Senior Communicatieadviseur Strategy Office 2024 (1,0 fte)

Senior Communicatieadviseur Strategy Office 2024 (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
3 jun 27 jun Rotterdam

Functieomschrijving

Onze missie
‘Het creëren van positieve maatschappelijke impact’. Met Strategie 2024 werkt de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) aan haar ambitie om vanuit verantwoordelijkheid en ons unieke profiel van disciplines, oplossingen te formuleren voor complexe vraagstukken in de huidige maatschappij. De transitie naar een impact-gerichte organisatie brengt grote veranderingen met mee voor ons onderwijs, onderzoek en voor onze organisatie. Dit slaagt alleen als we de gehele EUR community betrekken bij het internaliseren van deze missie. We hebben onze missie immers herijkt als antwoord op de complexiteit van maatschappelijke uitdagingen, die alleen opgelost kunnen worden door een gemeenschap die hecht samenwerkt, kennis vergaart en deelt, en waarin de betrokkenen vanuit verschillende invalshoeken gezamenlijk tot interdisciplinaire oplossingen komen.
Om dit te bereiken is de EUR op zoek naar een allround senior communicatieadviseur om de organisatie in de breedte te begeleiden en ondersteunen in het realiseren van onze strategische doelen.

Hoe we onze missie werkelijkheid maken
Sinds de lancering van Strategy 2024 in september 2019 heeft veel nadruk gelegen op het initiëren en begeleiden van strategische initiatieven en faciliteren van een community van projectleiders en academic leads in het vormgeven en opzetten van de projecten die onze strategische doelen tot leven brengen. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet in het neerzetten van de ondersteunende strategieorganisatie en het opbouwen van formele (diverse boards) en informele netwerken om stakeholders te kunnen verbinden op de voortgang van de strategie. Het eerste jaar zijn al mooie concrete resultaten geboekt binnen tal van projecten.

Nu is de volgende fase van strategie-implementatie aangebroken: het breed verankeren van onze impactmissie binnen de organisatie en het nog intensiever verbinden van strategische initiatieven in onze organisatie. De behoefte tot deze verbinding is tweeledig; ten eerste wordt de noodzaak tot het inbedden van impact binnen de organisatie sterk gevoeld. Door impact centraal te stellen, worden verbindingen gelegd tussen faculteiten, instituten, beleidsafdelingen en ondersteunende diensten, waar dagelijks impact wordt gemaakt. Door het laatste ook zichtbaar te maken kan een optimale synergie worden bereikt.

Het vraagt vanuit de Strategy Office een actieve rol in het leggen van verbindingen tussen nieuwe en bestaande initiatieven, zowel inhoudelijk als procesmatig en in termen van communicatie en engagement, waarbij aansluiting wordt gezocht met de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en professional services. Op die manier maken we als EUR optimaal gebruik van de kansen binnen onze organisatie en maken we zichtbaar hoe we werken aan onze strategische doelen. 

Wat wordt jouw impact?
Je bent verantwoordelijk voor het verder ontwerpen en uitvoeren van een doelgerichte communicatie en engagement strategie voor Strategy 2024. Het gaat hierbij om het slim verbinden van de strategische initiatieven én van ontwikkelingen binnen faculteiten en diensten aan, en door communicatie- en engagementactiviteiten. Dit verbinden gebeurt op inhoud, maar ook door mensen in netwerken bij elkaar te brengen om zo ook kansen te ontdekken, andere manieren van werken en denken te ondersteunen en samenwerkingsrelaties te versterken.

In Strategy 2024 hebben we beschreven hoe we onze missie en strategische doelen willen bereiken, namelijk the Erasmian Way. Dat betekent voor ons: in verbinding met elkaar, samenwerkend, ondernemend en out-of-the box, inclusief en interdisciplinair. Dit betekent ook een nieuwe manier van werken met elkaar, bijv. d.m.v. design principes en samen mét onze stakeholders. In de strategische initiatieven werken hoogleraren samen met teams van wetenschappelijk personeel en professional services staf met de organisatie (bijv. in communities) en met externe stakeholders. Dat is inspirerend, en een uitdaging. Verbinden en samenwerken kost tijd en aandacht en de juiste aanpak en mindset.

