Universitair docenten informatiekunde

Universitair docenten informatiekunde

Geplaatst Deadline Locatie
4 okt 1 nov Heerlen

Functieomschrijving

Als universitair docent Bedrijfskunde – Informatiekunde ben je breed inzetbaar. Je ontwikkelt, verzorgt, toetst en evalueert toegewezen samenhangende wetenschappelijke onderwijsdelen binnen de Master Business Process Management & IT, het Bachelor Informatiekunde en de andere gerelateerde opleidingen van de faculteit. Ook begeleid je het leertraject van studenten, waaronder afstudeerprojecten van deze opleidingen. Daarnaast verricht en verwerf je onderzoek (tweede en derde geldstroom) in lijn met het facultaire onderzoekplan. Je treedt op als begeleider van promovendi, publiceert met regelmaat (inter)nationaal en draagt de resultaten van het eigen onderzoek en de ontwikkelingen in het vakgebied actief uit. Daarnaast neem je deel aan werkgroepen, commissies en/of projectteams binnen de faculteit.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding en bent (bijna) gepromoveerd op een voor de functie relevant vakgebied.
 • Je hebt over (internationale) onderzoekservaring op het terrein van informatiekunde en/of bedrijfskunde.
 • Je  beschikt over wetenschappelijke creativiteit, productie en impact, blijkend uit verschillende publicaties.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het werven van externe geldstroommiddelen.
 • Je hebt interesse in de bredere context van het onderhavig vakgebied, zoals de relatie tussen business en IT, IT-Governance en/of Enterprise Architectuur en affiniteit met onderwijs en onderzoek gerelateerd aan de wisselwerking tussen bedrijfsprocessen en IT.
 • Je beschikt over onderwijservaring met verschillende werkvormen (zoals blended learning, projectbegeleiding, begeleiding van afstudeerders).
 • Je bent in het bezit van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) of bereid dit binnen korte tijd te behalen.
 • Tot slot beschik je over goede communicatieve en contactuele eigenschappen en bent in staat om in een team te werken.
 • Ook kandidaten die nog niet volledig aan dit profiel voldoen nodigen wij uit te reageren.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 maanden, met uitzicht op onbepaalde tijd bij goed functioneren.

Het salaris wordt afhankelijk van opleiding en ervaring vastgesteld overeenkomstig schaal 11-12 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 5.922,= bruto per maand bij een volledig dienstverband. Afhankelijk van opleiding en werkervaring is plaatsing in een aanloopschaal mogelijk.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

 

 

Werkgever

Open Universiteit

De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 18.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Faculteit Bètawetenschappen


De faculteit Bètawetenschappen is één van de zes faculteiten van de OU. Onderwijs, onderzoek en valorisatie zijn de belangrijkste hoofdtaken. De faculteit biedt academische bachelor- en masteropleidingen aan op het gebied van Informatica, Informatiekunde, Milieuwetenschappen, en een masteropleiding Kunstmatige Intelligentie is momenteel in ontwikkeling. Het onderzoeksprogramma van de faculteit richt zich op Innovating for Resilience. Verder is de faculteit partner in het Center for Actionable Research van de OU (CAROU). De faculteit heeft Ph.D.-studenten die onderzoek doen naar verschillende actuele onderwerpen binnen het onderzoeksprogramma. Door de focus op onderzoek dat vervlochten is met onderwijs en door de nauwe band met de praktijk, biedt het werk aan onze faculteit veel innovatieve en uitdagende mogelijkheden voor ondernemende onderzoekers.

Vakgroep Informatiekunde
De vakgroep Informatica telt ongeveer 21 medewerkers (17 fte) en bestaat uit enthousiaste en ambitieuze docenten-onderzoekers. De onderzoeksmissie van de afdeling is om het gebruik van informatiesystemen te bevorderen ten behoeve van de waarde creatie van organisaties, netwerken en de samenleving als geheel. We richten ons op de deelgebieden strategisch ontwerp, bestuur en bedrijfsprocessen en werken ook samen in het kader van de OU-brede onderzoeksprogramma's "Veilige Stad" en "Leren en Innoveren in Veerkrachtige Systemen". De wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen, die (grotendeels online) door de afdeling worden verzorgd, worden door onze studenten goed gewaardeerd en ontvangen regelmatig een prijs voor de kwaliteit van het onderwijs. In de opleidingen die wij aanbieden worden ook de nieuwste onderwijstechnologieën en inzichten toegepast, zoals blijkt uit de actieve bijdrage van de afdeling aan universitaire onderwijsinnovatieprojecten.

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer prof. dr. R. Kusters (vakgroepvoorzitter Informatiekunde), tel.: 045-5762975, e-mail: rob.kusters@ou.nl.

 

LET OP:  het hierboven vermelde e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. U wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij ‘Procedure’ vermelde e-mailadres.

Meer informatie over de Open Universiteit en de faculteit Bètawetenschappen kunt u vinden op onze website www.ou.nl.

Specificaties

 • Universitair docent; Onderwijs
 • max. 38 uur per week
 • Gepromoveerd
 • AC/FAC/BW/21086

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Per post solliciteren

Per post solliciteren

solliciteren@ou,nl

Vergeet niet AcademicTransfer en het vacaturenummer AC/FAC/BW/21086 in je brief te vermelden.

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

Solliciteer uiterlijk op 1 nov. 2021 23:59 (Europe/Amsterdam).