Postdoctoral Fellow Biodiversiteit KPI's

Postdoctoral Fellow Biodiversiteit KPI's

Geplaatst Deadline Locatie
10 jun 29 jun Leiden

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 29 jun 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Naturalis zoekt een postdoc voor het project Living Lab Alblasserwaard.

Functieomschrijving

Wat ga je doen?

Binnen het project Living Lab Alblasserwaard, gefinancierd door NWO-NWA, ben je verantwoordelijk voor het analyseren, toetsen en integreren van KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) die door grondgebruikers ingezet kunnen worden voor het verbeteren van de biodiversiteit in de landbouw, openbare ruimte en natuur. Deze KPI’s richten zich op het verbeteren van de condities van milieu en landschap (watersysteem, nutriëntenbalans, emissies, natuur-inclusief beheer, verbindingen in het landschap, etc) die uiteindelijk de biodiversiteit zal gaan verbeteren. Dit kan zijn door borging in beleid en processen, maar ook in de uitvoering en het beheer van gebieden (o.a. agrarisch, waterbeheer, bermbeheer). KPI’s worden inmiddels breed ingezet en ontwikkeld voor dit doel. Bijvoorbeeld in de melkveehouderij (iets aangepast in Brabant), in de kringlooplandbouw, maar ook voor waterbeheer en beheer en inrichting van infrastructuur en openbare ruimte. 

Jouw onderzoekstaak richt zich voornamelijk, maar dit is deels flexibel in dit nieuwe onderzoeksveld, op (1) de verwachte impact van de KPI’s op de biodiversiteit, (2) hoe de KPI’s optellen tot verbetering van de biodiversiteit op gebiedsniveau (en de relatie met BasisKwaliteit Natuur), en (3) de mogelijkheid tot stapeling van beloningen op basis van KPI’s (bv. via rentekorting, hogere prijs producten, subsidies of kortingen). Je verricht je onderzoek in samenwerking met (a) de andere onderzoekers in het project (postdocs, PhD’s en onderzoekers van AERES, WeNR, EUR, WUR), (b) onderzoekers in de andere twee ‘Deltalabs’ Ooijpolder en Bollenstreek (o.a, RUN, NIOO), (c) de partijen in de Alblasserwaard die samenwerken in de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling en (d) partijen binnen het Deltaplan Biodiversiteitherstel en haar werkgroep monitoring.

Een belangrijke taak is om samen met de stakeholders in het project te bepalen hoe de KPI’s en hun gerelateerde (sub)doelen kunnen bijdragen aan herstel van biodiversiteit (o.a. met Staatsbosbeheer, Vogelwacht, agrarisch collectief), aan het halen van beleidsdoelen (o.a. met ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Staatsbosbeheer, Provincie Zuid-Holland, waterschap Rivierenland) en aan het inpassen van maatregelen in de praktijk (o.a. met melkveehouders, collectieven, provincie en waterschap).

Specificaties

Naturalis

Functie-eisen

Voor deze functie zoeken wij een kandidaat die

 • Is gepromoveerd in een relevante discipline (milieukunde, ecologie, maar kan bijvoorbeeld ook bestuurskunde, economie of sociale wetenschap zijn, mits affiniteit met biodiversiteit)
 • Ruime ervaring heeft in samenwerken met diverse partijen, b.v. agrariërs, beleidsmakers, bedrijven
 • Beschikt over excellente communicatieve en sociale vaardigheden
 • Een sterke analytische instelling heeft en ervaring met complexe systemen en processen 
 • Ruime ervaring heeft met het begeleiden/opleiden van assistenten/studenten
 • Beschikt over excellente beheersing van het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk
 • Ervaring heeft met het schrijven van rapporten en het coördineren van projecten

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar, waarbij de intentie bestaat om deze na een positieve evaluatie met twee jaar te verlengen.

Ons aanbod

Een functie in een dynamische en fascinerende werkomgeving. Ruimte voor wetenschappelijke ontwikkeling als ook breder (richting beleid en praktijk), zowel binnen de groep als binnen en buiten Naturalis. Een organisatie met een grote diversiteit aan professionals met liefde voor de natuur en biodiversiteit. Je gaat werken in Leiden, goed bereikbaar vanuit andere plaatsen in de Randstad. De museum cao is van toepassing. Het salaris ligt, afhankelijk van je ervaring, tussen € 3.208,- en € 4.196,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar waarbij de intentie bestaat om deze na  een positieve evaluatie met twee jaar te verlengen. 

Werkgever

Naturalis Biodiversity Center

Naturalis Biodiversity Center is hét kennisinstituut op het gebied van biodiversiteit in Nederland. Met ruim 43 miljoen objecten beheren we één van de grootste natuurhistorische collecties ter wereld. Wereldwijde samenwerkingsverbanden, met 14 hoogleraren aan de Nederlandse universiteiten en de enorme collectie van planten, dieren, gesteenten en mineralen, geven Naturalis een unieke internationale positie en verantwoordelijkheid. Met onze tentoonstellingen, educatieve en maatschappelijke activiteiten laten wij een breed publiek kennis maken met de diversiteit van het leven op aarde In ons prijswinnende vernieuwde museum verwelkomen wij jaarlijks ruim 400.000 bezoekers.

In slechts 10 jaar tijd heeft Naturalis zich stevig verankerd in het Nederlandse wetenschappelijke landschap en het internationale netwerk van natuurhistorische musea en (biodiversiteits)onderzoeksinstituten. Naturalis heeft een niveau van wetenschappelijke excellentie bereikt dat wetenschap van wereldklasse biedt aan een netwerk van academische partners, maatschappelijke organisaties, scholen, overheid en industrie. 

Het onderzoek van Naturalis is georganiseerd in de sector Onderzoek en Onderwijs (O&O). Binnen deze sector hebben we zeven onderzoeksgroepen met ieder hun eigen expertise en focus. De ambities voor de komende periode zijn hoog. Naturalis heeft geïnvesteerd in een nieuw gebouw, ontwikkelt de komende jaren met partners de nationale onderzoeksinfrastructuur ARISE en de positionering van het instituut in het (inter)nationale onderzoeks- en beleidslandschap wordt versterkt.

Afdeling

De onderzoeksgroep NL Biodiversity and Society

De onderzoeksgroep NL Biodiversity and Society is een zeer actieve onderzoeksgroep met projecten van veld en lab tot in silico en van puur wetenschappelijk tot toegepast. De groep draagt bij aan een maatschappij waarin kennis over natuurkwaliteit en biodiversiteit ons handelen richting geeft. De groep beschikte over een breed netwerk van onderzoekspartners en maatschappelijke partijen in biodiversiteit, ecologie, monitoring en integrale gebiedsontwikkeling. Grotere projecten waar we momenteel aan werken zijn onder andere plant-bestuiver interacties (3  PhD’s, 1 postdoc), biodiversiteitmodellen en kansenkaarten (1  PhD, 1 postdoc, o.a. in samenwerking met provincie Zuid-Holland, Groene Netten), natuur-inclusieve bouw en infra, Basiskwaliteit Natuur, duurzame akkerbouw, Kennis Natuurlijk! (kennisvragen uit de praktijk oplossen),  biodiversiteitmonitoring (Diopsis en ARISE) en monitoring van bestuivers in Europa. 

Specificaties

 • Postdoc; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Recht; Gedrag en maatschappij; Economie; Landbouw; Natuurwetenschappen
 • 32—36 uur per week
 • €3208—€4196 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT NA 20220610-2

Werkgever

Locatie

Darwinweg 2, 2333 CR, Leiden

Bekijk op Google Maps

Interesting for you