Universitair docent organisatiekunde en management

Universitair docent organisatiekunde en management

Geplaatst Deadline Locatie
10 dec 15 jan Breda

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als Universitair docent Organisatiekunde & Management, welke is gerelateerd aan de leerstoel “Militair Management en Organisatie” richt u zich specifiek op samenhangende organisatievraagstukken waarmee de militaire organisatie te maken heeft.
U combineert onderzoek en interventie in de praktijk van de militaire organisatie en gebruikt de daarbij verkregen inzichten in de ontwikkeling van onderwijs.
Deze combinatie vormt tevens de basis voor vernieuwende bijdragen aan theorievorming op het gebied van het sociotechnisch perspectief op organisaties en vernieuwende praktijken in het militaire werkveld.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

 • U heeft een wetenschappelijke opleiding (doctoraal of WO-master) binnen het Management & Organisatie-domein waarin het onderwijs verzorgd wordt.
 • U heeft bij voorkeur een afgeronde promotie binnen het Management & Organisatie-domein waarin het onderwijs verzorgd wordt.
 • U beschikt over aantoonbare didactische bekwaamheid en/of scholing.
 • U heeft een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) certificaat behaald of is bereid bij plaatsing dit certificaat zo snel mogelijk te behalen.
 • U heeft ruime ervaring met het geven van (hoger) onderwijs.
 • U beschikt over relevante ervaring, het liefst binnen het domein waarin het onderwijs wordt verzorgd.
 • U heeft ervaring met het zelf ontwikkelen van onderwijsmateriaal en/of geparticipeerd in onderwijsvernieuwingsprojecten.
 • U beschikt bij voorkeur over aantoonbare onderzoekservaring, blijkend uit verschillende publicaties van erkend gehalte (dit criterium geldt ‘minder zwaar’ indien de aanstelling geschiedt direct na de promotie).

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 2 jaar met uitzicht op vaste aanstelling.

 • Salaris­niveau: schaal 12
 • Salaris­omschrijving: Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur.
 • Maand­salaris: Min €4.526 – Max. €5.821 (bruto)
 • Dienst­verband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur: Tijdelijke aanstelling van 2 jaar met uitzicht op vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week: 38
 • Maximaal aantal uren per week: 38

Overige arbeids­voorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Werkgever

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.
Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Afdeling

Militaire Wetenschappen (FMW)

De werkzaamheden worden verricht binnen de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).
De doelstelling van de FMW is het verzorgen van de wetenschappelijke bacheloropleidingen Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen & Technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en wetenschappelijke masteropleidingen Military Strategic Studies, European Joint Master in Strategic Border Management en Military Technology, Processes & Systems. De faculteit verzorgt daarnaast onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA; namelijk KIM, KMA, IDL en ECLD. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.
De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur voorgezeten door de decaan. De FMW omvat 3 capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen (KW), Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) en Militaire Technische Wetenschappen (MTW). Vanuit deze clusters wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd. Binnen deze capaciteitsgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent (UHD), universitair docent (UD) en docent.
Binnen de capaciteitsgroep MBW zijn leerstoelen op de volgende terreinen: Militaire Logistiek, Defensie Economie, Export Control, Civiel-Militaire Interactie, Militaire Ethiek en Militair Management & Organisatie. De capaciteitsgroep MBW kent de volgende UHD-functies: Bestuurlijke informatievoorziening, Supply Chain Management, Externe Organisatie, Human Factors & Veiligheid, HRM, Organisatieverandering en Krijgsmacht & Samenleving, Strategisch Organiseren en Veranderen, Leiderschap en Ethiek, Defensie Accountancy en Control, Business Ethics, Interne Controle; Militair Leiderschap en Ethiek.
De UD-functies en de docentfuncties (zowel burger als militair) binnen de capaciteitsgroep MBW zijn gekoppeld aan de verschillende leerstoelen.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Management; Beleid- en staf; Onderwijs; Universitair docent
 • Economie; Gedrag en maatschappij
 • max. 38 uur per week
 • €4526—€5821 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT 00028944

Werkgever

Locatie

Kraanstraat 4, 4811 XC, Breda

Bekijk op Google Maps

Interesting for you