Universitair docent Spiritualiteit

Universitair docent Spiritualiteit

Geplaatst Deadline Locatie
7 dec 6 jan Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 6 jan 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De leerstoelgroep Beroepsvorming en Spiritualiteit (Professional and Spiritual Formation) zoekt een specialist op het gebied van de christelijke spiritualiteit die vanuit een eigen gelovige betrokkenheid en deskundigheid bij kan dragen aan het vormgeven en verdiepen van onderzoek op dat terrein en die mede vorm kan geven aan het onderwijzen en begeleiden van onze studenten en postacademische cursisten. Voor die functie zoeken wij een universitair docent Spiritualiteit (maximaal 40 uur).

Functieomschrijving

De PThU leidt theologen op die in de loop van hun masterstudie leren over, onderzoek doen naar, en werken met christelijke spiritualiteit. Het doel daarvan is dat zij daarna als theologisch professional kunnen werken vanuit een diep gewortelde spiritualiteit, waarop zij wetenschappelijk aanspreekbaar zijn en waarin zij tegelijkertijd vrijheid vinden. De leerstoelgroep Beroepsvorming en Spiritualiteit heeft in het PThU-onderwijs een leidende rol in het borgen van de leerlijnen waarin deze vorming de ruimte krijgt. De leerstoelgroep hecht daarom groot belang aan gedegen wetenschappelijk onderzoek naar spiritualiteit: onderzoek dat theologen in een veranderende maatschappij inspireert, en dat het onderwijs op dit gebied voedt. Dit onderzoek kan (bijbels-)historisch, praktisch-theologisch en systematisch-theologisch van aard zijn, maar zal altijd gepaard gaan met aandacht voor de vormende werking van spiritualiteit voor de theologische professional zelf.

U werkt aan:

 • het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van spiritualiteitsstudies, samen met de andere leden van de leerstoelgroep en in overeenstemming met het onderzoeksbeleid
 • het positioneren en valoriseren van het onderzoek in een (inter)nationaal netwerk
 • het in teamverband ontwikkelen, voorbereiden en verzorgen van onderwijs, begeleiding en training op het gebied van spiritualiteit in de MA fase en in het postacademisch onderwijs
 • werven van externe fondsen en/of subsidies voor onderzoek
 • bijdragen aan kerkelijke en maatschappelijke dienstverlening

Specificaties

Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

Functie-eisen

 • promotie in een relevant theologisch vakgebied met aantoonbare affiniteit met het thema spiritualiteit samen met onderzoekskwaliteiten blijkend uit (internationale) publicaties
 • bij voorkeur ervaring in een onderwijs- of onderzoekspositie
 • integratieve visie op spiritualiteit, kerk en theologie waarbij u deze grootheden met elkaar verbindt en voor theologisch professionals relevant weet te verwoorden
 • belijdend lidmaatschap van en bij voorkeur predikantservaring in een protestantse kerk, bij voorkeur in de Protestantse Kerk in Nederland
 • ervaring met geestelijke begeleiding en bij voorkeur als geestelijk begeleider strekt tot aanbeveling
 • in staat een zinvolle en betrokken bijdrage te leveren met het oog op de opleiding van studenten, in de primaire nascholing van predikanten en in het postacademisch onderwijs van de PThU
 • bereidheid om tijdens cursussen actief te participeren in morgen- en avondgebeden, op communicatieve wijze in gesprek te gaan over spiritualiteit en groepsgesprekken over de eigen spiritualiteit van diverse deelnemers te begeleiden
 • didactische kwaliteiten en een BKO of de bereidheid om die te halen
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Benodigde competenties

 • inspirerende, vernieuwende visie op het vakgebied
 • verbindend leiderschap en communicatieve vaardigheden
 • vermogen om samen te werken in onderwijs en onderzoek
 • enthousiasme in communicatie met en in activiteiten voor een niet-academisch publiek
 • ondernemerschap en kunnen netwerken

Arbeidsvoorwaarden

De Protestantse Theologische Universiteit biedt goede arbeidsvoorwaarden met ruime aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkeling. U start in een dienstverband voor de duur van 12 maanden (interne kandidaten) of 18 maanden (externe kandidaten). Bij gebleken geschiktheid zal dit contract worden omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd.

Het salaris bedraagt, afhankelijk van relevante ervaring bij aanvang € 3.974 tot € 5.439 bruto per maand op basis van volledig werktijd (gebaseerd op het functieprofiel Universitair Docent niveau 2 in schaal 11 cao Nederlandse universiteiten/PThU). De vakantietoeslag is 8% en de eindejaarsuitkering 8,3%. Er is een ruime bijdrage aan de ABP-pensioenregeling. Er is een goede vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer en de mogelijkheid tot fiscale uitruil van arbeidsvoorwaarden.

Werkgever

Wij zijn de Protestantse Theologische Universiteit. Verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland onderzoeken wij de bijdrage van Schrift, christelijke tradities en geloofspraktijken aan het vinden van betekenis, gerechtigheid en heil voor het aangezicht van God. Vanuit deze bezieling leiden wij mensen op tot theoloog in de rol van gemeentepredikant, geestelijk verzorger, academisch onderzoeker of theologisch ondernemer. Mensen die net als wij zowel diep geworteld als breed georiënteerd zijn, scherp van geest en rijk aan spiritualiteit. Mensen die anderen kunnen helpen met levensvragen als: wie ben ik, waar kom ik vandaan en hoe leid ik een goed leven?

Aan de PThU begrijpen we theologie als een wetenschappelijke discipline die gericht is op het begrijpen en vernieuwen van de christelijke traditie, zoals die haar neerslag vindt in bronnen, overtuigingen en praktijken. We werken aan de methodische vernieuwing van de theologische discipline met als doel haar interne samenhang en haar externe zeggingskracht te versterken. Van nieuw te benoemen stafleden vragen we een actieve bijdrage aan deze beweging. In lijn met deze beweging doen we aan de PThU in toenemende mate aan onderzoek en onderwijs vanuit een multidisciplinair perspectief.

Voor meer informatie over onze organisatie, kijk op www.pthu.nl. Daar is ook het Instellingsplan (2021-2026) vindbaar waarin onze missie, visie en beleidsvoornemen zijn neergelegd.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Universitair docent
 • Gedrag en maatschappij; Taal en cultuur
 • max. 40 uur per week
 • €3974—€5439 per maand
 • Universitair
 • SP PT 20221207

Werkgever

Protestantse Theologische Universiteit (PThU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1105, 1081 HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you