Medewerker Community Building

Medewerker Community Building

Published Deadline Location
8 Jul 27 Aug Tilburg
Tilburg University | University Services is op zoek naar een Medewerker Community Building, Divisie en team: Academic Services, Education Support Team, Tilburg Law School (0,6 - 0,8 fte)

Job description

Bouw jij mee aan een levendige community voor onze Tilburgse (online) rechtenstudenten?

Tilburg Law School is op zoek naar een medewerker Community Building voor onze studenten. Tilburg Law School biedt vier opleidingen in hybride vorm aan, waardoor een grote groep studenten de opleiding online volgt. Het gaat dan vooral om internationale studenten die niet in Nederland verblijven. Specifiek voor deze doelgroep zoeken we een medewerker Community Building die samen met onze projectleider Online Education een programma bedenkt en uitvoert voor deze studenten, zodat zij elkaar online kunnen ontmoeten en een community kunnen vormen. 

Het gaat om drie masteropleidingen die een jaar duren en om één bacheloropleiding van drie jaar. In deze vier opleidingen zijn veel internationale studenten aangemeld of al ingeschreven. Juist voor  deze studenten is het belangrijk om echt onderdeel zijn van onze onderwijs community, ondanks dat zij (delen van) hun opleiding op afstand volgen. Immers, on campus studenten hebben sneller toegang tot alle sociale activiteiten en bouwen zelf een netwerk op tijdens de colleges en on campus activiteiten. Voor onze online studenten willen we dit graag meer faciliteren en daar hebben we jou voor nodig! Hiervoor is het wel noodzakelijk dat je de Engelse taal mondeling en schriftelijk goed beheerst.

Naast de specifieke online doelgroep verwachten we dat je het thema Community Building binnen TLS verder op de kaart zet. Dit doe je samen met het onderwijsinnovatieteam van TLS dat bestaat uit acht teamleden. Eén van de leden van het innovatieteam, tevens de projectleider Online Education, heeft de eindverantwoordelijkheid om Community Building binnen TLS op te zetten en uit te dragen. Samen met dit teamlid vorm jij een team.

Specifications

Tilburg University

Requirements

Jouw kwalificaties 
Ben je creatief, enthousiast, pragmatisch en kun je onze (online) studenten community levendig en betekenisvol maken, dan zijn we op zoek naar jou. Denk hierbij aan online evenementen, discussieboards, spelavonden en meer bedenken, uitzetten en ook begeleiden. Alsook het onderwerp community building stevig op de kaart zetten en gestalte geven.

Je werkt nauw samen met onze innovatieteamleden aan het vernieuwende onderwijs op onze universiteit. Je bent een teamspeler, pro-actief, zelfstandig, flexibel en communicatief, ook in de Engelse taal. 

Je staat steeds in contact met de betrokken docenten, opleidingsdirecteuren en studenten om samen ideeën uit te werken en te implementeren. Je kunt je goed inleven in de leefwereld van deze studenten en je kunt manoeuvreren in een academische context. Je bent zorgvuldig en flexibel en goed thuis in de digitale wereld. Ook ben je handig in het maken van visuele communicatie als uitnodigingen, infosheets en meer. 

We vragen tenminste een voltooide AD (associate degree) in communicatie- of eventmanagement of een soortgelijke achtergrond of ervaring in het gebied van bedenken en organiseren van (digitale) bijeenkomsten en community building activiteiten. Je beheerst, naast het Nederlands, ook het Engels in woord en geschrift (minimaal niveau B2).

Tilburg University is een internationale universiteit, stevig verankerd in de regio en daarom tweetalig. De voertaal in onderwijs, onderzoek en de academische gemeenschap is veelal Engels, gebaseerd op inclusie. Van onze medewerkers verwachten we dat zij voldoen aan het taalniveau passend bij de functie. De werkzaamheden binnen de functie van medewerker Community Building zullen voor ongeveer 80% in het Engels zijn, zowel schriftelijk als mondeling.

Conditions of employment

Ons aanbod 
Het betreft een functie voor 0,6-0,8 fte (24-32 uur per week) van de volledige werktijd. 

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 2471,- en maximaal € 4.257,- bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Medewerker Studentenzaken en salarisschaal 7 tot 9 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.  

