Universitair docent

Universitair docent

Geplaatst Deadline Locatie
10 sep 24 sep Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

We zijn op zoek naar een enthousiaste, daadkrachtige universitair docent die het onderwijs (50%) en het onderzoek (50%) in de vakgroep ‘Online leren en instructie’ komt versterken.

Leren is meer dan een uitkomst, maar het proces naar deze uitkomst toe. In ons onderzoek focussen we op de individuele lerende en de processen die aan het leren en onderwijs ten grondslag liggen. Dat wil zeggen dat we het leren (inclusief de instructie en het toetsen) van het individu bestuderen, ook al is het individu soms ingebed in een sociale context, zoals in peer-assessment of de interactie tussen student en leraar. Bovendien zien we het leren en de beoordeling ervan niet alleen vanuit een resultaatperspectief, maar leggen we sterk de nadruk op de processen die tot dit resultaat leiden. Deze processen zijn van cognitieve, meta-cognitieve, perceptuele of gedragsmatige aard. Om deze processen te vangen, maken we gebruik van process-tracing technieken, zoals eye-tracking, logging, verbale rapportage technieken, etc. We focussen op authentieke leerscenario's met behulp van authentiek en relevant instructiemateriaal of taken uit de eigenlijke (professionele) context. Onze onderzoeksparticipanten zijn veelal de eigen doelgroep om de generaliseerbaarheid en relevantie van onze bevindingen voor de onderwijspraktijk (d.w.z. de ecologische validiteit) te waarborgen. Ons onderzoek heeft tevens een sterke focus op online leeromgevingen en hoger onderwijs om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het versterken van het eigen OU-onderwijs.

De UD zal een belangrijke rol spelen in reeds lopend onderzoek van de vakgroep. Daarnaast wordt de UD in de gelegenheid gesteld een eigen onderzoekslijn op te zetten binnen de gestelde kaders van de vakgroep. Concreet, zijn we op zoek naar versterking op één (of meerdere) van deze onderwerpen:

 1. Expertise ontwikkeling/ professionalisering, bijv. klassenmanagement van de (aankomende) leraar: Klassenmanagement heeft rechtstreeks invloed op het leersucces van leerlingen. Desondanks worstelen leraren-in-opleiding, maar ook ervaren leraren ermee. In deze onderzoekslijn vragen we ons af, hoe de leraar (in opleiding) het gedrag van de leerlingen in de klas waarneemt en welk betekenis hij of zij eraan hecht? En hoe we de ontwikkeling van deze processen door specifieke leermethoden kunnen versnellen?
 2. Gebruik van eye-tracking in onderwijsonderzoek: Hoe kan eye-tracking bijdragen om de processen van het leren en expertise ontwikkeling beter te begrijpen? In hoeverre kan eye-tracking rechtstreeks in instructie woorden gebruikt (bijv. middels gaze-based interaction of eye movement modeling examples)?
 3. Gebruik van video’s in het onderwijs: Hoe kunnen we het leren met video’s beter begrijpen en wat zijn richtlijnen om efficiënte leervideo’s te maken?
 4. Gebruik van learning analytics in onderwijsonderzoek: Hoe kan learning analytics bijdragen om de processen van het leren te analyseren en ondersteunen? In hoeverre kan learning analytics rechtstreeks in instructional design en als feedback woorden gebruikt (bijv. middels docenten en studenten dashboards)?

Naast het doen van onderzoek participeert u in onderwijs van de master Onderwijswetenschappen. Deze opleiding is een interdisciplinaire, wetenschappelijke masteropleiding, die de vakgebieden psychologie (met name de psychologie van het leren), onderwijskunde, onderwijstechnologie en organisatie bundelt. Invalshoek is het onderzoeken, analyseren, ontwerpen, inrichten en/of verbeteren van leersituaties en leeromgevingen. Elektronische systemen en hulpmiddelen zijn daarbij niet meer weg te denken. De master richt zich op het onderwijs vanuit een onderzoeks- en ontwerpperspectief en is competentie- en productgericht. De UD draagt als docent bij aan het onderwijs van de master Onderwijswetenschappen en professionaliseringsactiviteiten in diverse onderwijssectoren. In overeenstemming met de inhoudelijke verantwoordelijkheden en in samenwerking met collega’s, geeft u vorm aan de verdere ontwikkeling en begeleiding van studenten in de master Onderwijswetenschappen. U krijgt de standplaats Heerlen.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

 • U heeft een promotie afgerond binnen het domein van de Onderwijswetenschappen, Onderwijskunde, Psychologie of een vergelijkbaar terrein.
 • Ervaring met het schrijven van wetenschappelijke artikelen blijkt uit wetenschappelijke publicaties op bovenstaand terrein.
 • U beschikt over goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • U heeft gedegen kennis over statistische analyses.
 • U beschikt over goede organisatorische en sociale vaardigheden en bovendien bent u resultaatgericht met een proactieve instelling.
 • U beschikt over goede ICT-vaardigheden.
 • U beschikt aantoonbaar over uitstekende kwaliteiten in het doceren van kennis en vaardigheden op het betrokken terrein, het begeleiden van studenten en het ontwikkelen van onderwijs.
 • U bent bij voorkeur in het bezit van het certificaat Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)
 • U bent een gemotiveerd, enthousiast en daadkrachtig persoon, die in staat is zelfstandig en in groepsverband te werken. U vindt het geen bezwaar om af en toe in de avonduren te werken voor het verzorgen van het onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: vooralsnog voor de duur van 4 jaar.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 11 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 5.127,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern vacant gesteld. Reacties van externe kandidaten worden pas in behandeling genomen nadat de procedure met interne kandidaten is afgerond.

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 15.000 studenten en werken bijna 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

 

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website  (https://www.ou.nl/rankings).

Afdeling

Faculteit Onderwijswetenschappen

De faculteit Onderwijswetenschappen (OW) is sterk in onderwijs, onderzoek en valorisatie. De faculteit biedt een wetenschappelijke master Onderwijswetenschappen. De faculteit speelt nationaal en internationaal een belangrijke rol in onderzoek naar de innovatie van het onderwijs.

Specificaties

 • Universitair docent; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
 • 22.8—38 uur per week
 • Universitair
 • AT/FAC/OW/20082

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps