Universitair docent assetmanagement

Universitair docent assetmanagement

Geplaatst Deadline Locatie
27 aug 23 sep Breda

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Functieomschrijving

Onze krijgsmacht is actief in buitenlandse missiegebieden. Hiervoor leidt de Nederlandse Defensie Academie de beste officiers op. En daar speel jij een belangrijke rol in. Als universitair docent assetmanagement ontwikkel en verzorg je vanuit Breda en Den Helder samenhangende wetenschappelijke onderwijsonderdelen.

Je gaat uit van het facultaire onderwijsprogramma om relevante leerdoelen bij de studenten te realiseren. Je standplaats is Breda. Daarnaast vinden ook (onderwijs)activiteiten in Den Helder plaats.

Jouw taken

 • Je ontwikkelt en verzorgt wetenschappelijke onderwijsonderdelen voor uiteenlopende doelgroepen, overwegend in Breda, maar ook in De Helder.
 • Je initieert en stelt verbetervoorstellen op naar aanleiding van onderwijsevaluaties voor de toegewezen onderwijsonderdelen en relevante onderwijsprogramma’s.
 • Je verricht wetenschappelijk onderzoek, met name op het gebied van aan Defensie gekoppelde actuele assetmanagementthema’s, inclusief valorisatie van onderzoek. Actuele thema’s die spelen binnen Defensie omvatten onder meer waarde-alignement en sourcing rond wapensystemen (performance-based contracting, collaborative procurement, maintenance valley/ecosystemen), de smart buyer-/maintainer-rol, servicelogistieke waardeketens, (strategisch gebruik van) business analytics, informatiemanagement en informatietechnologieondersteuning (IoT-ontwikkelingen, digital twins).
 • Je maakt deel uit van vakoverstijgende onderzoeks-, vernieuwings- en ontwikkelprojecten.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

 • Je hebt (binnen een jaar) een PhD in technische bedrijfskunde of een hieraan nauwverwante opleiding.
 • Je hebt – via recente publicaties – aantoonbare kennis van assetmanagement.
 • Je hebt actuele kennis op het gebied van lifecyclemanagement, assetmanagementstandaarden zoals de ISO 55000-serie en instandhouding van technologisch complexe systemen.
 • Je hebt een sterke affiniteit met Defensie, met name op het gebied van Defensiespecifieke assetmanagementtoepassingen zoals wapensysteemmanagement (inclusief integrated logistics support), spare parts management en business analytics.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 2 jaar.

 • Salaris­niveauschaal: 12
 • Salaris­omschrijving: Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur.
 • Maand­salaris: Min €4.389 – Max. €5.643 (bruto)
 • Dienst­verband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur: Tijdelijke aanstelling van 2 jaar met uitzicht op vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week: 38
 • Maximaal aantal uren per week: 38

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Werkgever

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Afdeling

Militaire Wetenschappen (FMW)

De faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) is onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). De FMW verzorgt de wetenschappelijke bacheloropleidingen krijgswetenschappen, militaire bedrijfswetenschappen en militaire systemen en technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding military strategic studies. Daarnaast verzorgen we onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA: het Koninklijk Instituut voor de Marine, de Koninklijke Militaire Academie, het Instituut Defensie Leergangen en het Expertisecentrum Leiderschap Defensie. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en daarnaast twee leden kent: een portefeuillehouder onderzoek en een portefeuillehouder onderwijs. De FMW omvat drie capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen (KW), Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Technische Wetenschappen. Vanuit deze clusters wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd. Binnen de capaciteitsgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent, universitair docent en docent.

Binnen de capaciteitsgroep Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) zijn er leerstoelen op de volgende terreinen: militaire logistiek, Defensie-economie, exportcontrol, civiel-militaire interactie, militaire ethiek en militair management en organisatie.

De capaciteitsgroep MBW kent de volgende functies voor universitair hoofddocent: bestuurlijke informatievoorziening, supplychainmanagement, externe organisatie, human factors en veiligheid, HRM, organisatieverandering en krijgsmacht en samenleving, strategisch organiseren en veranderen, leiderschap en ethiek, Defensie-accountancy en -control, business ethics, interne controle, militair leiderschap en ethiek.

De functies voor de universitair docent en de docentfuncties (zowel burger als militair) binnen de capaciteitsgroep MBW zijn gekoppeld aan de verschillende leerstoelen.

Specificaties

 • Hoogleraar; Universitair hoofddocent; Universitair docent; Lector; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
 • Techniek; Economie; Natuurwetenschappen
 • max. 38 uur per week
 • €4389—€5643 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT 372036

Werkgever

Locatie

Kraanstraat 4, 4811 MA, Breda

Bekijk op Google Maps