Directeur - DANS-KNAW - Den Haag

Directeur - DANS-KNAW - Den Haag

Geplaatst Deadline Locatie
31 mei 22 aug Den Haag
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) zoekt voor Data Archiving and Networked Services (DANS) een inspirerende en ondernemende directeur met een aansprekende visie op datagebruik en -archivering in het onderzoek, bekendheid met het (inter)nationale research-datalandschap en goede managementkwaliteiten.

Functieomschrijving

 •  U draagt er zorg voor dat DANS ook in de toekomst een internationaal toonaangevend instituut is, waar talent tot bloei komt. U signaleert belangrijke ontwikkelingen in het onderzoek en het research-datalandschap, in binnen- en buitenland, en speelt hier adequaat op in. U bouwt voort op de visie op de profilering en de toekomstige ontwikkeling van DANS als dynamisch nationaal expertisecentrum en repository voor onderzoeksdata, met een nationale meerwaarde en internationale uitstraling. 
 • U geeft leiding aan DANS, bepaalt het beleid en stuurt en coördineert alle processen die de resultaten en de kwaliteit van de werkzaamheden van DANS dienen. De directeur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en financiële positie van DANS en zijn resultaten. Naast de directeur bestaat het directieteam uit een adjunct-directeur en een Chief Technology Officer.
 • U speelt een belangrijke rol binnen (inter-)nationale netwerken en samenwerkingsverbanden in het werkveld van het instituut en bevordert samenwerking met universiteiten, onderzoeksinstituten en andere dataservices. Daarnaast positioneert u het instituut bij (inter-)nationale wetenschapsfinanciers (waaronder EU, NWO), kennisinstellingen en dienstverleners en vertaalt dit in nieuwe samenwerkingsverbanden.
 • U zet zich in voor het bevorderen van open science en FAIR research data. U bent een boegbeeld voor DANS. Met uw kennis, visie en bestuurlijke kwaliteiten drukt u een stempel op de ontwikkeling van het nationale en internationale research data-landschap.
 • U vertegenwoordigt DANS zowel binnen de KNAW en NWO als in (inter-)nationale gremia en behartigt op deze wijze de belangen van DANS, de KNAW en NWO.

Specificaties

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Functie-eisen

 • U bent een gezaghebbend en vernieuwend expert op het brede terrein van research data en data archivering en hebt een aantoonbare affiniteit met de sociale en geesteswetenschappen. U beschikt over een groot relevant (inter-)nationaal netwerk en bent door actief tactisch en diplomatiek optreden aantoonbaar in staat dat in te zetten voor het tot stand brengen van strategische allianties en de verwerving van subsidies.
 • U hebt een aansprekende en gezaghebbende visie op (toekomstige) methodologische en technische ontwikkelingen en kan daarmee richtinggevend zijn voor de toekomst van DANS.
 • U weet de wetenschappelijke visie te combineren met elementen als markt, politiek en financieringskansen, leidend tot heldere organisatiedoelen en een coherente, ondernemende en effectieve strategie.
 • U bent in staat de doelen en de strategie te vertalen in een effectieve organisatie en weet deze op bij de branche passende wijze en volgens moderne managementprincipes aan te sturen.
 • U beschikt over aantoonbare leiderschapskwaliteiten, bent creatief en geëngageerd en tevens in staat om als primus inter pares inspirerend leiding te geven aan een team van professionals. U staat voor en bevordert een veilige, inclusieve en diverse werkomgeving. U hebt oog voor wat er speelt binnen de organisatie, bent mensgericht, empathisch, toegankelijk en in staat veranderingen door te voeren en investeert in de loopbanen van uw medewerkers. U treedt daarbij verbindend op.
 • U bent integer, resultaatgericht en besluitvaardig en toont daadkracht. U bent communicatief sterk, zowel naar binnen als naar buiten.
 • U hebt affiniteit met, inzicht in en ervaring op het vlak van financiën en personeelsbeleid die u in staat stellen om de integrale verantwoordelijkheid voor het instituut op deze gebieden te dragen.
 • U beheerst de Nederlandse taal uitstekend en de Engelse taal goed, beide in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

De benoeming is voor de duur van vijf jaar met ingang van 1 april 2022, met de intentie tot herbenoeming voor een tweede en laatste termijn van vijf jaar. Afhankelijk van opleiding en werkervaring wordt de functie gehonoreerd op het niveau van schaal 16 (cao Nederlandse Universiteiten), inclusief 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het jaarsalaris. De KNAW kent een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

DANS (Data Archiving and Networked Services)

DANS is het nationale expertisecentrum en repository voor onderzoeksdata. Het instituut richt zich op alle wetenschappelijke disciplines, met een sterke basis in de sociale en geesteswetenschappen. Met meer dan 160.000 datasets en zestig medewerkers behoort DANS tot de meest vooraanstaande repositories van Europa. Sinds 2005 helpt DANS onderzoekers hun data beschikbaar te maken voor hergebruik. Daardoor kunnen data ingezet worden voor nieuw onderzoek, terwijl gepubliceerd onderzoek controleerbaar en herhaalbaar wordt. DANS biedt zowel diensten voor gebruik van data tijdens het onderzoek als voor long-term preservation. Daarnaast levert het instituut consultancy en verzorgt het trainingen voor dataprofessionals en onderzoekers. Ook internationaal speelt DANS een vooraanstaande rol bij het bevorderen van vindbaarheid, toegankelijkheid, interoperabiliteit en herbruikbaarheid van research data. Het instituut participeert in tientallen (Europese) projecten en organisaties. DANS streeft naar continue innovatie op basis van gebruikerswensen en volgt technische ontwikkelingen op de voet.

Werkgever

De KNAW  is het excellente genootschap van wetenschappers, adviseert de regering op het gebied van wetenschapsbeoefening en is verantwoordelijk voor tien nationale onderzoeksinstituten, een instituut dat infrastructuur biedt voor onderzoek en een institute for advanced study. DANS is een van de instituten van de KNAW en wordt mede-ondersteund door NWO.

De KNAW staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Additionele informatie

Voor nadere inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met Aline Korterink, afdeling Forum, Advies en Onderzoek, e-mail: aline.korterink@knaw.nl (graag met vermelding van uw telefoonnummer).

Website DANS: dans.knaw.nl/nl; website KNAW: www.knaw.nl

Standplaats: Anna van Saksenlaan 51, 2593 HW Den Haag

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Diversiteit & Inclusie

De KNAW acht een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt van groot belang. Een werkomgeving waarin aandacht is voor individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen. We nodigen dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de KNAW op deze wijze versterkt.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Management
 • Gedrag en maatschappij; Economie; Recht; Taal en cultuur
 • Gepromoveerd
 • AT2021-070

Werkgever

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Gebouw Borneo, Anna van Saksenlaan 51, 2593 HW, Den Haag

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Sollicitatieprocedure

Richt uw sollicitatie met een curriculum vitae aan de KNAW, per e-mail onder vermelding van: directeur DANS.

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Richt uw sollicitatie met een curriculum vitae aan de KNAW, per e-mail onder vermelding van: directeur DANS.

Solliciteer uiterlijk op 22 aug. 2021 23:59 (Europe/Amsterdam).