Universitair hoofddocent

Universitair hoofddocent

Geplaatst Deadline Locatie
10 nov 2 dec Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als universitair hoofddocent neemt u de leiding in de totstandkoming van de nieuwe afstudeervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie. Dit behelst het ontwikkelen van het curriculum van deze afstudeervariant en de inbedding in het bestaande bachelor- en masterprogramma van Psychologie, zowel inhoudelijk als organisatorisch. U ontwikkelt in teamverband activerend online onderwijs en brengt de nieuwe afstudeervariant actief onder de aandacht van studenten en belangstellenden. U geeft leiding aan universitair docenten, waaronder een universitair docent die specifiek zal worden aangesteld ten behoeve van de ontwikkeling van deze mastervariant. Naast de ontwikkeling, begeleidt U studenten bij hun stage en (afstudeer)onderzoek en bent u examinator van bachelor- en/of mastercursussen. Het onderwijs en het onderzoek wordt in eerste instantie ingebed binnen de vakgroep Klinische psychologie, wat betekent dat u hiermee nauw samenwerkt. U besteedt 30% van uw aanstellingstijd aan wetenschappelijk onderzoek. In dit kader initieert, verricht en valoriseert u wetenschappelijk onderzoek binnen de kaders van het onderzoeksprogramma van de faculteit. U verricht wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de klinische kinder- en jeugdpsychologie. U schrijft onderzoeksaanvragen en haalt onderzoeksprojecten binnen. U begeleidt als co-promotor promovendi. U draagt uw expertise uit in externe netwerken en neemt deel aan bestuurlijke activiteiten in en van de faculteit/universiteit.

 

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

U bent gepromoveerd op een voor de functie relevant thema. U beschikt aantoonbaar over uitstekende kwaliteiten in zowel het doceren van kennis en vaardigheden op de betrokken domeinen, in het begeleiden van studenten, als in het ontwikkelen van activerend online onderwijs. U hebt kennis van en affiniteit met vernieuwing van onderwijs. U beschikt over uitstekende onderzoekskwaliteiten en relevante internationale publicaties op het gebied van de klinische kinder- en jeugdpsychologie. U heeft ervaring met het begeleiden van promovendi met goed eindresultaat en heeft als kartrekker subsidies voor onderzoek geworven. U stimuleert ‘Open Science’ en vindt het belangrijk om onderzoeksresultaten zo breed mogelijk beschikbaar te maken. Valorisatieproducten kunt u aantonen. U heeft een omvangrijk actief netwerk met nationale en internationale wetenschappers en onderzoeksinstituten. Tevens heeft u een netwerk met praktijkinstellingen. U bent werkzaam in de klinische praktijk of bent hier werkzaam geweest als zorgprofessional. U beschikt over aantoonbare ervaring met leiding geven, budgetverantwoordelijkheid, besturen en organiseren. U bent een verbindende en inspirerend leidinggevende, die gericht is op goede samenwerking binnen de vakgroep, faculteit en universiteit. Verder heeft u de basisaantekening psychodiagnostiek of vergelijkbare aantekening of registratie. U bent in het bezit van het certificaat  ‘Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)’, dan wel bereid dit te behalen.

 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur van 4 jaar.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 13 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 6.317,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er activerend online onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 15.000 studenten en werken bijna 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie. 

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website  (https://www.ou.nl/rankings).

Afdeling

Faculteit Psychologie

De faculteit Psychologie is sterk in onderwijs, onderzoek en valorisatie. De faculteit biedt een wetenschappelijke bachelor en master Psychologie. De masteropleiding Psychologie heeft vier varianten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische psychologie en Levenslooppsychologie. Een vijfde variant gericht op klinische kind en jeugdpsychologie zal worden ontwikkeld. Daarnaast is er een sectie Algemene psychologie en een sectie gericht op Methoden en technieken. Het onderzoeksprogramma van Psychologie is gekoppeld aan de thematieken binnen de vakgroepen en secties.

Specificaties

  • Universitair hoofddocent; Onderwijs
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 38 uur per week
  • Gepromoveerd
  • AC/FAC/PSY/20101

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps