Senior Beleidsmedewerker Onderwijs (1.0 FTE)

Senior Beleidsmedewerker Onderwijs (1.0 FTE)

Geplaatst Deadline Locatie
11 jun 27 jun Rotterdam
Ben je op zoek naar een functie waarin onderwijsbeleid en strategische samenwerking binnen de universitaire sector worden gecombineerd? Wil je invulling en uitvoering geven aan de strategie 2024 van de Erasmus universiteit en haar ambities op het gebied van onderwijs en impact waarmaken? Dan is deze functie wellicht iets voor jou!

Functieomschrijving

Als senior beleidsmedewerker Onderwijs draag je met een grote mate van zelfstandigheid bij aan het strategisch beleid van de universiteit. Je onderhoudt contact met interne en externe belanghebbenden en volgt actief de externe ontwikkelingen. Je weet belangrijke (inter)nationale en maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar adviezen die passen bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en doet dit in nauwe samenwerking met bestuurders, collega’s, de faculteiten en centrale diensten.

Je vertaalt actuele ontwikkelingen in het hoger onderwijs naar beleid en acties in samenwerking met alle faculteiten. Daarnaast vervul je een spilfunctie in de verdergaande samenwerking in de regio (Cultuurcampus, Convergentie, samenwerking Leiden-Delft-Erasmus).

Wat neem je mee?
Je hebt een goede kennis van de ontwikkelingen in het hoger onderwijs en je hebt ervaring in het bijeenbrengen van veel verschillende groepen mensen met uiteenlopende inzichten. Je vindt het uitdagend om draagvlak te organiseren en om in co creatie met medewerkers, studenten en met externe partners invulling te geven aan beleidsambities. Je bent werkzaam op een unieke plek, waarin je je beweegt op zowel universitair, regionaal en landelijk niveau. Je praat mee over een grote diversiteit aan onderwerpen en hebt een zichtbare rol als het gaat om strategisch onderwijs binnen de universiteit.

Je voornaamste taken zijn:

Generiek:

 • Strategisch adviseren op het gebied van onderwijs;
 • Verbinden van beleid met belendende afdelingen en programma’s;
 • Ontwikkelen en inrichten van universiteit brede projecten in lijn met de doelstellingen van de strategie van de universiteit gericht op onder meer impact;
 • Het volgen en vertalen van (inter)nationale en maatschappelijke ontwikkelingen in strategie en beleid op het gebied van onderwijs (van buiten naar binnen gericht);
 • Het begeleiden van het besluitvormingsproces en het monitoren van de implementatie van vastgestelde beleidsmaatregelen;
 • Namens de universiteit uitdragen van beleidsvoornemens en standpunten in nationale beleids- en besluitvormingsgremia, zoals de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Voor deze functie zoeken wij een ervaren en gedreven collega die een stevig inhoudelijk profiel combineert met sterke sociale vaardigheden.

Concreet betekent dit:

 • In het bezit van een academische opleiding, bij voorkeur gepromoveerd;
 • Minimaal 8 jaar relevante werkervaring in het hoger onderwijs met een bijbehorend netwerk;
 • Ruime kennis van en recente ervaring met ontwikkeling van onderwijsbeleid en –strategie;
 • Gericht op samenwerking en creëren van draagvlak;
 • Vaardig in het opereren in een complexe organisatorische context;
 • Energieke en stevige gesprekspartner met overtuigingskracht die op verschillende managementniveaus kan acteren;
 • Analytisch sterk en in staat om verbanden te leggen op basis van complexe informatie;
 • Creatieve geest die in staat is voorbij de analyse en buiten de bestaande kaders te kunnen denken;
 • Ervaring met projectmatig werken en met resultaatgerichte werkwijze;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar en kan bij goed functioneren worden omgezet in een vaste aanstelling. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 4.538,- en € 6.317,- bruto per maand (schaal 12 of 13 ).

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Wij hechten grote waarde aan diversiteit en geloven dat een diversiteit aan talenten bijdraagt aan onze visie en strategie om als universiteit te kunnen excelleren op onderzoek en onderwijs. Dat maakt dat wij op zoek zijn naar een persoon die ons team vanuit diversiteitsperspectief goed kan aanvullen.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend. www.eur.nl

De Algemene Bestuursdienst (ABD)
De Algemene Bestuursdienst (ABD) is als centrale staforganisatie verantwoordelijk voor de organisatie van beleidsondersteuning op instellingsniveau. De ABD ondersteunt het College van Bestuur (CvB) bij het uitoefenen van haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, toegankelijkheid en de financiering van onderwijs en onderzoek. De ABD zorgt voor het gezamenlijk ontwerpen van integraal beleid, het beleid tijdig tot besluitvorming voorleggen en zorgt (mede) ervoor dat het beleid wordt uitgevoerd en onderneemt continue monitoring en evaluatie met het oog op verbeteringen. De dienst wordt gevormd door de afdelingen Academische Zaken (AZ), Corporate Planning & Control (CPC), Bestuurlijke Zaken (BZ), Juridische Zaken (JZ), Strategy Office (SO) en het Chief Information Office (CIO). Onder de ABD valt organisatorisch ook nog het onafhankelijke Erasmus Magazine. De bestuursdienst wordt geleid door de directeur Algemene Bestuursdienst (tevens Secretaris College van Bestuur).

Afdeling

De afdeling Academische Zaken (AZ)

Academische Zaken (AZ) werkt op beleidsniveau aan de versterking en vernieuwing van onderwijs, onderzoek en impact-creatie op de Erasmus universiteit.
Het team AZ bestaat uit een energiek team van experts die continu op een innovatieve wijze bijdragen aan de beleidscyclus van de universiteit op de terreinen onderzoek, onderwijs en impact creatie. Vanuit die positie geeft de afdeling gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en de faculteiten. De afdeling draagt bij aan belangrijke beleidsprocessen en bewaakt hierbij de integraliteit en de samenhang op de gebieden onderwijs en onderzoek. Naast professionele beleidsmedewerkers is de afdeling ook de thuisbasis voor strategische programma’s op het terrein van onderzoek, onderwijs en impact-creatie.  Zowel beleidsadviestaken als programma’s worden uitgevoerd in nauwe afstemming met faculteiten en relevante uitvoeringsorganisaties.
AZ vormt onderdeel van de Algemene Bestuursdienst (ABD), de centrale staforganisatie verantwoordelijk voor de organisatie van beleidsondersteuning op instellingsniveau.

Additionele informatie

Je kunt je sollicitatiebrief met C.V. richten aan Brigitte Widdershoven, directeur Academische Zaken, via office.academicaffairs@eur.nl onder vermelding van ” vacature senior beleidsmedewerker Onderwijs”.

Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Specificaties

 • Beleid- en staf
 • 38—40 uur per week
 • €4538—€6317 per maand
 • Universitair
 • ABD/AZ/10062021

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Sollicitatieprocedure

Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

Solliciteer uiterlijk op 27 jun. 2021 23:59 (Europe/Amsterdam).