Assistant Professor Sociologie

Assistant Professor Sociologie

Published Deadline Location
10 May 31 May Tilburg

You cannot apply for this job anymore (deadline was 31 May 2022).

Browse the current job offers or choose an item in the top navigation above.

Voor de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB), is het departement Sociologie op zoek naar een Assistant Professor Sociologie (1,0 fte, start op 1 september 2022)

Job description

Het onderzoek van het departement Sociologie richt zich op aspecten van sociale ongelijkheid en sociale cohesie in een vergelijkend en dynamisch perspectief:

 • Onderwerpen die bestudeerd worden binnen het bredere thema van sociale ongelijkheid zijn werk, armoede, welzijn, huisvesting en gezondheid.
 • Onderwerpen die binnen het bredere thema van sociale cohesie worden bestudeerd zijn waarden, solidariteit en vertrouwen, religie, familie en sociaal kapitaal.
 • Het vergelijkend perspectief richt zich op de vergelijking van (overwegend Europese) landen, hetzij vanuit een macro-perspectief, hetzij vanuit een micro-macro-perspectief.
 • Het dynamische perspectief bestaat enerzijds uit het vergelijken van landen of sociale groepen door de tijd heen, en anderzijds uit het vergelijken van individuen over hun persoonlijke levensloop.

Het programma wordt gemotiveerd door inhoudelijke krachten in de samenleving (i.e., processen van (post)modernisering in westerse samenlevingen) en door methodologische innovaties (i.e., de ontwikkeling van dynamische en multilevel data en statistische modellen).

Het departement Sociologie maakt deel uit van het interdisciplinaire Herbert Simon Research Institute, dat interdepartementale samenwerking tussen vakgroepen binnen de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences bevordert en ondersteunt.

Leden van het departement Sociologie begeleiden bachelor- en masterstudenten en verzorgen diverse cursussen op zowel bachelor- als masterniveau in de opleiding Sociologie. Onze bacheloropleidingen 'Sociologie' (Nederlands) en 'International Sociology' (Engels) bieden basisvakken in de sociologie en specialisaties in sociale risico's in een veranderende wereld, cultuur in vergelijkend perspectief en stedelijke vraagstukken. Onze masteropleidingen richten zich op Politiek, Beleid en Maatschappij in Vergelijkend Perspectief, op Politiek, Beleid en Maatschappelijke Ontwikkeling, en op Gezondheid, Welzijn en Maatschappij. We bieden een uitgebreid masterprogramma, waarbij studenten ervaring kunnen opdoen via stages, en double degree-programma's met de Universiteit van Trento (Italië), Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, Spanje) en Universiteit van Bamberg (Duitsland). Verder participeren medewerkers van het departement sociologie in de bacheloropleiding 'Global Management of Social Issues' (samen met collega's van Human Resource Studies en Organization Studies), de bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences, en de tweejarige Research Master Program (inclusief de track Sociologie). Meer informatie over het departement Sociologie is beschikbaar op: https://www.tilburguniversity.edu/about/schools/socialsciences/organization/departments/sociology/

We streven ernaar de beschikbare onderzoekstijd te optimaliseren in combinatie met een redelijke onderwijsbelasting. De standaard onderwijsbelasting voor een universitair docent (1.0 fte) bedraagt per jaar gemiddeld het equivalent van drie cursussen plus begeleiding van bachelor- en masterscriptieprojecten. De bezoldiging is concurrerend met vergelijkbare onderwijsinstellingen, daarnaast bieden we ondersteuning voor conferenties en andere onderzoeksgerelateerde uitgaven.

Specifications

Tilburg University

Requirements

Voor deze positie beschikt de kandidaat over de volgende kwalificaties:

 • is gepromoveerd (of heeft uitzicht op promotie) in de sociologie of een aanverwant sociaalwetenschappelijk vakgebied met als specialisatie landenvergelijkend onderzoek naar waarden en opvattingen in Europa;
 • heeft een specialisatie in kwantitatieve onderzoeksmethoden, en enige affiniteit met kwalitatieve methoden;
 • is een gepassioneerd onderzoeker en docent;
 • heeft enkele publicaties en/of publicaties in de pijplijn;
 • heeft het vermogen om onderzoekssubsidies te verkrijgen en projecten te managen;
 • heeft ervaring en affiniteit met onderwijs op het gebied van sociologie en is direct breed inzetbaar in het onderwijs vanaf september 2022;
 • Heeft affiniteit met sociale en stedelijke problematiek en/of is bereid om hieromtrent onderwijs te verzorgen;
 • heeft uitstekende vaardigheden in het Engels; spreekt, leest en schrijft vloeiend Nederlands;
 • Heeft een maatschappelijke gerichtheid en motivatie om via onderzoek en onderwijs impact te creëren.

Conditions of employment

Fixed-term contract: 18 maanden met uitzicht op een vast dienstverband.

Tilburg University behoort tot de top van Nederlandse werkgevers en biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden. De CAO van Nederlandse universiteiten is van toepassing. De positie is in eerste instantie voor 18 maanden. Bij goed functioneren zal het contract worden omgezet in een vast dienstverband met de mogelijk van een academisch loopbaan. Het salaris voor de functie van universitair docent op fulltime basis ligt tussen de € 3.821, - en € 5.230, - bruto per maand (exclusief diverse toelagen). 

Employer

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Tilburg University is een moderne gespecialiseerde universiteit. Het onderwijs en onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavorial Sciences (TSB) zijn georganiseerd rond de thema’s Health, Care & Well-Being, en People, Work, & Organizations. Met een inspirerende werkomgeving daagt de school haar medewerkers uit om hun ambities te verwezenlijken. Betrokkenheid en samenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Specifications

 • Assistant professor
 • Behaviour and society; Language and culture
 • max. 40 hours per week
 • €3821—€5230 per month
 • Doctorate
 • 20301

Employer

Location

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

View on Google Maps

Interesting for you