Senior beleidsmedewerker | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Senior beleidsmedewerker | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Geplaatst Deadline Locatie
30 sep 11 okt Den Haag

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 11 okt 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wil jij je inzetten voor de ambities van onderzoek en wetenschap in Nederland en meebouwen aan de toekomst van Nederland?

Functieomschrijving

Een sterk fundament voor de Nederlandse wetenschap. Divers onderzoekstalent dat de ruimte krijgt voor ontwikkeling. En onderzoek en wetenschap dat meer en meer bijdraagt aan de uitdagingen in onze maatschappij. Aan die mooie doelen werk je mee als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Den Haag. Het interessante is: jouw takenpakket is net zo breed als ons werkterrein.

Binnen de directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid ben je de spil tussen onderzoekers, docenten en onderwijs- en kennisinstellingen en het onderzoeks- en wetenschapsbeleid. Je maakt beleid en zorgt voor draagvlak en een goede landing. Zowel in de politiek als in het onderzoeks- en wetenschapsveld. Ook houd je de uitvoering van het beleid goed in de gaten door nauw contact te onderhouden met de praktijk. Je volgt de ontwikkelingen in jouw domein en voedt de directie op dit vlak. Kortom, je bent van begin tot eind betrokken bij het beleid.

Het zwaartepunt van je werkzaamheden hangt af van de dossiers die je oppakt. Denk daarbij aan thema’s als een stevige onderzoeksinfrastructuur, veilige (internationale) kennisuitwisseling, een inclusieve leer- en werkomgeving, innovatiebeleid, wetenschapscommunicatie en strategische stelselvraagstukken. Bij het ene dossier ben je vooral actief in de Nederlandse context, bij het andere dossier opereer je internationaal. Bij het ene thema werk je veel samen met andere ministeries of collega’s van onderwijs en cultuur, bij het andere thema onderhoud je vooral veel contacten met partijen in het veld. En waar het ene dossier een hoog politiek profiel heeft, krijgt het andere dossier veel aandacht in het veld. Afwisseling ten top!

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

Met jouw netwerkvaardigheden bouw je snel een netwerk op binnen het uitgebreide onderzoeks- en wetenschapsveld. Je hebt daarbij oog voor de belangen van de diverse partijen en werkt samen met hen aan de realisatie van onze beleidsdoelen. Ook kun je de essentie van complexe beleidsvraagstukken helder verwoorden – zowel mondeling als schriftelijk – in een onderbouwd advies aan de ambtelijke top en de minister. Verder stel je concrete doelen voor jezelf en kun je (ook onder druk) werken volgens planning. Telkens stem je de prioriteiten af met collega’s en stakeholders.

Verder heb je:

 • wo-niveau;
 • ervaring met beleidswerk: je kunt vraagstukken in het wetenschaps- en onderzoeksveld vertalen naar concrete beleidsdoelstellingen en -instrumenten en complexe beleidsdossiers coördineren;

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau: schaal 12
 • Maandsalaris: Min €4.092 – Max. €6.045 (bruto)
 • Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. De opsomming is verre van compleet, maar denk aan:

 • leerlingen, studenten en hun ouders;
 • kunstenaars, museumdirecteuren en leraren;
 • onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.
Het ministerie van OCW zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Afdeling

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je gaat aan de slag bij de directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid. Met ongeveer 55 collega’s werken we aan vraagstukken in het veld van onderzoek en wetenschap. Dat doen we in 7 teams met een informele cultuur. Er wordt hard gewerkt aan resultaten, maar er is ook aandacht voor ontspanning. We organiseren regelmatig sociale activiteiten, waardoor de hele directie elkaar goed kent. Binnen onze directie is er veel ruimte om te werken aan jouw ontwikkeling, zowel met trainingen en opleidingen als met de beleidsthema’s waarmee je aan de slag kunt gaan.

Onze directie heeft 3 doelen: de Nederlandse wetenschap een sterk fundament bieden, divers onderzoekstalent de ruimte geven en de maatschappelijke impact van onderzoek en wetenschap vergroten.

Een sterk fundament
We faciliteren topprestaties van de Nederlandse wetenschap door te investeren in onderzoeksinfrastructuur en Nederland te laten deelnemen in internationale onderzoeksprogramma’s en infrastructuur. Ook stimuleren we de samenwerking in de Nederlandse wetenschapsgebieden – zoals sociale en geesteswetenschappen, medische wetenschappen, bèta en techniek – en maken we Europese samenwerking mogelijk. Bijvoorbeeld met de realisatie van Europese rechtspersonen waarin Europese consortia samenwerken op het gebied van onderzoeksinfrastructuur.

Daarnaast richten we ons op kennisveiligheid: we helpen Nederlandse kennisinstellingen om op een veilige manier samen te werken met buitenlandse kennisinstellingen en bedrijven. Zo mitigeren we risico’s die samenhangen met internationale onderzoekssamenwerking, zoals spionage, buitenlandse beïnvloeding en ethisch ongewenste samenwerking met landen waar grondrechten niet worden gerespecteerd. Verder vertegenwoordigen we Nederland in internationale beleidsgremia en maken we beleid voor de bilaterale samenwerking met China in het kader van de rijksbrede Chinabrief en de Internationale Kennis en Talentstrategie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ruimte voor divers talent
We vinden het belangrijk dat onderzoekstalent de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen en willen talent behouden voor Nederland. Daarbij zetten we in op een verandering van loopbaanbeleid door Nederlandse kennisinstellingen. En stimuleren we een onderzoekscultuur waarin diversiteit, sociale veiligheid, academische waarden en wetenschappelijke integriteit centraal staan. Zo werken we aan nieuw beleid om een veilige en inclusieve leer- en werkomgeving te stimuleren. Ook ondersteunen we initiatieven voor wetenschappers die door oorlog of andere bedreigende situaties hun academische carrière niet kunnen voorzetten in hun thuisland. En richten we ons op het verlagen van werkdruk van onderzoekers die aan hun carrière werken.

Maatschappelijke impact vergroten
We stimuleren de bijdrage van onderzoek en wetenschap aan maatschappelijke uitdagingen als verdienvermogen, energie en klimaat. Zo zetten we ons in voor praktijkgericht onderzoek en open science (waaronder citizen science), financieren we de Nationale Wetenschapsagenda en faciliteren we innovaties op basis van excellent (wetenschappelijk) onderzoek. Hierbij werken we samen met andere departementen. Ook stimuleren we de dialoog tussen wetenschap en samenleving en vergroten we het vertrouwen van de samenleving in de wetenschap met wetenschapscommunicatie.

Nauwe samenwerking
Onze beleidsdoelen realiseren we in nauwe samenwerking met externe partijen. Zo werken we samen met onderzoekers en docenten in het veld, onderwijsinstellingen, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de koepelorganisaties Universiteiten van Nederland en Vereniging Hogescholen. Daarnaast spelen organisaties als de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de Koninklijke Bibliotheek een belangrijke rol bij ons werk. De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie en het Rathenau Instituut adviseren en informeren ons ministerie en de politiek over ontwikkelingen in onderzoek en wetenschap.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Beleid- en staf
 • 32—36 uur per week
 • €4551—€6786 per maand
 • Universitair
 • SP RY 20220930-2

Werkgever

Locatie

Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag

Bekijk op Google Maps

Interesting for you