Twee projectmanagers voor de Community for Learning & Innovation (0,8 - 1,0 fte)

Twee projectmanagers voor de Community for Learning & Innovation (0,8 - 1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
17 feb 6 mrt Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 6 mrt 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Voor het thema Onderwijsinnovatie en digitalisering zoeken wij twee professionele en communicatieve projectmanagers die in samenwerking met faculteiten en diensten projecten opzetten, uitvoeren en realiseren.

Functieomschrijving

Projecten die (bijna) klaarliggen om opgepakt te worden zijn:

 • Het realiseren van online onderwijsprogramma’s voor doelgroepen die niet naar de campus kunnen of willen komen. Deze programma’s worden toegespitst op de leerbehoeften van deze doelgroepen. De projectleider zorgt voor realisatie van de projecten en werkt onder meer samen met opleidingsmanagers, docententeams, onderwijskundigen, studio-personeel en technici.
 • Het organiseren en introduceren van EduBadges voor het erkennen en waarderen van extra activiteiten van studenten en medewerkers. Er heeft reeds een verkenning plaatsgevonden en er is een plan voor een projectmatige, iteratieve aanpak geschreven. Onder leiding van de projectmanager wordt samen met facultaire medewerkers en centrale beleidsafdelingen gewerkt aan de implementatie van dit plan.
 • Het verwerven van een of meer e-portfoliosystemen ter ondersteuning van programmatisch toetsen, het monitoren en showcasen van de studievoortgang van studenten. Dit gebeurt in vervolg op een pilotproject waarin met diverse e-portfoliosystemen is geëxperimenteerd.
 • Het onderzoeken van de toepassingsmogelijkheden van chatbots waardoor studenten sneller op weg worden geholpen bij vragen of problemen.
 • Het bruikbaar maken van studiedata voor ondersteuning van docenten en studenten en het toepassen van Artificial Intelligence. De projectmanager ondersteunt bij het inventariseren van de behoefte en het ontwerpen van oplossingsmogelijkheden. 

Als projectmanager zorg je voor het initiëren, uitvoeren, bewaken en opleveren van projecten. In nauwe afstemming met faculteiten en diensten worden projectideeën uitgewerkt in projectplannen die op brede steun kunnen rekenen. Bij de uitvoering van de projecten werk je samen in multidisciplinaire teams. Als projectmanager bewaak je de grote lijnen en de voortgang en werk je actief mee aan het realiseren van de projectdoelstellingen. Het is belangrijk om in het project te zorgen voor een positieve sfeer waarin constructief en plezierig wordt samengewerkt. Flexibel inspelen op verschillende belangen zonder het projectdoel uit het oog te verliezen, is noodzakelijk om effectief te zijn als projectmanager aan de EUR.

Binnen het CLI-kernteam zijn momenteel drie projectmanagers actief die met elkaar en andere leden van het team samenwerken. Vanwege de aanwas van innovatie- en digitaliseringsprojecten breiden wij het kernteam uit met twee projectmanagers. Er zijn ook twee projectmanagement officers actief die helpen bij de inrichting, uitvoering, bewaking, samenhang, documentatie en rapportage van projecten.

Werkzaamheden projectmanager:

 • Schrijven en presenteren van projectvoorstellen en deze bespreken met opdrachtgevers
 • Opstellen van projectdoelstellingen en programma van eisen in samenspraak met stakeholders
 • Opstellen van een projectplan met specificaties ten aanzien van tijd, bemensing, budget ne kwaliteit
 • Realiseren van de uitvoering van een projectplan en zorgen voor periodieke rapportages
 • (Mede) uitvoeren van (delen van) het project
 • Toetsen van de opgeleverde projectresultaten aan het projectplan en overdragen van relevante kennis en documenten aan de instelling
 • Doen van voorstellen tot proces- en productverbetering
 • Bewaken en bevorderen van de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projecten
 • Zorgdragen voor de adequate aansturing van het projectteam
 • Aangaan en onderhouden van interpersoonlijke relaties ten behoeve van het creëren van draagvlak
 • Het verwerven van nieuwe of aanvullende opdrachten

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • WO werk- en denkniveau
 • Relevante kennis en ervaring met projectmanagement
 • Kennis van de academische wereld is een pré

Je herkent je in de volgende competenties die belangrijk zijn voor de rol van projectmanager:

 • Sturen op resultaat
 • Verbindend leiderschap
 • Analytisch vermogen
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Kostenbewust handelen
 • Een positieve, flexibele en klantgerichte houding
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden, ook in het Engels

Binnen de CLI werken we graag met projectmanagers met verschillende oriëntaties. Voor projecten die op de rol staan, zijn we op zoek naar mensen met ervaring in onderwijsvernieuwing en verandermanagement. Voor projecten met een digitaliseringscomponent is een technische oriëntatie van belang. Bekendheid met aanbestedingstrajecten is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

Een afwisselende baan met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig met de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het betreft een aanstelling voor de duur van een jaar met een optie op verlenging. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen de € 3.821,- en € 5.943,- bruto per maand (schaal 11 of 12).

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en ruime verloffaciliteiten (o.a. 41 vakantiedagen bij een voltijdse werkweek) voor een goede balans tussen werk en privé. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend.

 

Afdeling

Community for Learning & Innovation (CLI)

De Community for Learning & Innovation (CLI) is een netwerkorganisatie die zich richt op vernieuwing en verbetering van het onderwijs. De CLI zorgt voor verbinding, het delen van kennis en het stimuleren en faciliteren van onderwijsinnovaties. De CLI werkt aan drie thema’s: Professionele ontwikkeling van docenten, Onderwijsinnovatie en digitalisering en Evaluatie en onderzoek van onderwijsinnovaties. Via projecten biedt de CLI advies en ondersteuning aan docenten en onderwijsondersteuners. Ook studenten kunnen projectvoorstellen aandragen ter verrijking en vernieuwing van het onderwijs. De projecten worden uitgevoerd in het Erasmus Education Lab waarin ook een hypermoderne studio is gevestigd.

De CLI wordt geleid door een managementteam en gefaciliteerd door een kernteam met aanvulling van onderwijskundigen van Risbo. Samen bieden zij expertise en ondersteuning aan de faculteiten. De teamleden komen met initiatieven en ideeën maar stemmen hun werk altijd af op de vragen vanuit faculteiten. Om dit goed te kunnen doen is het team geselecteerd op een positieve, flexibele en klantgerichte houding. Vanuit een professionele en ondernemende spirit zoeken zij kansen om in partnership met docenten en professional supporters te werken aan projecten die bijdragen aan toekomstgericht onderwijs.

Kijk hier voor meer informatie over het werk van de CLI.

Specificaties

 • Onderwijs; Beleid- en staf
 • 32—38 uur per week
 • €3821—€5943 per maand
 • Universitair
 • CLI20220217

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you