Psycholoog voor PhD-ers (0,5 fte)

Psycholoog voor PhD-ers (0,5 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
23 dec 16 jan Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 16 jan 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Als inspirerende psycholoog/psychotherapeut kan jij een bijdrage leveren aan het succes van onze promovendi.

Functieomschrijving

Het promotietraject kan voor promovendi als een (te) zware belasting worden ervaren. Jij begeleidt promovendi, die kampen met psychologische problematiek die ofwel wordt veroorzaakt door het promotieproces zelf, ofwel er direct effect op heeft. Jij zorgt ervoor dat de promovendi hun promotietraject op een gezonde manier kunnen vormgeven. De begeleiding die jij als PhD-psycholoog biedt, ligt in het gebied tussen die van de begeleiding door bedrijfsmaatschappelijk werk en de reguliere GGZ.

Er zijn de afgelopen jaren, via een speciaal programma gericht op Gezond & Veilig Werken, belangrijke stappen gezet op dit gebied, in het bijzonder op het gebied van ‘Sociale Veiligheid’ en ‘Welzijn’. Als PhD-psycholoog neem je dan ook deel in het actorennetwerk rondom Gezond & Veilig werken en het driemaandelijkse nationale PhD-psychologen netwerk.

Je thuisbasis is het team Studentbegeleiding, onderdeel van de afdeling Studentenvoorzieningen binnen Education & Studentaffairs. De collega’s binnen dit team -studentendecanen, studentenpsychologen en loopbaanadviseurs - werken vanuit verschillende expertisegebieden en geven advies en verlenen waar mogelijk hulp aan (internationale) studenten bij het oplossen van problemen die de studievoortgang in de weg staan en bieden ondersteuning bij het zoeken naar een werkkring. Daarnaast bent je onderdeel van een netwerk van actoren die zich bezighouden met het waarborgen van een veilig werk- en studieklimaat.

Je werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

 • Het voeren van intakegesprekken met PhD-ers die zich vrijwillig hebben aangemeld voor psychologische hulp, het samen met de cliënt ontwerpen van een kortdurend en individueel hulpverleningstraject en het uitvoeren daarvan.
 • Het onderhouden van contacten met verwijspartners en indien nodig PhD-ers verwijzen naar voorliggende voorzieningen indien langere of andere hulp geïndiceerd is.
 • Het ontwikkelen en aanbieden van voor de doelgroep relevante workshops en trainingen, gericht op bijvoorbeeld faalangst, zelfbeeld, assertiviteit, autonomie.
 • Het initiëren van activiteiten gericht op professionalisering en deskundigheidsbevordering op het terrein van PhD-welzijn binnen de universiteit.
 • Het opleveren van een jaarverslag.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Voor ons voldoet een geschikte kandidaat aan de volgende vijf punten:

 • Je hebt een afgeronde universitaire masteropleiding in Klinische- of Arbeidspsychologie en hebt enige jaren ervaring op het gebied van kortdurende hulp op thema’s als angst- en stemmingsklachten, concentratieproblemen, faalangst en motivatieproblemen.
 • Je hebt een sterke affiniteit met de academische wereld en zicht op de behoeften en het welzijn van promovendi. Je vindt het leuk om te werken met een hoog intelligente doelgroep en bent in staat hen, op basis van verbinding, een spiegel voor te houden.
 • Je kunt psycho-educatie geven over verschillende onderwerpen, zoals over de werking van het stresssysteem, angstproblematiek, trauma, perfectionisme en uitstelgedrag.
 • Je werkt graag zelfstandig, vanuit een open en transparante aanpak en met een drive om te leren.
 • Je mondelinge en schriftelijke beheersing van de Engelse taal is goed (CEFR, niveau C1).

Heb je ervaring met acceptance & commitment therapie, dan is dat zeker een pre.

Arbeidsvoorwaarden

De CAO voor Nederlandse Universiteiten (CAO NU) is van toepassing. De functie is ingedeeld in het UFO-profiel Studentenpsycholoog 1, schaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 3.821,- en € 5.230,- bruto per maand (schaal 11), conform de CAO-NU. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Specificaties

 • Beleid- en staf
 • Gezondheid
 • max. 20 uur per week
 • €3821—€5230 per maand
 • Universitair
 • PRO/E&S - 23122021

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you