Universitair docent Maatschappelijke transitie en gedragsverandering

Universitair docent Maatschappelijke transitie en gedragsverandering

Geplaatst Deadline Locatie
7 dec 9 jan Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 9 jan 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

We moeten dingen anders gaan doen. Op maatschappelijk niveau is duidelijk dat klimaatverandering, energie-armoede, armoede, en gezondheidsproblemen de komende tijd een grootschalige transitie op gang zullen brengen. Wij zoeken iemand om te helpen bij deze transitie: zoeken wij jou?

De afgelopen decennia lieten zien dat we onze maatschappij onvoldoende duurzaam en veerkrachtig hebben ingericht, en dat ons gedrag onvoldoende duurzaam is. Er moeten zowel omgevingsveranderingen als gedragsveranderingen worden ingezet om een transitie naar een meer duurzame maatschappij te realiseren. We moeten bijvoorbeeld minder CO2 uitstoten en duurzamere vormen van energie gaan gebruiken. We moeten een manier vinden om om te gaan met grotere druk op de gezondsheidszorg. We moeten een gezonde en weloverwogen manier vinden om technologie een plek te geven in ons leven terwijl privacy wordt gerespecteerd. Hierbij is het steeds belangrijk om aandacht te hebben voor mensen op het hele spectrum van geletterdheid en digitale vaardigheid, vaak met verschillende achtergronden en behoeften dan beleidsmakers, wetenschappers, en interventie-ontwikkelaars hebben. Tegelijkertijd biedt deze tijd veel kansen. Nieuwe technologieën maken het steeds beter mogelijk om mensen te ondersteunen en via bijvoorbeeld eHealth, smart home technologie, en kunstmatige intelligentie mensen gericht te helpen in hun dagelijks leven. Hierbij is gedegen fundering in psychologische theorie en methodologie cruciaal.

De komende jaren gaan we deze uitdagingen aan en zetten we ons in om de wereld meer duurzaam te maken. De UD Maatschappelijke Transitie en Gedragsverandering gaat hier een belangrijke rol in spelen, ingebed in het onderzoeksprogramma van de faculteit psychologie van de Open Universiteit dat zich richt op menselijke verandering in een digitale wereld. Hierbij werk je samen met de experts op het terrein van gedragsverandering, het planmatig ontwikkelen van op theorie en onderzoek gebaseerde interventies, en methodologie. Dit is bovendien een vacature binnen het sectorplan maatschappij- en gedragswetenschappen. Dat betekent dat je ook nauw gaat samenwerken met andere collega’s die binnen dit sectorplan zijn aangesteld, en een verbindende rol krijgt over de vakgroepen heen. Daarnaast zul je samenwerken met de collega’s in het universiteitsbrede, multidisciplinaire onderzoeksprogramma “Innovating for Resilience”. Kortom: dit is een fascinerende functie met veel gelegenheid voor ontwikkeling in brede zin. Binnen dit thema ga je bijvoorbeeld de volgende onderzoeksvragen beantwoorden door gebruik te maken van systematische reviews, kwalitatief onderzoek, en kwantitatief onderzoek (en dat allemaal volgens de Open Science principes):

 • Hoe kunnen we mensen helpen minder energie te verbruiken in en om het huis?
 • Hoe stimuleren we duurzame keuzes als het gaat om voeding?
 • Welke determinanten bepalen of mensen een vakantiebestemming kiezen waarvoor ze moeten vliegen?
 • Hoe bevorderen we de financiële geletterdheid van burgers?

Naast deze onderzoeksfocus geef je ook onderwijs (70% van de tijd, versus 30% onderzoekstijd). Bij de Open Universiteit is dat afstandsonderwijs met af en toe een onderwijsbijeenkomst op een studiecentrum. In het ontwikkelen van onderwijs werken we samen met een team collega’s en ondersteuners om cursussen te maken die studenten activeren en motiveren, waarbij we steeds nieuwe inzichten op een begrijpelijke manier integreren in onze curricula. Verder begeleid je studenten bij hun bachelorthese, stage, en masterthese, en tot slot draag je bij aan de bestuurs- en beheerstaken van de faculteit en universiteit. Je zult worden geplaatst in een vakgroep die goed aansluit op je achtergrond en je interesses.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

Je krijgt energie van zowel wetenschappelijk onderzoek (volgens de Open Science principes), het geven van activerend afstandsonderwijs, als van het maken van maatschappelijke impact. Je bent kritisch en zoekt graag naar mogelijkheden voor verbetering in je werkprocessen. Je bent gewend om je te verdiepen in methodologie, en zoekt bij elk probleem en elke onderzoeksvraag de passende methode. Je kunt goed zelfstandig werken en je dag zelf structureren, waar je afstemt waar nodig.

 • Een afgeronde academische opleiding psychologie (of nauw verwante opleiding)
 • Je bent (bijna) gepromoveerd
 • Ervaring met het geven van academisch onderwijs
 • Je hebt (bijna) een BKO of wil dat graag behalen
 • Je beheerst het Nederlands op C1 of C2 niveau
 • Ervaring met zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden is een pre
 • Een specialisatie in gedragsverandering, gezondheidsbevordering, gezondheidspsychologie, energie-gerelateerd gedrag, of duurzaamheidsgerelateerd gedrag is een pre
 • Ervaring met preregistratie, het posten van preprints, en/of het openbaar maken van data en materialen is een pre
 • Ervaring met Intervention Mapping is een pre
 • Ervaring met R (of veel zin om in R te duiken) is een pre
 • Het hebben behaald van de NIP-Basisaantekening Psychodiagnostiek is een pre

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur van 18 maanden met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 11 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 5.439,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, hybride werken en betaald ouderschapsverlof.

De Open Universiteit faciliteert het ‘hybride werken’, waarbij er zowel thuis als op kantoor gewerkt wordt. Bij een fulltime dienstverband ben je (minimaal) twee dagen per week aanwezig op de campus in Heerlen.

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen volledige universitaire bachelor- en masteropleidingen doorlopen, maar ook kortere programma’s volgen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Aan de Open Universiteit studeren ruim 17.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De universiteit heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de Open Universiteit een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De Open Universiteit investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op negen wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Faculteit Psychologie

De faculteit Psychologie is sterk in onderwijs, onderzoek en valorisatie. De faculteit biedt een wetenschappelijke bachelor en master Psychologie. De masteropleiding Psychologie heeft vijf varianten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische kinder- en jeugdpsychologie, Klinische psychologie en Levenslooppsychologie. Daarnaast maakt de masteropleiding Gezondheidswetenschappen organisatorisch onderdeel uit van de faculteit. Het onderzoek van de faculteit vindt plaats binnen het onderzoeksprogramma ‘Understanding human change in a dynamic, digital era’.

Specificaties

 • Universitair docent; Onderwijs
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 38 uur per week
 • Universitair
 • AC/FAC/PSY/22145

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you