Senior Inspecteur Expertise Dierlijke Bijproducten

Senior Inspecteur Expertise Dierlijke Bijproducten

Geplaatst Deadline Locatie
2 sep 16 sep Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Waar kom je terecht?
Binnen het domein dierlijke bijproducten ben je met vier directe collega’s verantwoordelijk voor het opzetten, laten uitvoeren en evalueren van projecten. Het doel van deze projecten is om de naleving door bedrijven binnen de sector dierlijke bijproducten te controleren en te bevorderen om risico's voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen . “Het werkveld in dit domein is zo breed dat het werk nooit saai of eentonig is…”. aldus Steven Danneel, voormalig Senior Adviseur Dierlijke Bijproducten bij de NVWA.

Wat ga je doen?
Jij vertaalt bepalingen uit de wet- en regelgeving naar werkbare toezichtprotocollen en toezichtmethodes, zodat de inspecteurs in het werkveld effectief en efficiënt toezicht kunnen houden op bedrijven die dierlijke bijproducten hanteren. Dit kunnen bedrijven zijn die bijvoorbeeld kadavers gebruiken om biodiesel te produceren, maar ook bedrijven waar dierlijke bijproducten gebruikt worden als grondstof voor cosmetica of geneesmiddelen. 

Afhankelijk van de inspectieresultaten, de wensen van onze opdrachtgever LNV en de ontwikkelingen in Europa, zet je projecten op. Uit inspectieresultaten van het voorgaande jaar leid je af waar er in de keten risico’s voor volks- en diergezondheid zitten en waar nieuwe risico’s ontstaan. Je bedenkt innovatieve en efficiënte toezichtmethoden en -tools. Het is aan jou om te bepalen welke tool in de praktijk haar doel het best bereikt. Daarnaast confronteer je de sector met generieke resultaten, je praat over werkwijzen en nieuwe productiestromen. Jij stimuleert de sector om binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving te blijven opereren. Wanneer in de praktijk bepaalde werkwijzen niet werkbaar blijken, ga je op zoek naar oplossingen.

Ook geeft onze opdrachtgever LNV richting aan ons werkveld. Wanneer risico’s geconstateerd of verwacht worden, zal je specifieke projecten initiëren en uitvoeren om naleving te meten en indien noodzakelijk, te bevorderen.

Tot slot worden er vanuit Europa wetsvoorstellen gedaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er nieuwe industrieën opkomen, zoals het kweken van insecten als grondstof voor voeder voor gezelschapsdieren of wanneer onze toezichtsignalen aanpassing van de wetgeving vereisen. Als Senior Adviseur ben je hier nauw bij betrokken. Soms vertegenwoordig je Nederland tijdens Europese overleggen in Brussel. Voorafgaand hieraan stem je binnen het team, het ministerie LNV en de sector af welke voorwaarden wij stellen aan wetsvoorstellen.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

Hoe we jou voor ons zien?
Je vindt het fijn om in een team te werken. Je bent goed in het bewaken van overzicht en kunt je eigen werk goed plannen en organiseren. Je bent in staat om zelfstandig beslissingen te nemen. Je bent proactief als het gaat om het inbrengen van nieuwe, creatieve werkwijzen en -methoden. Je bent in staat om anderen te overtuigen van de weg die ingeslagen wordt en weet dit goed te motiveren. Jij hebt durf om buiten de gebaande paden te denken. Je bent omgevingsbewust en in staat om in een politiek/economisch speelveld met diverse belangen om te gaan. Je bent een echte netwerker die in een complex werkveld gemakkelijk zijn/haar weg weet te vinden.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat je:

 • Beschikt over een afgeronde universitaire opleiding in diergeneeskunde, biologie of een andere universitaire opleiding gecombineerd met werkervaring in een domein verwant aan dierlijke bijproducten.
 • Kennis hebt van procestechnologie. Dit is geen harde eis, maar heeft wel onze voorkeur.
 • Beschikt over uitstekende mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Beschikt over een goed analytisch denkvermogen om complexe processen in dit domein te doorzien.

Competenties:

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Plannen & organiseren
 • Creativiteit

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 12
 • Maand­salaris: Min €3.815 – Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week: 36
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Waar kom je te werken?
De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie met begeleiding van ervaren collega’s.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Een prettige werkomgeving met als hoofdkantoor Utrecht (op loopafstand van het Centraal Station).
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals onze (inmiddels legendarische) pub-quiz!

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) staat als onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Wij streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en  arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. 

Onze missie is het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, door hoge naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s.

Het lijkt zo vanzelfsprekend, dat we in Nederland eten en andere producten kunnen kopen in het vertrouwen dat die veilig voor ons zijn. We mogen daarop vertrouwen, omdat er wetten en regels zijn waar bedrijven zich aan moeten houden en die er voor zorgen dat zij het dierenwelzijn en de natuur niet aantasten. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk dat we samen staan voor die veiligheid. Met ondernemers, die zich aan de wetten en regels houden. Met consumenten, die zelf ook goed opletten. En als NVWA, doordat wij de naleving door bedrijven controleren en bevorderen en doordat we toezien op de dier- en plantgezondheid. Met als doel om mogelijke risico’s voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En zodat we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met onze inspecties en opsporingsonderzoeken en met goede dienstverlening en communicatie, stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. We gaan uit van vertrouwen. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Afdeling

Expertise

De afdeling Expertise is de afdeling binnen de NVWA waar alle inhoudelijke kennis van de NVWA aanwezig is met betrekking tot de domeinen waar op moet worden gehandhaafd. Deze kennis wordt gebruikt om projecten te maken, die door de afdeling Inspectie uitgevoerd worden. De medewerkers houden de voor hun relevante kennis bij door (inter)nationaal in netwerken te opereren. De afdeling zit in het hart van het Handhavingsregie-model, waarbij op een taktische wijze verbinding wordt gemaakt tussen de strategische afdeling BPI en de Operationele afdelingen van Inspectie.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Techniek / laboratorium; Beleid- en staf
 • Gezondheid; Natuurwetenschappen; Voeding
 • max. 36 uur per week
 • €3815—€5671 per maand
 • Universitair
 • AT 26074

Werkgever

Locatie

Catharijnesingel 59, 3511 GG, Utrecht

Bekijk op Google Maps