmaatschap(pen) van wetenschappelijke tijdschrift(en)
 • Bewezen succes in het aanvragen van onderzoekssubsidies
 • Blijkens de carrière blijk gevend van maatschappelijke betrokkenheid, bij voorkeur op het gebied van boeddhistische geestelijke zorg
 • Teamplayer binnen het team van de BGV, naast een licht coördinerende taak.
 • Ervaring in het begeleiden van promovendi
 • Ervaring in het universitair onderwijs

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 5 jaar.

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring op voltijdse basis minimaal € 5.749 (H2) en maximaal € 8.371 (H2) bruto per maand. De functie is ingedeeld volgens UFO-profiel: Hoogleraar 2 en staat open voor 0,5 fte.

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 5 jaar. Verlenging van de arbeidsovereenkomst behoort tot de mogelijkheden.
Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals:
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering

Werkgever

Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen.Aan de VU studeren ruim 26.500 studenten en werken en meer dan 4.600 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Faculteit Religie en Theologie
De Faculteit Religie en Theologie is hét academische kenniscentrum voor religie in de samenleving. Onze studenten, docenten en onderzoekers houden zich bezig met de grote thema’s in de maatschappij en binnen geloofsgemeenschappen. Van heilige teksten tot geestelijke verzorging, van vredesvraagstukken tot eigentijds geloof. Met tien seminaries voor alle wereldreligies en veel van de stromingen binnen het christendom zijn wij de breedste theologische faculteit wereldwijd.

Werken bij Religie en Theologie is meewerken aan excellent onderzoek en onderwijs verbonden met persoonlijk commitment, levensbeschouwelijke betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor de faculteit werken ruim 100 medewerkers.
Over de leerstoel
Deze leerstoel wordt gevestigd door de BZI en valt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de zendende instantie en de FRT. De benoeming geldt voor een periode van 5 jaar.

De Boeddhistisch Zendende Instantie (BZI) verzorgt namens de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) de zending van boeddhistische geestelijke verzorgers als een door de overheid betaalde functie binnen onderwijs, justitie en defensie. Ter ondersteuning bewaakt de BZI de professionele kwaliteit van relevant boeddhistisch onderwijs en overige vaktechnische kennis. Zij doet dit om dienstbaar te kunnen zijn in het verminderen van lijden en het bevorderen van verdraagzaamheid en goed samenleven.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Taal en cultuur
 • max. 20 uur per week
 • €5749—€8371 per maand
 • HBO
 • 5405

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1105, 1081 HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps