Bijzonder hoogleraar Weerbaarheid bij de Politie

Bijzonder hoogleraar Weerbaarheid bij de Politie

Geplaatst Deadline Locatie
2 apr 25 apr Utrecht

Functieomschrijving

De Politieacademie vestigt, met goedkeuring van de raad van toezicht van de Universiteit voor Humanistiek, een bijzondere leerstoel aan de Universiteit voor Humanistiek voor een periode van 5 jaar. Het structuurrapport van deze Bijzondere Leerstoel is te downloaden via de knop bestanden.

Profiel
Weerbaarheid houdt voor politiemedewerkers een dubbele uitdaging in: in kritische situaties zelf overeind blijven én handelen in het belang van anderen. Dit betekent dat politiemensen enerzijds een goede afweer moeten hebben: bescherming tegen (fysieke) dreiging en afschermen van confrontatie met leed en verdriet. Anderzijds dienen ze zich juist open te stellen: ontvankelijkheid jegens burgers is nodig voor rechtvaardig optreden. Politiemensen moeten dus tegelijkertijd zowel zichzelf als de burger zien te beschermen, met de wet in het achterhoofd. Bovendien werken zij in moeilijke situaties samen met anderen, die regelmatig afwijkende morele en operationele opvattingen hebben. Die anderen werken niet alleen binnen de eigen politieorganisatie, maar ook in uiteenlopende partnerorganisaties, in veiligheid, zorg, onderwijs en zo meer. Politiemedewerkers moeten dus voortdurend schakelen tussen verschillende perspectieven, in een breed spectrum van afweer tot ontvankelijkheid. Hoe dit schakelmechanisme werkt is wetenschappelijk braakliggend terrein en staat centraal in het onderzoek van deze bijzondere leerstoel.
De bijzonder hoogleraar wordt door de Politie gedetacheerd bij de Leerstoelgroep Humanisme en Sociale Weerbaarheid van de Universiteit voor Humanistiek.

Taken

 • Bijdragen aan onderzoek binnen de leerstoelgroep Humanisme en Sociale Weerbaarheid op het gebied van weerbaarheid bij de politie, met actieonderzoek en fundamenteel onderzoek;
 • Bijdragen aan publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften volgens de criteria van de UvH;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van beleid en onderwijs door het vertalen van onderzoeksresultaten; opzetten en monitoren van praktijkinterventies;
 • Stimuleren en begeleiden van promotieonderzoek op het terrein van de bijzondere leerstoel;
 • Verwerven van fondsen voor deze promotietrajecten;
 • Bijdragen aan het onderwijs van de UvH door gastcolleges, begeleiding van proefschriften en werkstukken, en eventueel (onderzoeks)stages van UvH-studenten.

Specificaties

Universiteit voor Humanistiek (UvH)

Functie-eisen

Vereisten

 • Uitstekende kennis over het wetenschappelijk onderzoek naar weerbaarheid in brede zin en over de uitdaging waar politiemedewerkers op dit vlak mee geconfronteerd worden;
 • Gepromoveerd in de sociale wetenschappen;
 • Aantoonbaar succesvol in het publiceren over onderzoek in Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften;
 • Beschikking over goede contactuele en communicatieve vaardigheden;
 • Ervaring met het doen van beleidsondersteunend onderzoek binnen publieke organisaties;
 • Bewezen capaciteit om externe onderzoeksgelden te werven;
 • Fundamentele belangstelling voor de morele dynamiek verbonden met het politiewerk;
 • Aantoonbare ervaring met het opzetten, begeleiden en uitvoeren van kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek op voor deze leerstoel relevante terreinen, zoals morele en sociale weerbaarheid en morele dilemma’s;
 • Aantoonbare ervaring met het begeleiden van promotieonderzoek;
 • Ervaring met het ontwikkelen en verzorgen van academisch onderwijs;
 • Goed bekendheid met de praktijk van politie professionals en/of andere publieke professionals;
 • Affiniteit met het humanistische gedachtengoed.

Arbeidsvoorwaarden

De honorering geschiedt volgens UFO-profiel Hoogleraar niveau 2 conform de CAO Nederlandse Universiteiten.

Werkgever

Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, zelfstandige universiteit die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed en sociale- en geesteswetenschappen in zich verenigt. Het multidisciplinaire onderzoek en onderwijs zijn verdeeld over 5 leerstoelgroepen en richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane samenleving. Ondersteuning is georganiseerd in 3 afdelingen: Onderwijs, Onderzoek & Valorisatie en Bedrijfsvoering.
De UvH biedt momenteel een bacheloropleiding, drie masteropleidingen en een PhD-Graduate School aan ca. 650 studenten. De UvH bevindt zich in de historische binnenstad van Utrecht en kent een informele werksfeer met circa 120 betrokken medewerkers. Meer informatie over de UvH is te vinden op onze website www.uvh.nl.

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met dhr. Edwin Bakker, Sectorhoofd Kennis en Onderzoek, Politieacademie: Edwin.Bakker@politieacademie.nl en/of prof. dr. Anja Machielse, Universiteit voor Humanistiek: a.machielse@uvh.nl.

De eerste gespreksronde zal plaatsvinden in de week van 10 mei 2021.
De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel. Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een onderdeel van het aannameproces.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

Specificaties

 • Hoogleraar; Onderwijs; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Beleid- en staf; Management
 • Gedrag en maatschappij; Economie; Taal en cultuur; Recht
 • max. 8 uur per week
 • €5749—€8371 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT 2021/7

Werkgever

Universiteit voor Humanistiek (UvH)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Universiteit voor Humanistiek (UvH)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer uiterlijk op 25 apr. 2021 23:59 (Europe/Amsterdam).