Manager onderzoeksafdeling Verkenningen Volksgezondheid

Manager onderzoeksafdeling Verkenningen Volksgezondheid

Geplaatst Deadline Locatie
25 aug 15 sep Bilthoven

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Richting geven aan excellente wetenschappers en hen inspireren en faciliteren om werk van topkwaliteit af te leveren, in het belang van onze volksgezondheid. Dat doe jij als manager van een van de afdelingen van het centrum Gezondheid en Maatschappij van het RIVM. Een baan in een altijd interessante omgeving met grote impact op landelijk én lokaal beleid.

Jouw afdeling heet Verkenningen Volksgezondheid en telt op dit moment ongeveer dertig medewerkers. Maar het centrum groeit, en je team ontwikkelt zich natuurlijk mee. Constante dynamiek; dat mag je sowieso verwachten bij ons. Je afdeling ontwikkelt namelijk kennisproducten – zoals de Volksgezondheid Toekomst Verkenning en Inzicht in Impactvolle determinanten van gezondheid – voor met name het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het integreren en duiden van onderzoeksresultaten voor beleid staat centraal. Dit doen we vrijwel altijd samen met experts vanuit het hele RIVM, collega-kennisinstituten en andere partners. De kennisproducten van jouw afdeling vormen het essentiële fundament onder het beleid. Bij voorkeur maken we deze producten ook geschikt voor lokale beleidsmakers.

Uitdagingen genoeg voor jou als researchmanager. Zo positioneer jij de afdeling stevig als spin in het uitgebreide web van (internationale) partners op het gebied van wetenschap en volksgezondheid. In dit netwerk leg je bruikbare connecties, overbrug je belangentegenstellingen en zet je je in voor goede kennisintegratie. Verder zit je dicht op het politieke vuur, met de dynamiek die daarbij hoort. Jij bewaakt de balans tussen snelheid en wetenschappelijke kwaliteit, en de wensen van opdrachtgevers en de deskundigheid en ambities van je team. En je motiveert en enthousiasmeert je medewerkers om daarin slimme keuzes te maken.

Dit doe je nog meer

 • Je begeleidt je medewerkers vanuit vertrouwen bij het behalen van hun gewenste resultaten.
 • Je bent inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor diverse projecten en programma’s.
 • Je verwerft nieuwe opdrachten en creëert binnen en buiten het RIVM draagvlak voor de kennisproducten waar jouw afdeling aan (mee)werkt.
 • Je draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen uit de RIVM-strategie 2025.
 • Je werkt als MT-lid mee aan de doorontwikkeling van het centrum Gezondheid en Maatschappij en draagt de verantwoordelijkheid voor een aantal centrumbrede portefeuilles. Welke dat worden, bepalen we in overleg.
 • Je onderhoudt relaties met opdrachtgevers, zowel over de inhoud als de planningen en budgetten van de opdrachten.
 • Je vervangt waar nodig collega-MT leden en het centrumhoofd bij afwezigheid.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

Jouw medewerkers zijn op zoek naar stabiliteit, interactie, inspiratie en een luisterend oor. Jij biedt hen dit. Ook geef je je mensen ruimte om mee te beslissen en stimuleer je zelfvertrouwen en ontwikkeling. Kortom: jij geeft faciliterend en mensgericht leiding. Tegelijkertijd heb je je blik naar buiten gericht. Je denkt over de grenzen van je eigen afdeling en maakt actief verbinding met andere afdelingen en de buitenwereld. Politiek-bestuurlijke verhoudingen en belangen voel je goed aan. Verder heb je:

 • Wo-niveau. Een promotie is een pre.
 • Ruime managementervaring.
 • Ervaring met het begeleiden van wetenschappelijke programma’s of projecten.
 • Ervaring en een netwerk in het gezondheids- en wetenschappelijke domein.

Voldoe je (nog) niet aan alle eisen, maar past deze functie perfect bij jou? Overtuig ons waarom jij de juiste persoon bent voor deze job. We horen graag van je.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris­niveauschaal: 14
 • Maand­salaris: Min €4.831 – Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2023 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2100 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Afdeling

Centrum Gezondheid en Maatschappij

Het centrum Gezondheid en Maatschappij ondersteunt beleidsmakers, toezichthouders, zorgprofessionals en burgers met toepasbare kennis en informatie op het gebied van publieke gezondheid, gezondheidszorg en gezondheidsbevordering. Naast jouw afdeling, telt het centrum nog drie afdelingen: Gezond Leven, Verkenningen Zorg en Preventie en Corona en Gedrag. Die laatste is een tijdelijke afdeling ter ondersteuning van de pandemiebestrijding. Bij het centrum werken op dit moment ruim honderd mensen, van wie een deel op basis van een tijdelijke COVID-formatie.

Afdeling Verkenningen Volksgezondheid
Jij gaat aan de slag als afdelingshoofd Verkenningen Volksgezondheid. Deze afdeling geeft in de volle breedte inzicht in de gezondheid van de inwoners van Nederland en in de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. Wetenschappelijk medewerkers verkennen de actuele situatie én maken projecties naar de toekomst, gebaseerd op trends uit heden en verleden. Met deze kennis kunnen landelijke en lokale beleidsmakers het gevoerde volksgezondheidsbeleid evalueren en eventueel bijstellen. De websites www.rivm.nlwww.regiobeeld.nl en www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl zijn belangrijke communicatiekanalen waarop we kennis ontsluiten voor zowel landelijke en lokale beleidsmakers als internationale partnerorganisaties. Deze kennis wordt ook veel gebruikt in het onderwijs, door professionals in de zorg en in de media.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Management; Beleid- en staf
 • Gedrag en maatschappij; Taal en cultuur; Gezondheid; Economie
 • 32—36 uur per week
 • €4831—€7096 per maand
 • Universitair
 • AT V&Z-G&M-129

Werkgever

Locatie

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA, Bilthoven

Bekijk op Google Maps

Interesting for you