Penningmeester UFW

Penningmeester UFW

Geplaatst Deadline Locatie
2 jan 29 jan Wageningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 29 jan 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Het bestuur van de stichting Universiteitsfonds Wageningen is op zoek naar een penningmeester. De bestuurstermijn van de huidige penningmeester eindigt op 1 september 2023.

Universiteitsfonds Wageningen is een onafhankelijke stichting met de ANBI-status, gelieerd aan Wageningen University & Research (WUR). De ambitie van Universiteitsfonds Wageningen is om meer mogelijk te maken voor onderwijs en onderzoek, door (meer) betrokken donateurs te werven en een duurzame relatie aan te gaan met filantropische partners. Universiteitsfonds Wageningen verbindt mensen, ideeën en fondsen en investeert in versterking van de contacten tussen WUR, haar alumni, het bedrijfsleven en relevante maatschappelijke organisaties met als doel meer impact voor WUR en de samenleving te realiseren.

Het bestuur van de stichting Universiteitsfonds Wageningen bestaat uit 5 leden en wordt ondersteund door een team van 10 medewerkers.

Taakomschrijving
 • Je ziet toe op een zorgvuldig beheer van de financiën van de stichting. Je bent verantwoordelijk voor de begroting en de jaarrekening. Je wordt hierbij ondersteund door het UFW-team, met name de directeur en de controller.
 • Het bestuur vergadert viermaal per jaar. Je overlegt eenmaal per kwartaal met de controller van het UFW-team over de financiën van de stichting. Je vertegenwoordigt het bestuur van Universiteitsfonds Wageningen.
 • In deze functie ondersteun je het bestuur in haar rol als brug tussen maatschappij en Wageningen University & Research. Als bestuur zoeken we naar oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken, op thema's waar Wageningen University & Research zich voor inzet. Het doel van het Universiteitsfonds Wageningen is filantropische gevers te verbinden aan talenten en onderzoek binnen WUR. Daarmee willen we bijdragen aan impact in de maatschappij. De begroting voor 2023 bedraagt ruim 4,3 miljoen euro.
Voordat ze door het bestuur kunnen worden goedgekeurd, ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van de volgende documenten:
 • jaarrekening;
 • begroting;
 • meerjarenbegroting;
 • tussentijdse financiële rapportages;
 • vermogensrapportages;
 • Indien daar behoefte aan bestaat: de financiële en administratieve kanten van statuten, treasury statuut, bestuurs- en directiereglement, samenwerkingsovereenkomsten;
 • Overige vergaderstukken die gevolgen hebben voor de financiële situatie van de stichting.

Specificaties

Wageningen University & Research

Functie-eisen

Het bestuur zoekt iemand met affiniteit met de doelstelling van Universiteitsfonds Wageningen en met de missie van Wageningen University & Research 'To explore the potential of nature to improve the quality of life'. Je vertegenwoordigt de stichting indien nodig en draagt de vastgestelde beleidsvisie uit.

Om deze functie goed te kunnen vervullen zien we graag het volgende in jouw kandidatuur terug:
 • Financiële achtergrond in het bedrijfsleven of in de publieke sector;
 • Gevoel voor bestuurlijke zaken;
 • In staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties;
 • Goede communicatieve vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Het gaat om een onbezoldigde vrijwillige functie voor een termijn van 4 jaar, die met een tweede termijn verlengd kan worden. Gemaakte reis-en verblijfskosten worden vergoed.

Werkgever

Wageningen University & Research

De missie van Wageningen University & Research is 'To explore the potential of nature to improve the quality of life'. Binnen Wageningen University & Research bundelen Wageningen University en gespecialiseerde onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen Research hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving.

Met ongeveer 30 vestigingen, 7.200 medewerkers (6.400 fte) en 13.200 studenten en ruim 150.000 Leven Lang Leren-deelnemers behoort Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak.

Deze punten geven onze medewerkers aan als goede redenen om te komen werken bij WUR: lees de 6 redenen om te komen werken bij WUR

Wij werven zelf voor deze vacature. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, maar delen in je netwerk wel.

Specificaties

 • Financiën
 • Landbouw
 • max. 2 uur per week
 • Universitair
 • P1132087-1

Werkgever

Wageningen University & Research

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Droevendaalsesteeg, 6708 PB, Wageningen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you