Junior Learning & Innovation Officer 'Impact at the Core' (1,0 fte)

Junior Learning & Innovation Officer 'Impact at the Core' (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
15 okt gisteren Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

In de Strategie24 heeft de Erasmus Universiteit het creëren van impact centraal gesteld. Voor onderwijs is, parallel aan de Strategie24, een Innovatie- en Kwaliteitskalender opgesteld (‘Samenwerken aan Onderwijs van Wereldklasse’). In deze kalender is aandacht voor verschillende thema’s, o.a. ook voor het creëren van impact in onderwijs en impact leren. Impact in onderwijs kan bereikt worden door te werken met meer praktijk gestuurde problemen; het kritisch academische vermogen van de studenten te versterken; interdisciplinair te werken. Op basis van de Innovatie- en Kwaliteitskalender is een projectplan (Impact at the Core) geschreven in samenwerking met alle faculteiten en leden van de medezeggenschap.

Het project ‘Impact at the Core’ is een centraal HoKa project (Hoger Onderwijs Kwaliteitsafspraken) en heeft als doel om voor eind 2024 impact-driven education op de Erasmus Universiteit Rotterdam te versterken en uit te breiden.  In het projectplan is een werkagenda genomen ten aanzien van de (1) ontwikkeling van onderwijs op programmaniveau; (2) kennisontwikkeling en -deling in communities; (3) docentprofessionalisering en (4) -ondersteuning.

Als Junior Learning & Innovation Officer word je onderdeel van dit relatief nieuwe team dat bestaat uit een Project Lead, Academic Lead, Policy & Project Officer en Community & Communication Officer & (Senior) Learning & Innovation Officer. Jij bent draagt bij aan onderwijskundige advisering richting het projectteam en de onderwijsprojecten binnen de faculteiten. Ook ondersteun jij de (Senior) Learning & Innovation Officer en pak jij kleinere projecten zelfstandig op.

Taken

 • Je leest projectaanvragen en je toetst of een aanvraag onderwijskundig praktisch en haalbaar is in de context van de faculteit en of de projectaanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden;
 • Je adviseert docenten en studenten bij hun project aanvragen en levert een bijdrage aan het verder brengen van het voorstel;
 • Je begeleidt studentgroepen die een impact challenge willen ontwikkelen binnen het project;
 • Je levert een creatieve bijdrage aan het ontwikkelen van workshops en trainingen voor docenten waarin wordt gewerkt aan impact-driven onderwijs;
 • Je gaat actief (inter)nationaal op zoek naar goede voorbeelden van impact-driven onderwijs en weet deze te vertalen naar de Erasmus Universiteit Rotterdam;
 • Je levert een bijdrage aan de Communities of Practice door inhoudelijke programmering voor te bereiden, te ondersteunen bij het modereren en administratief bijhouden van bijeenkomsten en het delen van kennis;
 • Je levert een bijdrage aan het monitoren en evalueren van output en outcome in het kader van het kwaliteitsbeleid van de Erasmus Universiteit Rotterdam;
 • Je borgt dat cursussen die worden ontwikkeld binnen Impact at the Core, voldoen aan de basis kwaliteitseisen die aan ons onderwijs worden gesteld.

Je krijgt veel ruimte binnen de kaders van het project ‘Impact at the Core’ om met eigen initiatieven en ideeën te komen.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau met een afgeronde opleiding op het gebied van onderwijskunde;
 • Kennis hebben van onlineonderwijs is een pre;
 • Je bezit minimaal 1 jaar werkervaring (binnen het hoger onderwijs is een pre);
 • Je bent creatief en innovatief en bent niet bang om dit toe te passen;
 • Je werkt graag samen met anderen en binnen een team;
 • Je bent onderzoekend en goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het (hoger) onderwijs;
 • Je bent energiek en proactief met veel doorzettingsvermogen;
 • Je bent wendbaar in een complexe organisatorische context;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar.

Een afwisselende baan in een enthousiast beginnend team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar en kan bij goed functioneren worden verlengd. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 2.790, - en € 4.402, - bruto per maand (schaal 10). Beoogde startdatum is zo snel mogelijk.

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en 328 verlofuren per jaar bij een volledige werkweek. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Werkgever

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en studiekwaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. Belangrijke waarden voor de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn durf, nieuwsgierig, maatschappelijke betrokken, grensverleggend en streven naar succes.

Afdeling

De Algemene Bestuursdienst (ABD) - Academische Zaken (AZ)

De Algemene Bestuursdienst (ABD)

De Algemene Bestuursdienst is als centrale staforganisatie verantwoordelijk voor de organisatie van beleidsondersteuning op instellingsniveau. De ABD ondersteunt het College van Bestuur (CvB) bij het uitoefenen van haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, toegankelijkheid en de financiering van onderwijs en onderzoek. De ABD zorgt voor het gezamenlijk ontwerpen van integraal beleid, het beleid tijdig tot besluitvorming voorleggen en zorgt (mede) ervoor dat het beleid wordt uitgevoerd en onderneemt continue monitoring en evaluatie met het oog op verbeteringen. De dienst wordt gevormd door de afdelingen Academische Zaken (AZ), Corporate Planning & Control (CPC), Bestuurlijke Zaken (BZ), Juridische Zaken (JZ) en het Chief Information Office (CIO). Onder de ABD valt organisatorisch ook nog het onafhankelijke Erasmus Magazine. De bestuursdienst wordt geleid door de directeur Algemene Bestuursdienst (tevens Secretaris College van Bestuur).

Academische Zaken (AZ)

Academische Zaken werkt op beleidsniveau aan de (inter)nationale versterking en vernieuwing van onderwijs, onderzoek en valorisatie op de universiteit. AZ voert haar taken uit op basis van sterke beleidskennis en een relevant netwerk op de terreinen onderzoek en onderwijs. Vanuit die positie geeft de afdeling gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

De afdeling draagt naast onderwijs-, onderzoeks- en valorisatiebeleid bij aan belangrijke beleidsprocessen zoals de strategische planning & control en kwaliteitsmanagement en bewaakt hierbij de integraliteit en de samenhang op de gebieden onderwijs en onderzoek. Naast professionele beleidsadviseurs is de afdeling ook de thuisbasis voor strategisch programmamanagement op het terrein van onderzoek, onderwijs en valorisatie.

Zowel beleidsadviestaken als programma’s worden uitgevoerd in nauwe afstemming met faculteiten en relevante uitvoeringsorganisaties. AZ heeft verder een essentiële rol in samenwerkingen zoals die met de gemeente Rotterdam en in de alliantie Leiden-Delft-Erasmus. Daarnaast heeft AZ een actieve en zichtbare rol in de samenwerking met het Ministerie van OC&W, de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Onderwijsinspectie.

Specificaties

 • Beleid- en staf
 • 38—40 uur per week
 • €2790—€4402 per maand
 • Universitair
 • ABD/AZ/16102020

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps