Decaan/Hoogleraar Cultuurwetenschappen

Decaan/Hoogleraar Cultuurwetenschappen

Geplaatst Deadline Locatie
14 jan 4 feb Heerlen

Functieomschrijving

De decaan is binnen het verstrekte mandaat en passend binnen de strategie van de Open Universiteit verantwoordelijk voor:

 • De vormgeving van de strategie en het beleid van de faculteit.
 • De innovatie van het onderwijs van CW, vanuit de missie van de OU
 • Het versterken van de samenwerking tussen CW en de andere faculteiten te versterken in deze.
 • De kwaliteit en output van het onderwijs en het onderzoek.
 • De curriculumontwikkeling en de onderwijsdeelname BaMa.
 • Het realiseren van een taakstelling voor het post initieel onderwijs.
 • Het bijdragen aan onderzoek en onderwijs.
 • De bedrijfsvoering in de faculteit.
 • Het versterken van de wetenschappelijke, financiële en maatschappelijke positie van de faculteit.

 

 

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

Onderzoeksprofiel
U bent een expert op een voor de faculteit relevant wetenschapsgebied. U heeft bewezen affiniteit met interdisciplinair onderzoek.

Persoonsprofiel

 • Hoogleraar op een voor de faculteit relevant wetenschapsgebied met (ruime) ervaring in zowel onderwijs als onderzoek.
 • Bewezen managementkwaliteiten.
 • Bestuurlijke ervaring in universitaire context en gevoel voor academische verhoudingen.
 • Inspirerend, faciliterend en verbindend leiderschap.
 • Ondernemend en kennis hebbend van het actuele universitaire opleidingsaanbod in de geesteswetenschappen en aantoonbare ervaringen met het initiëren van vernieuwingen daarbinnen
 • Visie op academisch onderwijs en onderzoek en zicht op uitdagingen.
 • Bekwaam in het opbouwen en realiseren van netwerken.
 • Samenwerkingsgericht vooral op het gebied van verbinden van geesteswetenschappen en technologie.
 • In staat procesmatig adequaat te opereren in de complexe besluitvorming binnen een universiteit.
 • In staat als lid van het universitair managementteam een bijdrage te leveren aan en medeverantwoordelijk te zijn voor de algemene strategie en beleidsontwikkeling van de OU.
 • (Inter)nationaal netwerk op betrokken vakgebieden.
 • Gedreven, open en communicatief.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur van 4 jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig het universitaire functie-ordeningssysteem.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

De Open Universiteit streeft naar een representatieve vertegenwoordiging van vrouwen binnen de academische gemeenschap. In dat kader worden vrouwen uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

 

 

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Daarnaast speelt de OU via haar focusprogramma’s in op actuele onderwijsvragen van hen die zich via bij- en omscholing verder willen ontwikkelen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken ruim 750 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website (www.ou.nl).

Afdeling

Faculteit Cultuurwetenschappen

De faculteit Cultuurwetenschappen (CW) houdt zich bezig met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de cultuurwetenschappen. De faculteit is in transitie van op disciplines gebaseerd naar thematisch geordend interdisciplinair onderwijs en onderzoek. Op basis van een plan voor een doorontwikkeling van de faculteit voor de periode 2020-2025, werkt de staf momenteel aan een herziening van de bachelor, zijn thematische onderzoeksgroepen geformeerd en zal de master binnenkort aan een herziening worden onderworpen. De focus ligt op de culturele dimensie van de grote maatschappelijke uitdagingen van nu, in het bijzonder op het gebied van de vier thematische zwaartepunten van de faculteit:
-        (Mentale) gezondheid en cultuur
-        Technologische innovatie en cultuur
-        Diversiteit en inclusie
-        Media en digitale transformatie

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof. dr. Theo J. Bastiaens, rector magnificus, T 045-5762151, E theo.bastiaens@ou.nl.  

LET OP:  het hierboven vermelde e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. U wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij ‘Procedure’ vermelde e-mailadres.

Meer informatie over de Open Universiteit kunt u vinden op onze website www.ou.nl.

Specificaties

 • Hoogleraar; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Taal en cultuur
 • 30.4—38 uur per week
 • Gepromoveerd
 • AC/FAC/CW/22003

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

 

 

 

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

 

 

 

Solliciteer uiterlijk op 4 feb. 2022 23:59 (Europe/Amsterdam).