Directeur KITLV-KNAW - Leiden

Directeur KITLV-KNAW - Leiden

Geplaatst Deadline Locatie
14 dec 14 feb Leiden

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 14 feb 2021).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) zoekt voor het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) een internationaal erkend en gezaghebbend wetenschapper uit het veld van het geestes- en sociaalwetenschappelijk onderzoek gericht op Zuidoost-Azië en/ of de Caraïben, met een brede visie op wetenschap, een groot netwerk binnen en buiten de wetenschap, met oog voor diversiteit en inclusiviteit in brede zin en uitstekende managementkwaliteiten. 

 • U bent eindverantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding van het KITLV en als zodanig verantwoordelijk voor de koers van het instituut, passend binnen de strategie van de KNAW.
 • U draagt er zorg voor dat het KITLV ook in de toekomst een internationaal toonaangevend instituut is, waar wetenschappelijk talent tot bloei komt. U signaleert belangrijke ontwikkelingen in wetenschap en maatschappij, in binnen- en buitenland, en speelt hier adequaat op in. U ontwikkelt een duidelijke visie op de profilering en de toekomstige ontwikkeling van het KITLV als dynamisch onderzoeksinstituut met een nationale meerwaarde en internationale uitstraling. 
 • U speelt een belangrijke rol binnen (inter-)nationale netwerken en samenwerkingsverbanden in het werkveld van het instituut en bevordert interdisciplinaire samenwerking met universiteiten, KNAW-instituten en NWO-instituten. U onderhoudt een nauwe relatie met de Vereniging KITLV en geeft nader vorm aan de structurele samenwerking met de Universiteit Leiden, mede ter versterking van de collecties en de toegankelijkheid daarvan. Daarnaast positioneert u het instituut bij (inter-)nationale wetenschapsfinanciers (waaronder EU, NWO), kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen, overheidsinstellingen en bedrijfsleven en vertaalt dit in nieuwe samenwerkingsverbanden.
 • U zet zich in voor het stimuleren van wetenschapscommunicatie en het maximaliseren van de maatschappelijke impact van de onderzoeksactiviteiten van het instituut. U bent een aanspreekpunt in het publieke debat over het koloniale verleden en de doorwerking daarvan in de hedendaagse wetenschap en maatschappij. Daarbij brengt u de relevantie van het onderzoek voor actuele maatschappelijke debatten helder over het voetlicht.
 • U vertegenwoordigt het KITLV zowel binnen de KNAW (als lid van de Directeurenraad) als in (inter-)nationale gremia en behartigt op deze wijze de belangen van het KITLV en de KNAW.

Specificaties

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Functie-eisen

 • U bent een internationaal gezaghebbend en innovatief wetenschapper. U reflecteert kritisch op wetenschapsbenaderingen en draagt bij aan een constructief debat over het dekoloniseren van onderzoekspraktijken. U staat open voor het maatschappelijk debat en bent gecommitteerd aan wetenschappelijke integriteit en soliditeit. U bent bekend met vernieuwende digitale methoden voor onderzoek.
 • U beschikt over strategisch denkvermogen en bestuurlijk inzicht en heeft het vermogen om te inspireren en te stimuleren en visie en beleid helder naar voren te brengen.
 • U beschikt over een groot (inter-)nationaal netwerk, zowel binnen als buiten de wetenschap, en bent aantoonbaar in staat dat in te zetten voor het tot stand brengen van strategische allianties en de verwerving van subsidies voor onderzoek.
 • U beschikt over aantoonbare leiderschapskwaliteiten, bent creatief en geëngageerd en in staat om als primus inter pares inspirerend leiding te geven aan een team van professionals. U staat voor en bevordert een veilige, inclusieve en diverse onderzoeksomgeving,. U heeft oog voor wat er speelt binnen de organisatie, bent mensgericht, empathisch, toegankelijk, in staat veranderingen door te voeren en investeert in de loopbanen van uw werknemers. U bent in staat mensen en idealen te verbinden.
 • U bent integer, resultaatgericht en besluitvaardig en toont daadkracht. U bent communicatief sterk, zowel naar binnen als naar buiten.
 • U heeft affiniteit en ervaring op het vlak van financiën, personeelsbeleid en sociaal beleid.
 • U beheerst de Engelse taal uitstekend, in woord en geschrift. Van buitenlandse kandidaten wordt verwacht dat zij binnen afzienbare tijd de Nederlandse taal passief en actief beheersen en vertrouwd raken met de Nederlandse cultuur. U spreekt bij voorkeur ook één van de lokale talen in de gebieden die het instituut bestudeert.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een voltijds functie en de benoeming is voor de duur van vijf jaar met ingang van 1 januari 2022, met de intentie tot herbenoeming voor een tweede en laatste termijn van vijf jaar. Afhankelijk van opleiding en werkervaring wordt de functie gehonoreerd op het niveau van schaal 16 (cao Nederlandse Universiteiten), inclusief 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het jaarsalaris. De KNAW kent een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW)

De KNAW is een excellent genootschap van wetenschappers, adviseert de  regering op het gebied van wetenschapsbeoefening en is verantwoordelijk voor tien nationale onderzoeksinstituten en drie instituten die infrastructuur bieden voor onderzoek. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV - KNAW) is een van de onderzoeksinstituten van de KNAW.

De KNAW staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Het instituut verricht toonaangevend en kwalitatief hoogwaardig geestes- en sociaalwetenschappelijk onderzoek vanuit een interdisciplinair en historisch vergelijkend perspectief. Het onderzoek richt zich op Zuidoost-Azië en de Caraïben, met een accent op Indonesië en de ‘Nederlandse’ Caraïben. Met gebruikmaking van de topcollecties van het KITLV, die in 2014 zijn ondergebracht bij de Universitaire Bibliotheken Leiden, werkt het instituut nauw samen met de Universiteit Leiden (UL). Het onderzoek richt zich met name op een tweetal thema’s: State, Violence and Citizenship en Mobility and Belonging, waarbij de focus ligt op de (dis)continuïteiten tussen de (pre)koloniale en de postkoloniale periode. Daarnaast ontwikkelt het instituut op dit moment een nieuwe onderzoeklijn over de Governance of Climate Change. De resultaten dragen bij aan een beter historisch inzicht en aan debatten en meningsvorming over sociale en politieke verandering en complexe processen van globalisering.

Het instituut hecht belang aan de dekolonisering van de wetenschap, in de vorm van het formuleren van nieuwe conceptuele kaders en methodologieën en de investering in nieuwe samenwerkingen, en reflecteert in dit opzicht kritisch op het eigen verleden van het instituut.

Specificaties

 • Hoogleraar; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Management
 • Recht; Gedrag en maatschappij; Taal en cultuur
 • max. 38 uur per week
 • Gepromoveerd
 • AT2020-144

Werkgever

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Reuvensplaats 2, 2311 BE, Leiden

Bekijk op Google Maps

Interesting for you