Onderzoeker met coördinerende taken (1,0 fte)

Onderzoeker met coördinerende taken (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
16 okt 10 jan Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 10 jan 2021).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Verricht onderzoek, zelfstandig en in teamverband, op het werkterrein van het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging.

Functieomschrijving

Als postdoctoraal onderzoeker verricht je zelfstandig en in teamverband onderzoek op het werkterrein van het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging, hetzij op een eigen speerpunt, hetzij in het kader van een van de onderzoeksprojecten waarmee het Montaigne Centrum zich bezighoudt. Het voorbereiden van een persoonlijke subsidieaanvraag kan onderdeel uitmaken van de taakstelling.
Daarnaast heb je een belangrijke coördinerende taak binnen het Montaigne Centrum. Je brengt onderzoekers bij elkaar en bent voor hen het eerste aanspreekpunt. Je coördineert gezamenlijke onderzoeksprojecten in één of meer van de deelgebieden van het onderzoeksprogramma van het Montaigne Centrum en je bent betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding en organisatie van activiteiten waaraan de leden van het Montaigne Centrum deelnemen. Concrete vaste taken zijn onder meer de hoofdredactie van de Montaigne blogwebsite en de inhoudelijke organisatie van seminars, workshops en conferenties. Hierbij stuur je de studentassistent aan, die bij deze taken een belangrijke uitvoerende rol speelt. Als lid van het kernteam (bestuur) van het Montaigne Centrum ben je bovendien betrokken bij bestuurlijke besluitvorming en de nadere uitwerking van het onderzoeksbeleid.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

De ideale kandidaat is/heeft:
 • gepromoveerd als jurist of in een andere discipline op een onderwerp met raakvlakken met de rechtsstaat en/of de rechtspleging;
 • belangstelling voor een multidimensionale benadering bij onderzoek. Ervaring met empirisch onderzoek een pre;
 • uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden;
 • organisatiesensitiviteit;
 • samenbindend vermogen;
 • een proactieve werkhouding;
 • een uitstekende uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels, tevens blijkend uit publicaties en presentaties in nationale en internationale fora;
 • affiniteit met strategieën om de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een dienstverband (1,0 fte) voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren hoort verlenging tot de mogelijkheden. Het salaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 3.746,- en maximaal € 5.127,- (schaal 11 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability. 


De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht is een unieke combinatie van 3 departementen: Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Deze drie vakgebieden verzorgen afzonderlijk én gezamenlijk onderwijs en onderzoek. Door dit multidisciplinaire aanbod is de faculteit een onderscheidende partner voor kennisoverdracht op hoog niveau.


De ruim 50 onderzoekers van het Montaigne Centrum doen onderzoek op het gebied van rechtsstaat en rechtspleging. Het accent ligt daarbij op grondwaarden en innovatie van de rechtsstaat in een nieuwe realiteit en op rechtspleging in de rechtsstaat. In het kader van deze thema’s worden onder meer projecten ontwikkeld en uitgevoerd op het terrein van de kernwaarden van de rechtsstaat, de vormgeving van de rechtsstaat in het licht van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, de rol en taakstelling van de rechterlijke macht, procedurele rechtvaardigheid, professionele standaarden, procesrecht en procedurele waarborgen, en de relatie tussen nieuwe vormen van geschilbeslechting en rechtsstatelijke waarborgen.

Het rechtswetenschappelijk onderzoek uitgevoerd binnen het Montaigne Centrum kenmerkt zich door een multidimensionaal perspectief, waarbij inzichten uit andere disciplines worden benut bij het bestuderen van concepten en ontwikkelingen en bij het vinden van oplossingen voor problemen.

Specificaties

 • Postdoc
 • Recht
 • 36—40 uur per week
 • €3746—€5127 per maand
 • Gepromoveerd
 • 1129608

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Domplein 29, 3512 JE, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you