Universitair docent / toetsdeskundige

Universitair docent / toetsdeskundige

Geplaatst Deadline Locatie
12 feb 26 feb 2 dagen per week op onze campus in Heerlen.

Functieomschrijving

We zijn op zoek naar een enthousiaste, daadkrachtige universitair docent die het onderwijs (50%) en het onderzoek (50%) in de vakgroep ‘Online leren en instructie’ komt versterken.

Leren is meer dan een uitkomst, maar het proces naar deze uitkomst toe. In ons onderzoek focussen we op de individuele lerende en de processen die aan het leren en toetsen ten grondslag liggen. Dat wil zeggen dat we het leren (inclusief de instructie en het toetsen) van het individu bestuderen, ook al is het individu soms ingebed in een sociale context, zoals in peer-assessment of de interactie tussen student en leraar. Bovendien zien we het leren en de beoordeling ervan niet alleen vanuit een resultaatperspectief (summatief perspectief), maar leggen we sterk de nadruk op de formatieve processen die tot dit resultaat leiden. Deze processen zijn van cognitieve, meta-cognitieve, perceptuele of gedragsmatige aard. Om deze processen te vangen, maken we gebruik van process-tracing technieken, zoals eye-tracking, logging, verbale rapportage technieken, etc. Het is ervoor ook van belang om deze proces daten door bijvoorbeeld learning analytics te analyseren. We focussen op authentieke leerscenario's met behulp van authentiek en relevant instructiemateriaal of taken uit de eigenlijke (professionele) context. Onze onderzoeksparticipanten zijn veelal de eigen doelgroep om de generaliseerbaarheid en relevantie van onze bevindingen voor de onderwijspraktijk (d.w.z. de ecologische validiteit) te waarborgen. Ons onderzoek heeft een sterke focus op online leeromgevingen en hoger onderwijs om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het versterken van het eigen OU-onderwijs.

De UD zal een belangrijke rol spelen in reeds lopend onderzoek van de vakgroep. Concreet, zijn we op zoek naar versterking op het gebied van (digitaal) toetsing/assessment, eye-tracking en/of learning analytics. Het volstaat als de kandidaat op één van deze onderwerpen al ervaring heeft, en bereid is om zich op de anderen gebieden te professionaliseren.

Naast het doen van onderzoek participeert u in onderwijs van de master Onderwijswetenschappen. Deze opleiding is een interdisciplinaire, wetenschappelijke masteropleiding, die de vakgebieden psychologie (met name de psychologie van het leren), onderwijskunde, onderwijstechnologie en organisatie bundelt. Invalshoek is het onderzoeken, analyseren, ontwerpen, inrichten en/of verbeteren van leersituaties en leeromgevingen. Elektronische systemen en hulpmiddelen zijn daarbij niet meer weg te denken. De master richt zich op het onderwijs vanuit een onderzoeks- en ontwerpperspectief en is competentie- en productgericht. De UD draagt als docent bij aan het onderwijs van de master Onderwijswetenschappen en professionaliseringsactiviteiten in diverse onderwijssectoren. In overeenstemming met de inhoudelijke verantwoordelijkheden en in samenwerking met collega’s, geeft u vorm aan de verdere ontwikkeling en begeleiding van studenten in de master Onderwijswetenschappen.

 

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

 • U heeft (bijna) een promotie afgerond binnen het domein van de Onderwijswetenschappen, Onderwijskunde, Educational measurement, Psychologie of een vergelijkbaar terrein.
 • U heeft interesse in formatieve en/of summatieve toetspraktijken.
 • Ervaring met het schrijven van wetenschappelijke artikelen blijkt uit wetenschappelijke publicaties op bovenstaand terrein.
 • U beschikt over goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • U heeft gedegen kennis over statistische analyses.
 • U beschikt over goede organisatorische en sociale vaardigheden en bovendien bent u resultaatgericht met een proactieve instelling.
 • U beschikt over goede ICT-vaardigheden.
 • U beschikt aantoonbaar over uitstekende kwaliteiten in het doceren van kennis en vaardigheden op het betrokken terrein, het begeleiden van studenten en het ontwikkelen van (online) onderwijs.
 • U bent bij voorkeur in het bezit van het certificaat Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)
 • U bent een gemotiveerd, enthousiast en daadkrachtig persoon, die in staat is zelfstandig en in groepsverband te werken. U vindt het geen bezwaar om af en toe onderwijs in de avonduren te verzorgen.

NB.
Ook kandidaten die nog niet volledig aan dit profiel voldoen nodigen wij graag uit om te reageren. Een dienstverband in de functie van promovendus behoort ook tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: vooralsnog voor de duur van 4 jaar.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 11 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 5.127,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 15.000 studenten en werken bijna 700 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website  (https://www.ou.nl/rankings).

 

Afdeling

Faculteit Onderwijswetenschappen

De faculteit Onderwijswetenschappen (OW) is sterk in onderwijs, onderzoek en valorisatie. De faculteit biedt een wetenschappelijke master Onderwijswetenschappen. De faculteit speelt nationaal en internationaal een belangrijke rol in onderzoek naar de innovatie van het onderwijs.

Additionele informatie

Nadere inlichtingen over de functie worden verstrekt door Prof. Dr. Halszka Jarodzka, Hoogleraar Instructieontwerp van Online Leren, e-mail Halszka.Jarodzka@OU.nl

LET OP:  de hierboven vermelde e-mailadressen zijn uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. U wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij ‘Procedure’ vermelde e-mailadres.

Meer informatie over de Open Universiteit en de faculteit Onderwijswetenschappen kunt u vinden op onze website www.ou.nl.

Specificaties

 • Universitair docent; Onderwijs
 • 22.8—38 uur per week
 • Gepromoveerd
 • AC/FAC/OW/21013

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, 2 dagen per week op onze campus in Heerlen.

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

Per post solliciteren

Per post solliciteren

solliciteren@ou.nl

Vergeet niet AcademicTransfer en het vacaturenummer AC/FAC/OW/21013 in je brief te vermelden.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

Solliciteer uiterlijk op 26 feb. 2021 23:59 (Europe/Amsterdam).