Hoogleraar militaire ethiek en leiderschap

Hoogleraar militaire ethiek en leiderschap

Geplaatst Deadline Locatie
16 mrt 9 apr Breda

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De Faculteit Militaire Wetenschappen verzorgt de wetenschappelijke bachelor- en masteropleiding voor de (aspirant-)officieren en het onderzoek dat daaraan ten grondslag ligt. Als hoogleraar militaire ethiek en leiderschap heb je hierin een groot aandeel. Je speelt een belangrijke rol in het stimuleren van kritisch denken over de beroepspraktijk binnen de militaire organisatie. Met jouw functie speel je een rol van betekenis als het gaat om de kwaliteit van onze krijgsmacht. Je gaat aan de slag op onze locatie in Breda.
In je functie verzorg je academisch onderwijs. Hierbij ben je je bewust van de noodzaak om wetenschap en militaire praktijken te integreren in het onderwijs. Ook zie je de meerwaarde van het stimuleren van kritisch denken en de reflectie om creativiteit te genereren en hiermee oplossingen te vinden voor problemen in de militaire praktijk.
Je gaat dan ook actief de dialoog aan met relevante actoren binnen Defensie over moreel-kritische vraagstukken in de militaire praktijk. Het uitgangspunt hierbij is om samen te werken aan de innovatie, implementatie en evaluatie van activiteiten op het gebied van militaire ethiek en leiderschap.
Binnen de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) zoek je actief naar de verbinding tussen verschillende relevante onderzoeks- en onderwijsgebieden en vakgroepen. Hierbij zijn interdisciplinariteit en reflective practitioner kernbegrippen. Buiten de defensieorganisatie participeer je in (inter)nationale (onderzoeks)groepen en consortia die gericht zijn op militaire ethiek, andere vormen van toegepaste ethiek en leiderschap.
Je rapporteert aan de decaan van de FMW en werkt onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de vakgroep Militaire bedrijfswetenschappen (MBW). Ook draag je actief bij aan het management en bestuur van de bachelor- en masteropleidingen van de FMW, de vakgroep MBW en het onderzoek in het kader van het researchcenter MBW. Mogelijk word je ingezet als voorzitter van het opleidingsbestuur MBW, de vakgroep MBW, het researchcenter en/of een portefeuille in het faculteitsbestuur.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

 • Je hebt een academische opleiding (doctoraal of wo-master) afgerond binnen het domein geestes- of gedragswetenschappen en bent gepromoveerd binnen een van de domeinen.
 • Je kunt aantonen dat je over voldoende onderzoekskwaliteiten beschikt dankzij internationale publicaties.
 • Je bent in het bezit van een Basiskwalificatie Onderwijs, aangevuld met modules op het gebied van het ontwikkelen van wetenschappelijk onderwijs of (het aansturen van) onderwijsvernieuwing.
 • Je hebt ruime en aantoonbare ervaring als excellent presterende wetenschapper. Dit blijkt uit een reeks publicaties van erkend gehalte, onderzoeks- en onderwijsverslagen.
 • Je hebt ruime ervaring met het geven van wetenschappelijk onderwijs en het begeleiden van promovendi.
 • Je geniet internationale erkenning onder vakgenoten als expert op je vakgebied.
 • Je hebt ruime ervaring met leidinggevende en/of bestuurlijke taken binnen een wetenschappelijke (facultaire of universitaire) onderwijsomgeving.
 • Je beschikt over bewezen dynamisch en inspirerend academisch leiderschap.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 24 maanden (proeftijdaanstelling) met uitzicht op vaste aanstelling.

 • Salarisniveau: schaal 16
 • Salarisomschrijving: Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.
 • Maandsalaris: Min €6.399 – Max. €8.524 (bruto)
 • Dienstverband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contractduur: 24 maanden (proeftijdaanstelling)
 • Minimaal aantal uren per week: 38
 • Maximaal aantal uren per week: 38

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Werkgever

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.
Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Afdeling

Nederlandse Defensieacademie

De Nederlandse Defensieacademie verzorgt initiële officiersopleidingen en loopbaanopleidingen voor officieren bij Defensie. De Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) is onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). De FMW verzorgt de wetenschappelijke bacheloropleidingen krijgswetenschappen, militaire bedrijfswetenschappen en militaire systemen en technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van een aantal wetenschappelijke masteropleidingen, waaronder die van military strategic studies. Daarnaast verzorgen we onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA: het Koninklijk Instituut voor de Marine, de Koninklijke Militaire Academie, het Instituut Defensie Leergangen en het Expertisecentrum Leiderschap Defensie. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

Militaire ethiek en leiderschap
De leerstoel verbindt militaire ethiek en leiderschap vanuit de gedachte dat op het grensvlak hiertussen essentiële vraagstukken liggen die de kern van de militaire professie raken. De militaire beroepspraktijk wordt vormgegeven in het voorbereiden, faciliteren en concreet uitvoeren van het takenpakket van de krijgsmacht. De complexiteit van deze beroepspraktijk wordt bepaald door operationele uitdagingen in de omgevingen waarin de militaire organisatie wordt ingezet. Dat vraagt om reflectie op de rol die militairen hierin spelen. Juist in een organisatie waar hiërarchie en discipline van belang worden geacht en waar en loyaliteit en uniformiteit belangrijke waarden zijn, ontstaan dilemma’s en moreel-kritische situaties.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Hoogleraar; Management; Beleid- en staf; Onderwijs
 • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
 • max. 38 uur per week
 • €6399—€8524 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT 374188

Werkgever

Locatie

Kraanstraat 4, 4811 XC, Breda

Bekijk op Google Maps

Interesting for you