Docent/Lecturer (logistiek) Informatie Management

Docent/Lecturer (logistiek) Informatie Management

Geplaatst Deadline Locatie
7 mei 25 mei Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als docent ben je belast met het voorbereiden, uitvoeren en toetsen van reguliere onderwijsonderdelen in de basisfase van het MBW bachelorprogramma, teneinde de leerdoelen van deze onderwijsonderdelen te realiseren. Deze activiteiten zullen omvatten co-teaching in het bachelor vak Informatie Management (2x 5 EC, gegeven op locaties Breda en Den Helder), en doceren van programmeren (Python) voor studenten Militaire Technologische Wetenschappen (locatie Breda).
Je bent secundair belast met een onderzoeksopdracht. In dat kader: en je voert wetenschappelijk onderzoek uit door -? het zorg dragen voor realisatie van een specialistisch onderzoeksproject met een aantoonbaar grensverleggend karakter;

 • het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek; het verzamelen, analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens;
 • het openbaar maken van onderzoeksresultaten door het opstellen en realiseren van wetenschappelijke publicaties, het houden van conferentievoordrachten en presentaties e.d. met een brede wetenschappelijke uitstraling;
 • het onderhouden van contacten met referenten en collega-onderzoekers (o.a. in het kader van ontvangen van feedback, verbeteren/ aanpassen van publicaties en profilering van het kennisgebied);

Je onderzoeksbijdragen zijn gefocussed op de digitale en data en informatie gedreven tranformaties binnen de supply chain cq asset keten. Je wilt en kunt internationaal publiceren op dit gebied in academische erkende journals. 

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

Kennis/Opleidingseisen:

 • WO werk- en denkniveau, een afgeronde academische Master opleiding binnen het domein      waarin onderzoek en onderwijs verzorgd wordt (data science, operation research, informatie    management, digitale innovatie, asset/ service logistiek en supply chain management, logistiekinformatie management). Aantoonbare belangstelling voor supply chain- cq asset management is van belang.
 • Start van cq belangstelling voor een PhD binnen de thematiek van deze vacature.
 • Basis Kwalificatie Onderwijs cq bereidheid met dit traject te starten.
 • (Logistiek) informatie management en programmeren kunnen doceren (Python).

Ervaring:

 • Excellente schrijfvaardigheden in academisch Engels zoals aangetoond door master scriptie en initiele submissions/ geaccepteerde publicaties in relevante, hoogwaardige internationale wetenschappelijke journals.
 • Ervaring met het verzorgen van onderwijs of trainingen.

Aantoonbare belangstelling voor en kennis van data science, operation research, digitale innovatie, service logistiek en supply chain management.

Competenties:

 • Analytisch
 • Communicatief
 • Interpersoonlijk sensitief

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 24 maanden.

 • Salaris­niveau: schaal 10
 • Salaris­omschrijving: Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.
 • Maand­salaris: Min €2.767 – Max. €4.387 (bruto)
 • Dienst­verband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur: 24 maanden (proeftijdaanstelling)
 • Minimaal aantal uren per week: 38
 • Maximaal aantal uren per week: 38

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Werkgever

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.
Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Afdeling

Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA)

De werkzaamheden worden verricht binnen de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).
De doelstelling van de FMW is het verzorgen van de wetenschappelijke bacheloropleidingen Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen & Technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding Military Strategic Studies. De faculteit verzorgt daarnaast onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA; namelijk KIM, KMA, IDL en ECLD. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.
De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en dat daarnaast twee leden kent, een portefeuillehouder onderzoek en een portefeuillehouder onderwijs. De FMW omvat 3 capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen (KW), Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) en Militaire Technische Wetenschappen (MTW). Vanuit deze capaciteitsgroepen wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd. Binnen deze capaciteitsgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent (UHD), universitair docent (UD) en docent.
Binnen de capaciteitsgroep MBW zijn er leerstoelen op de volgende terreinen: Militaire Logistiek, Defensie Economie, Militair Leiderschap & Gedrag, Militaire Ethiek en Organisatiekunde & Management. De capaciteitsgroep MBW kent de volgende UHD-functies: Bestuurlijke informatievoorziening, Supply Chain Management, Externe Organisatie, Human Factors & Veiligheid, HRM, Organisatieverandering en Krijgsmacht & Samenleving.
De UD-functies en de docentfuncties (zowel burger als militair) binnen de capaciteitsgroep MBW zijn gekoppeld aan de verschillende leerstoelen.

Specificaties

 • IT; Management; Beleid- en staf; Techniek / laboratorium; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Lector
 • Techniek; Natuurwetenschappen
 • max. 38 uur per week
 • €2767—€4387 per maand
 • Universitair
 • AT 371885

Werkgever

Locatie

Herculeslaan 1, 3584 AB, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you