Senior beleidsmedewerker Onderwijs ( 0,8 – 1,0 fte)

Senior beleidsmedewerker Onderwijs ( 0,8 – 1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
9 aug 30 aug Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 aug 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ben je op zoek naar een functie waarin onderwijsbeleid en strategische samenwerking binnen de universitaire sector worden gecombineerd? Wil je invulling en uitvoering geven aan de onderwijsvisie -Strategy24- van de Erasmus universiteit en haar ambities op het gebied van onderwijs(kwaliteit), impact en inclusief en toekomstbestendig onderwijs waarmaken? Dan is deze functie wellicht iets voor jou!

Functieomschrijving

Als senior beleidsmedewerker Onderwijs draag je met een grote mate van zelfstandigheid bij aan het strategisch beleid van de universiteit. Je onderhoudt contact met interne en externe belanghebbenden en volgt actief de externe ontwikkelingen. Je weet belangrijke (inter)nationale en maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar adviezen die passen bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en doet dit in nauwe samenwerking met bestuurders, collega’s, de faculteiten en centrale diensten.

Daarnaast weet je goed in te spelen op de behoeftes die leven binnen de universiteit en vertaal je actuele ontwikkelingen in het hoger onderwijs en de samenleving naar beleid en acties in samenwerking met alle faculteiten en relevante actoren.

Wat neem je mee?
Je hebt een goede kennis van de ontwikkelingen in het hoger onderwijs – ook in relatie tot de samenleving- en je bent in staat om verbindend te werk te gaan binnen en buiten de universiteit. Je vindt het uitdagend om draagvlak te organiseren en om in co-creatie met medewerkers, studenten en met externe partners invulling te geven aan beleidsambities. Je bent werkzaam op een unieke plek, waarin je je beweegt op zowel universitair, regionaal en landelijk niveau. Je praat mee over een grote diversiteit aan onderwerpen en hebt een zichtbare rol als het gaat om strategisch onderwijs binnen de universiteit.

Je voornaamste taken zijn:

 • Strategisch adviseren op het gebied van onderwijs, o.a. op de thema’s Toegankelijkheid, didactisch-pedagogisch leerklimaat (Erasmian Classroom) en Leven Lang Leren;
 • Ontwikkelen en inrichten van universiteit brede projecten in lijn met de doelstellingen van de strategie van de universiteit gericht op de thema’s die bij jouw portefeuille horen;
 • Het volgen en vertalen van (inter)nationale en maatschappelijke ontwikkelingen in strategie en beleid op het gebied van onderwijs (van buiten naar binnen gericht);
 • Het begeleiden van het besluitvormingsproces en het monitoren van de implementatie van vastgestelde beleidsmaatregelen;
 • Namens de universiteit uitdragen van beleidsvoornemens en standpunten voor specifieke beleidsthema’s in nationale beleids- en besluitvormingsgremia, zoals in overleggen van Universiteiten van Nederland (UNL).

Deze taken voer je deels zelfstandig en deels gezamenlijk uit met je collega-adviseur(s).

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Voor deze functie zoeken wij een ervaren en gedreven collega die een stevig inhoudelijk profiel combineert met sterke sociale vaardigheden.

Concreet betekent dit:

 • In het bezit van een academische opleiding;
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in het hoger onderwijs met een bijbehorend netwerk;
 • Ruime kennis van en recente ervaring met ontwikkeling van onderwijsbeleid en –strategie (ook op het vlak van inclusief en toekomstbestendig onderwijs);
 • In staat zijn onderwijsvisie(s) (mede-) te ontwikkelen en te vertalen naar concreet, helder beleid;
 • Gericht op samenwerking en creëren van draagvlak;
 • Vaardig in het opereren in een complexe organisatorische context;
 • Energieke en stevige gesprekspartner met overtuigingskracht die op verschillende managementniveaus kan acteren;
 • Analytisch sterk en in staat om verbanden te leggen op basis van complexe informatie;
 • Creatieve geest die in staat is voorbij de analyse en buiten de bestaande kaders te kunnen denken;
 • Ervaring met projectmatig werken en met resultaatgerichte werkwijze;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands (C2) en Engels (C1).

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar.

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (cao NU).

Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar en kan bij goed functioneren worden verlengd. 

Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen €4.814, - en € 6.702,- bruto per maand (schaal 12 of 13), conform de cao-NU.

Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Afdeling

De Algemene Bestuursdienst

De Algemene Bestuursdienst (ABD) is als centrale staforganisatie verantwoordelijk voor de organisatie van beleidsondersteuning op instellingsniveau. De ABD ondersteunt het College van Bestuur (CvB) bij het uitoefenen van haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, toegankelijkheid en de financiering van onderwijs en onderzoek. De ABD zorgt voor het gezamenlijk ontwerpen van integraal beleid, het tijdig tot besluitvorming voorleggen van dit beleid, zorgt er (mede) voor dat het beleid wordt uitgevoerd en voert continue monitoring en evaluatie uit met het oog op verbeteringen. De dienst wordt gevormd door de afdelingen Academische Zaken, Corporate Planning & Control, Bestuurlijke Zaken, Juridische Zaken en Strategy Office. Onder de ABD valt organisatorisch ook nog het onafhankelijke Erasmus Magazine. De bestuursdienst wordt geleid door de directeur Algemene Bestuursdienst (tevens Secretaris College van Bestuur).

Academische Zaken (AZ)
Academische Zaken (AZ) werkt op beleidsniveau aan de versterking en vernieuwing van onderwijs, onderzoek en impact-creatie op de Erasmus universiteit.

Het team AZ bestaat uit een energiek team van experts die continu op een innovatieve wijze bijdragen aan de beleidscyclus van de universiteit op de terreinen onderzoek, onderwijs en impactcreatie. Vanuit die positie geeft de afdeling gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en de faculteiten. De afdeling draagt bij aan belangrijke beleidsprocessen en bewaakt hierbij de integraliteit en de samenhang op de gebieden onderwijs en onderzoek. Naast professionele beleidsmedewerkers is de afdeling ook de thuisbasis voor strategische programma’s op het terrein van onderzoek, onderwijs en impactcreatie.

Zowel beleidsadviestaken als programma’s worden uitgevoerd in nauwe afstemming met faculteiten en relevante uitvoeringsorganisaties.

AZ vormt onderdeel van de Algemene Bestuursdienst (ABD), de centrale staforganisatie verantwoordelijk voor de organisatie van beleidsondersteuning op instellingsniveau.

Specificaties

 • Onderwijs; Beleid- en staf
 • 30.4—40 uur per week
 • €4814—€6702 per maand
 • Universitair
 • ABD/AZ/09082022

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you