Het vergt van onze universiteit dat we optimaal met elkaar in verbinding zijn en onze community ook de mogelijkheden bieden om mee te denken en werken. Net zoals dat in het ontwikkelproces van de strategie ook gebeurd is. Om dat te bereiken werken we (verder) aan een doelgerichte communicatie en engagement-strategie. Hiermee leveren we ook samen de bewijsvoering voor de realisatie van onze impactstrategie.

Wat ga je doen?
Op basis van het portfolio van strategische projecten, initiatieven en ontwikkelingen binnen faculteiten en diensten breng je activiteiten waarmee we bijdragen aan de realisatie van de impactstrategie van de EUR als geheel samen en bewaak je hierover het overzicht. Dit doe je in samenwerking met de directie Marketing & Communicatie (M&C). Samen met collega’s van het Strategy Office, M&C en met collega’s van faculteiten en diensten ontwikkel je een communicatie- en engagementstrategie en ben je de liaison vanuit Strategy Office naar de verschillende faculteiten en diensten op communicatiegebied.

Je adviseert hierbij gevraagd en ongevraagd aan collega’s binnen het Strategy Office en binnen de EUR community als geheel. Hiertoe leg je actief verbinding met collega’s in diverse strategische projecten en initiatieven, alsook met de bredere ontwikkelingen in onze externe omgeving die voortkomen uit de realisatie van Strategie 2024, zoals convergentie, Leiden-Delft-Erasmus Alliantie, cultuurcampus, internationale ontwikkelingen, etc..

Je hebt het inzicht en de vaardigheden om draagvlak te creëren voor communicatie- en engagement rondom de strategische thema’s en ontwikkelingen die bijdragen aan de realisatie van de koers van de EUR. Je bent hierbij in staat om stakeholders op basis van communicatie en engagementbehoeften aan elkaar te verbinden en daarbij waar nodig en mogelijk nieuwe manieren van denken en werken te initiëren en te ondersteunen. Je beschikt over een sterke helicopter view om de juiste acties en instrumenten in te zetten op het juiste moment. Je denkt en werkt integraal waardoor je in staat bent brede verbindingen aan te gaan en te leggen en een breed netwerk op te bouwen. Hierbij volg je de juiste besluitvormingsprocessen en komt daarbinnen ook tot concrete resultaten. Dit alles volgens ‘The Erasmian Way’: met een open-mind, verbindend, ondernemend, samenwerkend en denkend van buiten naar binnen.

De rol van de senior communicatieadviseur is gepositioneerd binnen het Strategy Office. Je werkt binnen het team nauw samen met de junior communicatieadviseur voor de vormgeving en (begeleiding bij) uitvoering van communicatie- en engagement activiteiten. Je hebt ook de verantwoordelijkheid tot het begeleiden en verder ontwikkelen van de junior communicatieadviseur.
Daarbij werk je nauw samen met het gehele team bestaande uit een programmasecretaris, een strategisch adviseur en twee programmamanagers. Samen leg je verbindingen tussen de strategische projecten en initiatieven die ressorteren onder het Strategy Office, alsook de initiatieven en ontwikkelingen waarmee faculteiten en diensten mee-invulling geven aan de koers van de EUR als geheel. Samen met de collega’s adviseer je de directeur Strategy Office en tevens de stakeholders in de organisatie over de mogelijkheden voor goede communicatie- en engagementactiviteiten waarmee wordt getoond hoe de Erasmus Universiteit werkt aan de realisatie van de impact binnen onderwijs, onderzoek en organisatie. Daarnaast adviseer je net als de andere leden van het Strategy Office over communicatie bij brede strategische vraagstukken. Je rapporteert direct aan de directeur Strategy Office en aan de verschillende gremia in de governance op de strategie.

Taken & verantwoordelijkheden senior communicatieadviseur:

 • Het vanuit een integrale blik, verder ontwikkelen van de communicatie- en engagement strategie vanuit het Strategy Office voor strategische projecten, en initiatieven, met oog voor de verbinding met ontwikkelingen, activiteiten en mensen binnen faculteiten en diensten;
 • Adviseren, regisseren en ondersteunen van deze communicatie- en engagementstrategie die de transitie naar een impact-gedreven organisatie dient te ondersteunen;
 • Verder ontwikkelen, aanscherpen en inrichten van communicatieprocessen voor strategische projecten en voor initiatieven en ontwikkelingen binnen faculteiten en diensten die de strategie-implementatie raken;
 • Samen met de collega’s van de Strategy Office en vanuit de eigen taakverantwoordelijkheid op de hoogte zijn en blijven van ontwikkelingen in alle strategische pijlers en de voortgang van projecten van Strategie 2024, van faculteiten en van diensten; zodanig dat dit met succesvolle (advisering over) communicatie en engagement leidt tot het vertalen hiervan naar de ontwikkelingen in de onderwijs- en onderzoeksportefeuilles en de organisatie van de EUR;
 • Signaleren van communicatie- en engagementbehoeften vanuit de verschillende strategische projecten, faculteiten of diensten en het daarbij coördineren, slim verbinden en uitvoeren van de projectcommunicatie;
 •  Adviseren en ondersteunen in het verbinden van communicatie- en engagementactiviteiten van initiatieven binnen de strategische pijlers op inhoud en proces, in samenwerking met de betrokken projectleiders, academic leads, betrokken directeuren en programmamanagers;
 • Vervullen van de liaisonrol tussen het Strategy Office en Marketing en Communicatie in het gezamenlijk verbinden van resultaten uit de strategie-implementatie naar communicatie- en engagement vormen en activiteiten;
 • Regelmatig contact en interactie met projectleiders en academic leads om – samen met de collega’s van het Strategy Office te komen tot een goede mix en timing van onze communicatie- en engagementactiviteiten;
 • Contact houden met initiatieven die verband houden met de bredere horizon van convergentie en actief participeren in dit netwerk door regelmatig contact met de relevante stakeholders.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Jouw profiel:

 • Een relevante afgeronde WO masteropleiding;
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen marketing of communicatie en engagement;
 • Relevante werkervaring bij een organisatie met een complexe structuur;
 • Ervaring op het gebied van interne communicatie, bij voorkeur in een snel veranderende omgeving, en het bouwen van netwerken van stakeholders en communities. Je weet anderen in de breedte van de organisatie mee te krijgen en weet mensen en partijen met uiteenlopende denkbeelden te verbinden;
 • Pro-actief, hands-on, resultaatgericht en gericht op samenwerking en verbinding;
 • Strategisch vermogen, overzicht en integraal denken en werken;
 • Initiatiefrijk en in staat om flexibel mee te denken en werken in een nieuwe rol;
 • Ervaring met het door-ontwikkelen en implementeren van nieuwe strategieën en het benutten van marketing, communicatie en engagement binnen een organisatie in transitie (verandermanagement);
 • Het goed kunnen navigeren in een dynamische omgeving met veel verschillende stakeholders;
 • Uitstekende adviesvaardigheden;
 • Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal, mondeling en schriftelijk.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar.

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar, hierna zal in gezamenlijkheid een evaluatie plaatsvinden over de invulling van de functie waarna een beslissing wordt genomen over het vervolg.  Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen €4.538,- en € 5.826,- bruto per maand (schaal 12 CAO NU).

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Wij hechten grote waarde aan diversiteit en geloven dat een diversiteit aan talenten bijdraagt aan onze visie en strategie om als universiteit te kunnen excelleren op onderzoek en onderwijs. Dat maakt dat wij op zoek zijn naar een persoon die ons team vanuit diversiteitsperspectief goed kan aanvullen.

Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend. www.eur.nl

Afdeling

De Algemene Bestuursdienst (ABD)

De Algemene Bestuursdienst (ABD) is als centrale staforganisatie verantwoordelijk voor de organisatie van beleidsondersteuning op instellingsniveau. De ABD ondersteunt het College van Bestuur (CvB) bij het uitoefenen van haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, toegankelijkheid en de financiering van onderwijs en onderzoek. De ABD zorgt voor het gezamenlijk ontwerpen van integraal beleid, het beleid tijdig voor besluitvorming voorleggen en zorgt er (mede) voor dat het beleid wordt uitgevoerd en onderneemt continue monitoring en evaluatie met het oog op verbeteringen. De dienst bestaat uit de afdelingen Academische Zaken (AZ), Corporate Planning & Control (CPC), Bestuurlijke Zaken (BZ), Juridische Zaken (JZ), het Chief Information Office (CIO) en het Strategy Office (SO). Onder de ABD valt organisatorisch ook het onafhankelijke Erasmus Magazine. De bestuursdienst wordt geleid door de directeur Algemene Bestuursdienst (tevens Secretaris College van Bestuur).

Het Strategy Office (SO)
Het Strategy Office begeleidt de EUR in haar transitie naar een impactgerichte universiteit en werkt daarin samen met de gehele organisatie aan het verwezenlijken van de strategische doelstellingen.

Het Strategy Office (SO) is een beleidsafdeling die zich enerzijds bezighoudt met het (ondersteunen) van het integraal implementeren van de strategie (zowel inhoudelijk als procesmatig) en anderzijds voorziet in capaciteit om het bestuur en de organisatie te voorzien van strategisch advies op uiteenlopende dossiers. Vanzelfsprekend gebeurt dit in hechte samenwerking met andere centrale beleidsafdelingen, de faculteiten en instituten en ondersteunende diensten (die de EUR-strategie verankeren en mee uitvoeren) en de projectleiders en academic leads, die de strategische projecten leiden.

Het team bestaat uit zowel programmamanagementfuncties, als strategisch adviseurs en wordt daarnaast aangevuld met collega’s van ondersteunende diensten, die meedenken op strategische en implementatievraagstukken. Het SO functioneert als spin in het web, om de strategische ambities in samenwerking met de gehele community te kunnen realiseren. Om betrokkenheid en co-creatie te faciliteren werken we met een heldere communicatie- en engagementstrategie en ondersteunende leiderschapsontwikkeling. Het SO is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de governance van de strategie, waarin een lerend en verbindend netwerk een belangrijk onderdeel is. Uiteindelijk doel is dat alle organisatieonderdelen van de universiteit de koers van de EUR in hun dagelijks werk incorporeren en op deze manier de strategie in woord en resultaat met elkaar vormgeven en uitdragen. Het SO stimuleert dit, verbindt en ondersteunt de werkzaamheden en houdt zicht op kwaliteit en voortgang.

Additionele informatie

Voor vragen of meer informatie over deze functie kan contact worden opgenomen met Amy Kan, via strategy2024@eur.nl. 

Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Specificaties

 • Marketing en communicatie
 • 38—40 uur per week
 • €4538—€5826 per maand
 • Universitair
 • ABD/SO/02062021

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Sollicitatieprocedure

Je kunt jouw sollicitatiebrief met C.V. tot en met 20 juni 2021 per e-mail versturen aan
vacature-abd@eur.nl onder vermelding van ” Senior Communicatieadviseur Strategy Office”.

Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Je kunt jouw sollicitatiebrief met C.V. tot en met 20 juni 2021 per e-mail versturen aan
vacature-abd@eur.nl onder vermelding van ” Senior Communicatieadviseur Strategy Office”.

Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

Solliciteer uiterlijk op 27 jun. 2021 23:58 (Europe/Amsterdam).