Dit is een vacature waarvan de werkzaamheden overeenkomstig artikel 2.3 lid 7 sub b Cao Nederlandse Universiteiten tijdelijk gefinancierd worden op basis van projectfinanciering, namelijk de kwaliteitsafspraken. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden. Voorzetting van deze functie is afhankelijk van je functioneren en van de beschikbaarheid van financiële middelen.

Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het bruto jaarinkomen. Als je 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden. We vinden flexibiliteit, professionele en persoonlijke ontwikkeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijk. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om de balans tussen werk en privé optimaal te houden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten en streven ernaar om inclusief te zijn, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving, die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Employer

Tilburg University | University Services

De maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Dat is wat ons drijft. De oprichter van de Tilburg University, Martinus Cobbenhagen, vond dat wie de samenleving wil begrijpen, er actief en bewust bij betrokken moet zijn. Dit gedachtegoed vormt nog altijd de basis voor onze universiteit.

Onder het motto 'Understanding society' ontwikkelen onze ruim 2.800 medewerkers kennis, dragen deze over en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen. Op deze manier willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie.

Onze 20.000 studenten van 132 nationaliteiten leiden we op tot Tilburg University shaped professionals: verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving.

De ondersteuning van de universiteit is belegd bij University Services, georganiseerd in zeven Divisies:

1. Academic Services
2. Marketing & Communication
3. Human Resources
4. Finance & Control
5. Library & IT Services
6. Facility Services
7. Executive Services

Additional information

Informatie
Meer informatie over de vacature kan worden verkregen bij Lize-Mari Mitchell, beleidsmedewerker online onderwijs; L.Mitchell@tilburguniversity.edu (niet van 17/8 tot 28/8) en Stéphanie van Gulijk vice-decaan onderwijs TLS; S.vanGulijk@tilburguniversity.edu (niet van 22/7 tot 10/8). 

Specifications

  • Support staff (clerical, administrative, facility); Marketing and communications; Policy and staff
  • 24—32 hours per week
  • €2471—€4257 per month
  • University graduate
  • 20540

Employer

Location

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

View on Google Maps

Interesting for you

X

Apply for this job

Apply for this job

This application process is managed by the employer (Tilburg University). Please contact the employer for questions regarding your application.

Thank you for applying

Please contact the employer for questions regarding your application.

Tip: save this job as favorite in your AcademicTransfer account. This gives you an immediate overview and makes it easy to find the job later on. No account yet? Create it now and take advantage of other useful functionalities too!

Application procedure

We nodigen je uit om vóór 28 augustus 2022 te solliciteren naar deze functie; dit kan uitsluitend online. Richt je motivatiebrief aan Lize-Mari Mitchell (projectleider hybride onderwijs) en voeg een CV en minimaal één referentie toe (organisatie, contactpersoon, telefoonnummer en emailadres). We benaderen alleen referenten voor kandidaten die naar de tweede selectieronde gaan. 

De briefselectie vindt plaats in die week; kort hierna ontvang je bericht van ons. De eerste selectiegesprekken staan gepland op 7 september, eventueel volgt nog een nader af te spreken tweede gesprek. 

Je start idealiter op 1 oktober 2022 met werken voor Tilburg University. 

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid, gaat onze voorkeur uit naar een interne kandidaat. 

Application procedure

Application procedure

We nodigen je uit om vóór 28 augustus 2022 te solliciteren naar deze functie; dit kan uitsluitend online. Richt je motivatiebrief aan Lize-Mari Mitchell (projectleider hybride onderwijs) en voeg een CV en minimaal één referentie toe (organisatie, contactpersoon, telefoonnummer en emailadres). We benaderen alleen referenten voor kandidaten die naar de tweede selectieronde gaan. 

De briefselectie vindt plaats in die week; kort hierna ontvang je bericht van ons. De eerste selectiegesprekken staan gepland op 7 september, eventueel volgt nog een nader af te spreken tweede gesprek. 

Je start idealiter op 1 oktober 2022 met werken voor Tilburg University. 

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid, gaat onze voorkeur uit naar een interne kandidaat. 

Make sure to apply no later than 27 Aug 2022 23:59 (Europe/Amsterdam).