Studentendecaan met als taakgebied Studeren met een functiebeperking (SMF) - 1,4 fte

Studentendecaan met als taakgebied Studeren met een functiebeperking (SMF) - 1,4 fte

Geplaatst Deadline Locatie
8 sep 27 sep Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

 • Opstellen en aanjagen van het EUR brede programma Studeren met een Functiebeperking
 • Aanspreekpunt SMF voor studenten (ook internationale en exchange studenten).
 • Individuele begeleiding van SMF studenten (gesprekken, e-mail, telefonisch).
 • Collectieve begeleiding van SMF studenten (studentenpanel, buddy programma’s, cursussen en trainingen).
 • Contacten leggen en onderhouden op het terrein van SMF met medewerkers, de faculteiten, ondersteunende diensten, het CvB en externen.
 • Zorgdragen voor informatievoorziening aan (aankomende) studenten (en hun ouders) en aan faculteiten en diensten binnen de EUR.
 • Rapporteren over en adviseren n.a.v. relevante ontwikkelingen en wet- en regelgeving.
 • Toezien op en regelen van allerlei zaken van praktische aard (o.a. parkeervergunningen voor SMF-studenten, software toepassingen voor dyslexie, spraakherkenning etc.)
 • Lid LBS-Commissie Studeren en Welzijn

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Bovenstaande activiteiten worden in teamverband belegd en uitgevoerd. Dat betekent dat bij de selectie van kandidaten persoonlijke voorkeuren (denk aan meer beleidsgericht profiel of meer studentgericht profiel) meegenomen kunnen worden.

 • U bent daarom in staat, naast het zelfstandig uitvoeren van uw taken, overleg te voeren en samen te werken met collega’s binnen en buiten het team Studentbegeleiding.
 • U heeft inzicht in de aard van de diverse categorieën functiebeperkingen en u bent op een professionele wijze bekend met Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs.
 • U heeft kennis van onderwijs- en bedrijfsprocessen binnen het hoger onderwijs.
 • U heeft een academische opleiding afgerond, beheerst zowel mondeling als schriftelijk de Engelse taal goed (CEFR, niveau C1).
 • U heeft bij voorkeur enige jaren ervaring met het op professionele wijze voeren van hulpverleningsgesprekken en het begeleiden van groepen.

De volgende competenties zijn op deze functie van toepassing:

 • Gericht op samenwerking
 • Analytisch vermogen
 • Sturen op resultaat
 • Overtuigingskracht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Open en effectief communiceren

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar en kan bij goed functioneren worden verlengd/omgezet in een vaste aanstelling. Het betreft een dienstverband met een minimale omvang van 0,6 fte. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling minimaal € 3.746 bruto per maand en maximaal € 5.127 (schaal 11, CAO NU).

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Wij hechten grote waarde aan diversiteit en geloven dat een diversiteit aan talenten bijdraagt aan onze visie en strategie om als universiteit te kunnen excelleren op onderzoek en onderwijs. Dat maakt dat wij op zoek zijn naar een persoon die ons team vanuit diversiteitsperspectief goed kan aanvullen.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, maatschappelijke uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact, the Erasmian way’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De ‘Erasmian values’ fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend.

Afdeling

Studentbegeleiding

Binnen de dienst Education & Student Affairs van Professional Services is de afdeling Studentenvoorzieningen ondergebracht. Het team Studentbegeleiding adviseert en begeleidt studenten bij niet-opleiding specifieke problemen die de voortgang van de studie belemmeren (studentendecanen, psychologen en studeren met een functiebeperking) en biedt studenten informatie, advies, begeleiding, training en coaching over onderwerpen die te maken hebben met studieswitch, masterkeuze en voorbereiding op de Nederlandse arbeidsmarkt (Loopbaanadvies).

Voor het team Studentbegeleiding zoeken wij per direct een studentendecaan. Deze studentendecaan heeft als belangrijkste taakgebied Studeren met een functiebeperking (SMF).

Specificaties

 • Beleid- en staf
 • E&S-20200908

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps